Friday, March 18, 2011

Přednáška 5: Fenomén duševního vlastnictví a konstrukce prodeje komerčního software

V dnešní přednášce jsme se zaměřili na detaily prodeje komerčního software v obecném kontextu prodeje duševního vlastnictví.

Osnova přednášky:
  1. Obecně: Jak lze vydělat peníze?
  2. Základní obchodní modely podnikání: prodej hmotného a nehmotného zboží
  3. Kategorizace prodeje nehmotného zboží
  4. Konstrukce „licence k individuálnímu použití“ a její aplikace na komerční software
  5. Technologické změny: digitalizace a snadná možnost výroby kopií nehmotného zboží
  6. Důsledek: Neudržitelnost modelu prodeje hmotných nosičů a licencí
  7. Obchodní model prodeje nehmotného zboží formou služeb
Hlavní myšlenky přednášky aplikované na oblast prodeje hudby jsou shrnuty v článku Kdy zemře hudební průmysl, který vyšel v Týdeníku Ekonom v dubnu 2003.

No comments:

Post a Comment