Wednesday, March 30, 2011

Aliance Yahoo a Bing. Jaké důvody vedly aktéry k této alianci? Jak se naplnila očekávání?


Vyhledávače internetu se datují od počátku 90. let 20. století, kdy ještě katalogy webových stránek vznikaly ručně. Nyní je doba ovšem jiná a my se podíváme, proč v létě roku 2010 došlo k uzavření aliance mezi Microsoftem a firmou Yahoo!. Jistě si mnozí vzpomínáte na rok 2008, kdy se Microsoft snažil koupit Yahoo! a Google jej vinil z možných budoucích monopolních praktik. Tehdy Microsoft nabízel za převzetí přibližně 45miliard dolarů. Nabídka byla ze strany Yahoo! odmítnuta, kvůli nízké ceně. Neuplynuly tedy ani rok a firmy spolu uzavřely dohodu o desetileté spolupráci. A v létě roku 2010 uživatelé internetu mohli poprvé pozorovat změny, které dohoda přinesla.


„Všechny vyhledávací služby poskytované portálem Yahoo!, jak na osobních počítačích, tak i přes mobilní telefony, jsou na našich severoamerických trzích od dnešního dne realizovány výhradně pomocí technologie Bing společnosti Microsoft“, uvedl 25.8.2010 Shashi Seth, viceprezident společnosti Yahoo! Yahoo! přešel na vyhledávácí technologii Bing. Microsoft také poskytl svou platformu pro internetovou reklamu, pomocí kterého bude řešena inzerce a příjmy z ní, si firmy budou dělit. Yahoo! zvládá marketingové kampaně a reklamu o něco lépe nežli softwarový gigant. Na prvním obrázku vidíme podíly na trhu v rámci celého světa, na druhém vidíme podíly na trhu pouze v rámci USA. Je zajímavé, že v USA převažuje server Yahoo! nad Bingem, zatímco celosvětově je tomu naopak.


Důvody

Proč se po méně než roce společnosti rozhodly spolu uzavřít dohodu, když pokus o převzetí za nemalé peníze nedopadl úspěšně? Microsoft totiž vyvinul velmi dobrý vyhledávací engine Bing, který v licenci může používat firma Yahoo!, která díky němu ušetří nemalé peníze. Podle odhadů přibližně čtvrt miliardy dolarů ročně. Pro Yahoo!, které dosáhlo v posledním čtvrtletí roku 2009 čistého zisku pouhých 119milionů dolarů, to mohlo znamenat téměř zdvojnásobení profitu. Dalším důvodem bylo, že ve firmě došlo k personálním změnám, kdy u kormidla již nebyl vůči Microsoftu zaujatý Jerry Yang, kterého nahradila Carol Bartzová. Pro Microsoft to znamenalo, že se mu vlastně podařilo „získat“ nejnavštěvovanější americký portál, který implementoval jeho technologii. Dá se říci, že se jedná trochu o analogii s historií, kdy se Microsoftu podařilo dohodnout s IBM na dodávce operačních systémů. Kdyby se Microsoftu podařilo svázat většinové vyhledávání na internetu a PPC reklamy se svou platformou, mohl by získat velmi silné postavení v internetovém světě, které mu doposud chybí. Nikdo totiž nemůže s jistotou říci, jak dlouho si Google udrží svou vedoucí pozici. Přeci jen je vyhledávání s ním poněkud obtížnější, od dob kdy různí SEO optimalizátoři přišli na způsoby, jak pozvednout při vyhledávání ne zcela relevantní stránky.


Přínosy


Vznikla jednotná platforma pro PPC reklamy (adCenter), tudíž budou reklamy zobrazovány při vyhledávání na obou vyhledávačích. Aliance má nyní podíl na vyhledávačích v USA asi 30%. Provozovatelé reklam tedy s jedním účtem (adCenter) mají poměrně široké pole působnosti. Yahoo měl v posledním kvartále roku 2010 čistý zisk roven 312milionům dolarů, což znamená meziroční nárust o 104%. Obdobné to bylo i ve třetím čtvrtletí, kdy meziroční nárůst činil 113%, čistý zisk byl dokonce 396milionů dolarů. Na druhou stranu jsem nalezl různá fóra, kde si lidé stěžují, že kdysi měli za kliknutí na Yahoo kolem 50centů za kliknutí na jejich reklamu a v současné době se takové ceny pohybují pouze kolem 12centů. To by také mohlo vysvětlit pouze 4% růst lidí inzerujících pomocí platformy adCenter. Microsoft zde možná dělá chybu. Někteří lidé už z toho důvodu opustili Bing i Yahoo! a uzavřeli pro ně výhodnější dohody se společností Google. Hodnoty ukazatele CTR (Click-Throughout-Rate) jsou v současné době srovnatelné s Googlem, zatímco CPC (Cost-per-click) jsou po uzavření aliance nižší. Stejně tak CPA(Cost-per-Action) jsou o 17% nižší než před spoluprácí.


Shrnutí


Na závěr si dovolím říci, že se může v následujících 10 letech stát, že Microsoftí search-engine budou využívat i další internetové vyhledáváče a Google by tím ztratil své majoritní postavení na trhu. Pokud pokud k tomu ještě Microsoft poupraví svou cenovou politiku na poli reklamy, mohl by vzniknout na nějaký čas vzniknout monopol Microsoftu a to tentokrát ne na poli operačních systémů, ale v internetovém světě.


Zdroje


http://blog.ewaydirect.com/yahoo-bing-alliance-what-you-need-to-know/ http://www.netzin.cz/kratce/yahoo-prechazi-na-bing http://blog.ewaydirect.com/an-alliance-for-the-ages/ http://www.searchalliance.com/home http://searchenginewatch.com/3641962 http://blog.compete.com/wp-content/uploads/2011/03/search-market-share-Feb-20111.png http://business2press.com/2011/03/10/microsoft-bing-yahoo-google-search-market-share-january-february-2011/ http://files.shareholder.com/downloads/YHOO/1204661941x0x436856/1ae67a98-19a9-49d2-a9f9-74f09d500817/YHOO_Q410PressRelease_Final.pdf

No comments:

Post a Comment