Thursday, March 10, 2011

Windows for Pen computing - skutečný produkt nebo jen taktický tah?

Historie

- 1888 – patent prvního elektronického tabletu schopného rozpoznávání písma

- 1915 – patent prvního systému pro elektronické rozpoznávání znaků

- 1956 – představení prvního tabletu, jak je chápán v současnosti

- od 1991 – snahy Microsoftu – podpora ovládání počítačů perem

Konkurenti:

– společnost PenPoint

– Apple Newton – (1993 – 1998) první organizér schopný rozpoznávat psané písmo (- ale nespolehlivě!)

– společnost US Robotics – Palm Pilot

– společnost GO Corporation - Penpoint OS

Windows for Pen Computing

- softwarový balík původně pro Windows 3.1.

- veletrh 1992 - Pen PC s tímto operačním systémem

- funkce – on-screen klávesnice, poznámkový blok pro psaní perem, program rozpoznávání psaného textu,

- problémy Pen PC – nespolehlivost technologie rozpoznávání psaného textu, vysoké náklady –> zkrachování PenPoint, odliv zájmu Microsoftu…

Pen PC X Tablet PC X iPad

- Tablet umožňuje vypnout rozpoznávání textu – text v původním obrazovém tvaru, software pro práci s psaným textem

- iPad se stal čímsi mezi plnohodnotnými počítači a malými notebooky – dostačuje většině mobilních potřeb, je levnější

----

Zdroje:

DONÁT, Jiří. Budoucnost, která zde již byla?. In Ekonom [online]. Praha : Economia, a.s., 5. 12. 2002 [cit. 2011-03-10]. Dostupné z WWW: .

JANEČEK, Vladislav . Cesta do pravěku: jak se zrodil tablet. Computer [online]. 2010, 13-14, [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW: .

Wikipedia : The Free Encyclopedia [online]. 2011 [cit. 2011-03-10]. Windows for Pen Computing. Dostupné z WWW: .

No comments:

Post a Comment