Tuesday, March 1, 2011

Přednáška 3: Pyramida paradigmat IT

V pátek se zamyslíme nad tím, jak lze vysvětlit zrychlující se vývoj IT průmyslu. Podíváme se na několik modelů, které se o takové vysvětlení pokouší, a nakonec popíšeme model IT průmyslu postavený na pyramidě technologických vrstev stavěných nad sebou. Popíšeme si vývoj IT průmyslu v obou osách této pyramidy. Ve vertikální ose probíhá nárůst specializace oboru IT (a s ním spojený pocit zrychlujícího se vývoje, který ovšem platí pouze v oblastech, kam se IT obor specializuje), zatímco v horizontální ose probíhá vývoj od souboje myšlenek přes souboj produktů po komoditu. Nárůst funkčnosti proto vidíme v obou osách, v horizontální je ale omezen okamžikem, kdy začíná docházet k "umělému vývoji". V té chvíli je nutné pokračovat ve vývoji vertikálně, v další vrstvě (viz slide 38 přiložené prezentace). Závěrem pak odvodíme tři zásady úspěchu na masovém trhu, které platí nejen v oblasti technologického vývoje (viz slide 40 a 41).
O tomto tématu pojednává též článek na Lupě Pyramida IT, který doporučuji k přečtení, stejně jako diskusi pod ním.

Osnova přednášky:
  1. Úvodní diskuse: Jak lze vysvětlit zrychlující se vývoj IT průmyslu? Proč většina velkých hráčů vytváří platformy pro jiné firmy oboru?
  2. Jak si lze představit IT obor?
  3. Pyramida paradigmat
  4. Vertikální osa: nárůst specializace
  5. Horizontální osa: od souboje myšlenek přes souboj produktů po komoditu
  6. Proč se výrobci snaží vytvořit platformy pro nové produkty?
  7. Jaké jsou nutné podmínky k úspěchu na masovém trhu?
  8. Jak lze model aplikovat na postup Microsoftu?
  9. Jak lze model aplikovat na postup firmy Google?

No comments:

Post a Comment