Thursday, March 10, 2011

Má sociální síť Google+1 šanci uspět?

Od poloviny loňského roku se na internetu každou chvíli objevuje nová zpráva o tom, že společnost google chystá novou sociální síť. V některých článcích se můžeme dočíst, že se bude jednat o přímou konkurenci facebooku, jinde je toto zase vyvraceno a chystaný produkt googlu je představován jako jistá vrstva, která bude integrovat již existující služby, které google nabízí s tím, že samozřejmě přidá i nějaké nové sociální funkce. Podle různých screenshotů a popisů toho, jak by chystaná služba měla vypadat a fungovat však můžeme usoudit, že se velice pravděpodobně bude jednat o službu, kterou bychom zařadili do kategorie sociálních sítí.

Sociální Google

Google rozhodně není na poli sociálních sítí žádný nováček. Kromě toho, že od roku 2007 spolupracuje se sítí Friendster, kterou chtěl google původně v roce 2003 odkoupit. Jako odpověd na odmítnutí nabídky 30 milionů dolarů firmou Friendster, pověřil google svého zaměstnance Orkuta Büyükköktena, aby vytvořil konkurenci – čímž v roce 2004 vnikl Orkut. Vzhledem k tomu, že Orkut se rozšířil převážně jen v Brazílii a Indii, pokračoval google ve vývoji sociální sítě nanovo, a to vývojem produktu Google Wave, který představil v roce 2009. Google Wave byl bohužel dlouho dostupný jen na pozvání člena, až v květnu 2010 byl zpřístupněn široké veřejnosti. Zanedlouho poté (srpen 2010) byl však další vývoj googlem ukončen z důvodu nedostatečného zájmu uživatel. Historicky zatím posledním pokusem googlu o vytvoření sociální sítě byl projekt Google Buzz(Hlášky), který je považován za takový první útok googlu proti facebooku a twitteru. Bohužel ani Google Buzz neměl velký úspěch.

Co vlastně je Google+1

Google+1 neboli Google Me neboli Emerald sea je projekt, na kterém společnost google pracuje už téměř rok. Vše začalo v lednu 2010, kdy Google přijal  Josepha Smarra na místo software engineera, za účelem přetransformovat jednotlivé produkty Googlu tak, aby byly více sociální.
V první polovině roku 2010 se víceméně jen spekulovalo o tom, zda google nějakou novou podobu sociální sítě chystá nebo ne. Tuto domněnku však potvrdil v červnu 2010 Kevin Rose (jeden ze zakladatelů služby digg), který zveřejnil na Twitteru zprávu o tom, že podle velmi důvěryhodných zdrojů google skutečně pracuje na projektu, který by měl konkurovat facebooku.
Jak ale budoucí sociální produkt googlu bude fungovat či vypadat zatím nikdo jistě neví. Na internetu se dají najít nejrůznější nápady, údajné uniklé printscreeny, nebo vyjádření zasvěcených lidí do projektu. Žádný ze zdrojů ovšem konkrétně nepopisuje, co vlastně google chystá, či jak by měl google+1 fungovat či vypadat.

Nápady, myšlenky, představy

Vzhledem k tomu, že nebyla zatím zveřejněna žádná oficiální zpráva od googlu o jejich plánech v sociální oblasti, či konkrétně o projektu google+1, můžeme pouze zhodnotit myšlenky, nápady či představy o tom, jaký by google+1 měl být.

Nápad #1 Propojení Google+1 s Google Apps

Vzhledem k tomu, že Google Apps používá přes 30 milionů uživatel (údaj z 10/2010) vypadá nápad založit sociální síť na propojení s Google Apps velmi zajímavě. Google Apps je jakási platforma, která sdružuje určité služby googlu, a umožňuje jejich běh nad vlastní doménou. Google Apps sdružuje služby určené k práci s dokumenty a kolaboraci lidí, což přímo vyzívá k rozvoji sociální sítě.
Google+1 by pak mohlo fungovat jako Socialwok, což je nadstavba nad Google Apps, kterou můžeme najít na Google Apps Marketplace. Socialwok je nabízena ve 2 verzích (Standard Edition je zdarma a Premier Edition je placená).
+ zaměření na business sféru
+ oslovení 30 milionů uživatel
- existence nadstaveb jako je Socialwok – žádná novinka, konkurence
- orientace na jinou část trhnu než facebook

Nápad #2 Integrace „sociální sítě“ do Google Chrome

Když přišel google v roce 2008 s první verzí Chrome, spousta odborníků byla skeptických k možnostem získání nějakého významnějšího podílu na trhu, který byl tenkrát rozdělen mezi 4 významné prohlížeče, jak je vidět na obrázku 1.
Google však mnohé překvapil, tím, že dříve než za 12 měsíců porazil Operu a Safari a dostal se na 3. místo.
Obrázek 2 naznačuje rozdělení trhu webových prohlížečů dnes (2/2011). Chrome se stále drží na 3. místě s více než 16,5%.


Vzhledem k tomu, že Chrome používá přes 120 milionů uživatel (12/2010), bylo by od Google logické, že jeden ze svých nejúspěšnějších projektů posledních let využije k tomu, aby se dostal na trh sociálních sítí.
Bylo by rozhodně příjemné, přihlásit se pouze jednou do prohlížeče a pak už si užívat služeb jako je email, chat, picasa, docs apod aniž bychom byli něčím omezováni. Trochu to připomíná Chrome OS, což však nemusí být nic proti ničemu, google by si tímto mohl otevřít cestu k fanouškům svého operačního systému.  MG Siegler vytvořil na svém webu takový návrh toho, jak by takto upravený Chrome mohl vypadat.(Obrázek 3)

Obrázek 3 - Chrome + Google+1 podle MG Sieglera

+ zpříjemnění práce s různými službami googlu pro uživatele (single sign on atd…)
+ možnost přilákat uživatele a postupně získat jejich přízeň pro Chrome OS
+ oslovení 120 milionů uživatel Google Chrome
- jednoduché pro uživatele přejít k jinému prohlížeči, pokud jim Chrome přestane vyhovovat

Nápad #3 Zaměření na jiný okruh lidí než přátele

Jedním z nápadů, které se objevují na internetu je ten, aby se google zaměřil na jinou skupinu než jsou přátelé. Na jednu stranu, jednou z informací, která o chystaném Google+1 prosákla na veřejnost je to, že uživatel nebude mít „přátele“ tak jak je tomu na facebooku, připojovat své známé, kolegy, kamarády či jen náhodné známosti bude možné přes tzv. vazby. Jednotlivé vazby by mělo být možné třídit do skupin, podobně, jako je to již nyní možné na facebooku. U skupin na facebooku je ovšem funkce nastavování skupin a omezování obsahu pro dané skupiny problémem, protože je to pro spoustu uživatel náročné. Tato informace se ale týká přístupu k jednotlivým vazbám, na internetu však padají nápady, aby se google+1 primárně orientoval na jiné typy vazeb než jsou přátele. Otázkou pak ale zůstává, na jaké typy vazeb, protože většina z nich má buď malé využití, nebo už existuje platforma, která lidi na základě takových vazeb spojuje (např. linkedin).

- nejednalo by se již o konkurenci facebooku
- problémem je najít vhodný okruh lidí (konkurence)

Další možnosti Googlu

Android – vzhledem k tomu, že podíl Androidu na trhu mobilních operačních systému rapidně stoupá, má google poměrně velké možnosti rozšíření svých služeb zakomponováním do svého mobilního operačního systému.
Integrace – Google nabízí mnoho služeb (většinu zdarma), které pokrývají většinu činností, které běžný uživatel na internetu dělá. Pokud se mu podaří tyto služby integrovat (například pomocí Google+1), má velkou šanci udržet své současné uživatele a pravděpodobně získat i nějaké další.
Social Search - v posledních měsících se Google také hodně věnuje vylepšování svého vyhledávání pomocí tzv. Social Search, které je založeno na principu vrácení takových výsledků vyhledávání, které by mohl uživatel uvítat na základě svých kontaktů, skupin do kterých patří apod. Nejen Google vidí v sociálním vyhledávání budoucnost, a existence „sociální sítě“ Google+1 ať už v jakékoli podobě zní jako skvělý partner ke službě social search.

Má google šanci vytvořit facebook killer?

Tématem mnoha diskuzí je otázka, zda má google šanci vytvořit takovou sociální síť, která by konkurovala facebooku s ambicemi připravit facebook o jeho věrné fanoušky a přetáhnout si je na svou stranu. Podle mého názoru tuto otázku nemůže v současné době nikdo kompetentně zodpovědět. Je tu mnoho faktorů, které výslednou situaci ovlivňují. V první řadě prozatím netušíme, co vlastně Google chystá, zda se jedná skutečně o plnohodnotnou sociální síť, nebo pouze integrační vrstvu mezi jednotlivými službami. V další řadě zatím Google ani nenaznačil, zda chce skutečně s facebookem soupeřit, ačkoli se to mnohým může zdát jako automatické, myslím si, že by byla chyba počítat s tím, že to tak je, dříve než se k tomu Google sám vyjádří. Další podstatnou věcí je způsob, jak google chystaný projekt uchopil či uchopí. Míra integrace služeb a jednoduchost používání a spousta dalších aspektů určitě ovlivní, zda bude google + 1 přijat uživateli.
Myslím si, že je velmi málo pravděpodobné, že fanoušci facebooku by v blízké době hromadně přešli na novou sociální síť googlu, i kdyby byla v mnohém atraktivnější. Jestliže google tentokrát nezklame, tak jak slibuje, vidím spíš budoucnost sociálních sítích takovou, kde facebook s googlem dlouhodobě soupeří o rozdělený trh a vše bude záležet na dalších podpůrných službách a inovacích, které společnosti uživatelům nabídnou.

Zdroje:

No comments:

Post a Comment