Tuesday, March 8, 2011

Alternativní vyhledávače: prohledávání hudby. Technologické trendy, budoucnost.

V dnešní době již prakticky neexistuje počítačově gramotný člověk, který by neznal vyhledávače jako je Google nebo v ČR alespoň Seznam.cz. S nekonečně rostoucí kapacitou internetu, se tento způsob vyhledávání stal již standardem a ten, kdo ví k čemu internet je, ten také ví, že jinak, než tímto způsobem, maximálně relativní výsledky nedostane. To ovšem platí pouze pro vyhledávání informací ve formě textu. V oblasti multimédií (zvuk, video, obrázky) je situace odlišná. V tomto článku se zaměřím na to, jakým způsobem je možné vyhledávat hudbu v celosvětové pavučině, a pokusím se zdůraznit trendy a současné problémy s tím spojené.

Audio-Vyhledávač

Audio - Vyhledávač je jakýkoliv vyhledávač, který mezi své výsledky dokáže zahrnout audio soubory, nebo informace o audio souborech, jako je autor, název alba aj., jsou-li relevantní vůči vyhledávacímu dotazu.

Hlavní rozdělení

  • podle šířky vyhledávání
  • podle způsobu vyhledávání
  • podle výstupu (pouze audio soubory / pouze informace / oboje)
  • podle toho jestli vyhledávač poskytuje legální nebo nelegální data

Vyhledávače podle šířky vyhledávání

Šířkou vyhledávání máme na mysli oblast kterou dokážeš vyhledávač prohledat a z ní vyčíst výsledky relevantní k dotazu. Většina audio vyhledávačů prohledává pouze svojí vlastní databázi souborů což nám sice umožňuje nad daty vytvářet výhodné relace a ty pak promítnout do pozitivní relevance výsledků vyhledávání, nevýhodou však je, že takovýto vyhledávač má svoje hranice přímo úměrné velikosti vlastní databáze. Naproti tomu, implementace tohoto typu není příliš složitá a ani náročná na HW prostředky stroje na kterém běží.

Jinou variantou jsou vyhledávače prohledávající celý internet. Tady vyhledávač musí prohledávat všechny existující linky které má k dispozici a nad nalezenými daty vytvářet indexy. Je náročné udržovat data aktuální a relevantní vůči dotazu, na druhou stranu, výsledky mohou obsahovat i taková data, která by jsme ve vlastní databázi těžko našli (např. vlastní domácí audionahrávky aj.). Nevýhodou ale také je, že problém s prohledáváním celého internetu nese těžké břemeno autorských zákonů. Viz níže.

Podle způsobu vyhledávání

Fulltext: Fulltextové vyhledávání patří mezi nejrozšířenější způsoby vyhledávání čehokoliv na internetu. U audio-vyhledávačů se nejčastěji indexují názvy souborů, případně jsou k záznamu vytvořeny umělé indexy, tedy určitá klíčová slova. Díky nim můžou být výsledky dotazu relevantnější. Mezi fulltextové audio vyhledávače můžeme zařadit google, youtube aj..

Shodné atributy (autor, žánr, roky....):
Princip spočívá v prohledávání databáze podle vybrané určité skladby. Vyhledávač tedy "nabízí" uživatelovi soubory které odpovídají daným parametrům, jako je název alba, název autora skladby, hudební žánr nebo rok ve kterém byla skladba vytvořena. Nejznámější z vyhledávačů tohoto typu je vyhledávač last.fm

Podobnost: Asi jednou z nejzajímavějších metod audio vyhledávačů je vyhledávání na základě podobnosti. Princip spočívá v tom, že místo fulltextového dotazu předáte vyhledávači zvukovou nahrávku, která by měla být k hledané skladbě nejvíc podobná. Může to být např. skladba nahraná z radia, nebo z mikrofonu v mobilním telefonu apod. Vyhledávač má za úkol z nahrávky vytěžit klíčový informace které nejvíce charakterizují hledanou skladbu a tyto informace pak porovnat s daty v databázi.

Tímto vyhledávacím modelem se zabývá například http://www.soundhound.com a velmi doporučuji přednášky doc. RNDr. Tomáše Skopala (ČVUT - FIT) který je v této problematice guru a stejně tak v celém oboru vyhledávání dat na internetu.


Podle toho jestli vyhledávač poskytuje legální nebo nelegální data

Ač jakkoliv podivně se nám toto členění může zdát, je přesto nezbytné jej zahrnout. Většina hudebního materiálu na internetu porušuje totiž svojí distribucí celému světu autorský zákon. Přesněji, zákon porušuje ten, kdo zvukový soubor nebo nahrávku poskytuje uživatelům, bez souhlasu autora onoho díla. Rok 1995, kdy byl poprvé zveřejněn formát MP3, se dá díky rozrůstajícímu internetu a rozrůstající podpoře audio kodeků v následujících letech, považovat za počátek šíření nelegálních audio nahrávek (mj.). A dnes za tento fakt doplácí nejedna hudební kapela a také nahrávací společnosti.

Přehled největších audio vyhledávačů:

Jedna z možností jak dostat audio soubory z google je použít jako klíčová slova:"INDEX OF" + mp3. Jedná se o hack vyhledávače který indexuje i výpis složek (INDEX OF).

Nevýhodou je, že velká část prodejců hudby tento fakt zná a využívá ho jako prostředek SEO.

Přesto se jedná o jeden z nejsnazších způsobů jak využít google pro vyhledávání audio souborů. V USA a dalších amerických zemí však již funguje služba zvaná Google music nebo také známější pod názvem OneBox. Do Evropy se teprve chystá aktuálním rokem (2011). Jedná se o nabídku přehrávání hudby přímo v prostředí vyhledávače, jako výsledku relevantnímu k dotazu. Je možné zadat název skladby, autora, alba a nebo také textu písně a za drobný poplatek (pod 1$) si skladbu stáhnout. Podobný obchodní model nabízí i ostatní vyhledávače hudby, viz níže. Pro lepší představu doporučuji následující video: Youtube


ILike je hudební server propojený s ITunes, jeho cílem je sjednotit oblíbený hudební styl uživatele se stylem jeho přátel registrovaných na ITunes a není divu že jeví zájem i takové sociální sítě jako je MySpace, která ho nedávno odkoupila. Ta má však ve skutečnosti jiné plány.

Až do doby nástupu Facebooku (cca 600 mil. uživatelů) byla společnost MySpace známá spíše jako sociální síť. Od té doby však zaznamenala pokles až o 30% uživatelů (ze 100 milionů aktivních uživatelů na 70 mil.). Jako reakci na získání klientů zpátky přináší revoluci ve svém působení a jejím cílem je nyní stát se největším multimediálním serverem na trhu. Majoritní krok by tedy mělo být sjednocení se serverem ILike. Ten dnes disponuje 50 miliony registrovanými uživateli s databází víc než 55 mil. skladeb.America OnLine - Největším poskytovatel online služeb v USA, první předchůdce firmy již v roce 1983, portál od roku 1994. Je autorem projektů jako je WinAmp, ICQ, Netscape aj.

V době, kdy firma AOL vznikla, měla v plánu (dnes již poměrně odlišný) jasný cíl: poskytnout internetové připojení celé Americe. V té době bylo zcela běžné, že poskytovatelé internetu, současně s připojením, nabízeli rovněž portál (v ČR např. click.cz) . Díky tomuto faktu, a díky tomu že velikost firmy rostla, získala AOL obrovské množství uživatelů svých stránek. S rostoucím počtem klientů rostl pochopitelně i zájem o další služby AOL, vznikl nový projekt music.aol.com, který je dnes velice úspěšným a známým vyhledávačem po celé Americe a světě vůbec. V současné době firma plánuje rozdělení na dvě společnosti, jedna orientující se pouze na portál, druhá pouze na připojení internetu.Začátek 2001, taktické propojení s media playerem který se nachází v každé instalaci Microsoft Windows. Aliance s Yahoo!

Hlavním cílem není MSN Music ale uživatelé které se přes hudbu dostanou k portálu MSN (Podobně jako Apple který se snaží uživatele dostat k jeho přehrávačům iPod). Poskytuje podobný obchodní model jako google music, tedy možnost vyhledat hudbu a koupit skladbu za cenu pod 1$. Služby music.msn.com jsou velmi podobné službám AOL nebo yahoo!.


Internetové rádio v provozu od roku 2002
Systém vytváří profil hudebního vkusu každého uživatele. Vlastní API. Vysoká přístupnost, velká oblíbenost, jedno z nejrozšířenějších internetových rádií na trhu. Skladby je možné poslouchat podle vkusu který last.fm automaticky rozpoznává na základě předchozích výběrů žánrů aj.První český internetový obchod s hudbou s obrovskou podporou českých nakladatelství a obrovskou reklamou a možností vyhledat, poslechnout či zakoupit hudbu.

Ředitel Petr Peřina, ukončení provozu 2.2.2011. Jedny z hlavních příčin konce jsou DRM (Digital rights management), který silně nevyhovoval zákazníkům, příliš vázaná na vydavatelství (mají vlastní licenci) a nakonec také blížící se projekt JetStream, který chce poskytovat poslech hudby zdarma se zpoplatněním pouze downloadu a který by se měl objevit na trhu na jaře letošního roku.

Budoucnost Audio vyhledávačů:

Vyhledávače hudby si své místo na internetu teprve hledají. Fakt, že uživatelé v ČR nejsou zvyklí hudbu kupovat, zatímco v Americe nejsou zvyklí hudbu nelegálně stahovat, je důkazem toho že obchodní model pro sdílení a prodej hudby je nutný přizpůsobit zcela individuálně jednotlivým státům a myšlení jejich příslušníků. Sjednocení modelů se však začíná objevovat již dnes (např. Google music, MSN, JetStream).

Kromě fulltextu se stále nabízí také nové vyhledávací modely (např. podobnostní vyhledávání) a kvalita relevantnosti jejich výsledků roste. Dá se tedy předpokládat že vyhledávání hudby se s fulltextem sváže jen minimálně. Kolik svých finančních prostředků uživatel za poslech hudby je schopný vynaložit dnes a kolik to bude zítra?

Cloud - moderní a neotřelé téma. Bezdrátové připojení k internetu se dnes již stává standardem každého zařízení. Notebooky, chytré telefony, Ipody... Na kolik potřebujeme uchovávat hudbu na svých zařízení, když můžeme být "ONLINE" na téměř 95% místech ve kterých se běžně nacházíme?

Autorský zákon trvá 70 let, co bude pak? Budeme moci poslouchat hudbu z éry padesátých let, a to bez poplatků, až na ní nebudou platit autorská práva?

Děkuji za pozornost...

Zdroje:
http://hn.ihned.cz/c1-49557220-ceska-hudba-pujde-hromadne-na-web-zdarma
http://www.tyinternety.cz/sluzby/music-onebox-google-predstavil-novou-hudebni-sluzbu-346
http://m.lupa.cz/clanky/ifpi-95-hudby-je-stale-stahovano-nelegalne/
http://www.root.cz/zpravicky/google-music-by-se-mel-objevit-behem-dvou-mesicu/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/39217-microsoft-zavedl-vlastni-servis-stahovani-hudby-z-internetu
http://www.ilike.com/
http://www.youtube.com/watch?v=8guE5sveSbM

No comments:

Post a Comment