Monday, March 7, 2011

Business plán: MARS - Multi-dimenzionálny rezervačný systém poskytovaný formou SaaS


Stručná história projektu

Úvodným podnetom pre zostavenie busienss plánu Multidimenzionálneho rezervačného systému poskytovaného formou SaaS bola moja reálna skúsenosť s komplikáciami a neefektivitou ktorá vzniká pri vyhľadávaní a rezervovaní športových plôch ako aj sťažnosti a nespokojnosť okolia so súčasnými službami. 
Preto som presne pred rokom neváhal osloviť kolegu a dobrého kamaráta, momentálne študenta doktorandského štúdia na MMF UK v Prahe Tomáša Bartoša s myšlienkou zostaviť business plán projektu ktorý by tento problém vyriešil. Po úvodných prepočtoch, prieskume trhu a spísaní business plánu sa nám naskytla možnosť zúčastniť sa súťaže Start Up roku 2010 a možnosť získať tak investíciu do výšky 3 000 000 Kč. Aj napriek tomu, že sme boli zo začiatku k tejto ponuke skeptický, rozhodli sme sa prihlásiť.
V prvom kole, takzvanom Elevator Pitch, ktorý nesmel trvať dlhšie ako 180 sekúnd sme názorne predstaviť našu myšlienku pred 8 investormi. Aj napriek zložitosti a niektorým pochybám sme sa dostali do finále v ktorom sa stretlo 6 najlepších nápadov zo 70 prihlásených. Hlavnú výhru sme nakoniec (údajne kvôli nízkym ziskom) nevyhrali ale získali sme mnoho pozitívnych ohlasov a doporučení. Poďme sa preto pozrieť, aký projekt sme mali pripravený.Je tu problém!

Určite si každý spomenie na situáciu keď, si chcel s kamarátom či kolegom zahrať squash alebo tenis ale z obmedzených časových možnosti bol odkázaní na určitý deň alebo dokonca spoločnú hodinu, napríklad v utorok o 18:00. 
Náš obľúbený športový klub je ale v tom čase samozrejme obsadený a nás preto nečaká nič iné ako nekonečné hľadanie. Ako budeme postupovať? 
S najvyššou pravdepodobnosťou na internete vyhľadáme všetky centrá a postupne navštívime ich stránky, pričom na každej sa budeme musieť, zorientovať, registrovať a v rezervačnej aplikácii zistiť či je voľný nás termín. Ak nie, prejdeme na ďalší odkaz kde sa opäť registrujeme, zorientujeme a často sklamane pokračujeme ďalej.

Aké je naše riešenie?

Predstavme si, že by sme všetky rezervačné kalendáre (zo všetkých stránok) umiestnili na jedno miesto, do jednej webovej aplikácie.

Vytvorenie rezervačnej kocky. Všetky "kalendáre" sa nachádzajú na jednom mieste.


Aké výhody by nám to prinieslo? Všetky dáta (rezervačné kalendáre) sa nachádzajú na jedom mieste. Raz sa prihlásim a mám pod palcom všetky informácie. Otočme vrstvu (na seba naukladaných) rezervačných kalendárov a okamžite získavame pohľad v ktorom vidíme kde je v nami vybratom čase voľno a kde nie. pričom vyber môžeme usporiadať na základe rôznych preferencii ako je cena, vzdialenosť alebo užívateľské hodnotenie.

Výhody rezervačnej kocky.


Aj my sme mali buzzword!

A prečo by mali športové centrá a poskytovatelia služieb využívať našu aplikáciu?

Tým ktorí ešte nevlastnia rezervačné aplikácie ponúkneme našu službu formou RaaS (Reservation as a Service), čo im výrazne redukuje náklady potrebné na vývoj alebo nákup softwaru, na druhej strane však okamžite po registrovaní môžu začať využívať funkčnú aplikáciu. 

A čo s tými ktorí už rezervačné aplikácie vlastnia? 

Príchod centrálnej aplikácie na trh nám umožňuje bezprostredne vedľa seba porovnávať jednotlivých poskytovateľov čo zvyšuje konkurenciu. Poskytovatelia s existujúcimi riešeniami budú mať záujem zapojiť sa s cieľom získať nových zákazníkov a nestratiť tak komparatívnu výhodu. 

Ako to bude fungovať? 

Existujúce aplikácie budú s MARSom integrované pomocou webových služieb, nový zákazníci potom budú pristupovať do aplikácie k svojim rezom (rezervačným kalendárom) cez webové rozhranie rovnako ako užívatelia ktorí budú pracovať s rezervačnou kockou. Rovnako budú mať možnosť publikovať "športové výzvy" na Facebook alebo Twitter a nájsť si tak v stanovenom čase spoluhráča.

Architektúra systému


Situácia na trhu

V ktorých oblastiach má náš produkt uplatnenie? Okrem spomínaných športových centier (squash/tenis) môže isť o zábavu/služby a všetky ostatné oblasti, v ktorých sa využívajú časové rezervácie. 

Momentálne na trhu v ČR pôsobí vyše 550 poskytovateľov týchto športových služieb pričom len v Prahe sa ich nachádza 200. Z toho počtu doposiaľ nemá rezervačné aplikácie alebo ani webové stránky 123 poskytovateľov, v celej Českej republike je to potom až 320 poskytovateľov bez takéhoto riešenia.


Zdroj: Vlastný prieskum 10/2010

Na základe prieskumu predpokladáme do 2 rokov 20 až 25 percentné pokrytie klientov ktorí v súčastnosti nemajú rezervačné riešenie, pričom priestor na nasýtenie celého trhu sa pohybuje okolo 30 až 35 percent zo všetkých poskytovateľov.

Aká je konkurencia?

SuperSaaS (http://www.supersaas.com) – Rezervačná aplikácia postavená na Google Kalendári. Jedná sa o rýchlo nasaditeľné riešenie v základnej verzii zadarmo, nepovažujeme ho však za priamu konkurenciu, pretože neumožňuje užívateľom pohľad „prierezom“ cez všetky kalendáre a neodstraňuje tak neefektívnosť a nejednotnosť súčasného stavu. Pre športové centra je to na druhej strane dobrá príležitosť ako lacno a rýchlo nasadiť rezervačnú aplikáciu.TenisHala (http://tenishala.cz– Stránka poskytujúca informácie o jednotlivých squashových a tenisových športoviskách. Obsahuje kalendáre s otváracími hodinami a cenami v jednotlivých časoch, nie je však online updatovaná a nedá sa cez ňu vykonať rezervovať.

GolfCut (http://www.golfcut.cz– Online rezervačný kalendár väčšiny golfových ihrísk v ČR. Predstavujú riziko v prípade ak by sa  rozhodli rozšíriť alebo preorientovať na nami cielené oblasti. Z toho dôvodu považujeme za najväčšiu hrozbu.SportBase (http://www.sportbase.cz– V čase súťaže ešte neexistovali. Ako start-up boli predstavení 3 týždne po skončení súťaže. Ich projekt je skoro totožný, zatiaľ sa orientujú na okolie Ostravy.

Kalkulácia nákladov


Náklady spojené s vývojom SW a dvojročnou prevádzkou (prenájom HW, reklama pre užívateľov, oslovenie klientov, administratíva) sme stanovili v rozmedzí 900 000 až 1 250 000 Kč v závislosti na funkcionalite systému a intenzite kampaní.

Revenue model

Ako by bola naša služba spoplatnená? Náš model je postavený na koncepte RaaS, zákazník neplatí za vývoj a nákup, ale dostáva funkčnú aplikáciu pričom si prenajíma vrstvu alebo rezervačný kalendár. Mesačne platí za počet rezervácií, pričom ich cena sa odvíja od celkového počtu. Týmto spôsobom pre neho rezervačná aplikácia nepredstavuje zbytočné náklady, každá rezervácia znižuje maržu ale priamo prispieva k tvorbe zisku.

Tab. 1.: Návrh cenníku služieb


Záver

Všimnime si, že riešenia postavene na podobnom princípe centrálnej aplikácie už na trhu úspešne fungujú (napríklad Heureka.cz), zatiaľ však nikto neaplikoval tento prístup na viac dimenzionálny priestor rezervačných kalendárov. Vznik rezervačnej aplikácie SportBase v tesnej náväznosti na nami prezentovaný projekt potvrdzuje trend rozvoja webových aplikácii  formou SaaS. Rovnaký názor vyvodila aj hodnotiaca komisia súťaže Start Up roku 2010, ktorá však na rozdiel od nás videla za projektom vysokú náročnosť v integrácií, vysoké náklady a nízky potenciál na českom trhu, ktorý by sa prejavil v nižšej rentabilite investovaného kapitálu. Aj keď sme sa nakoniec rozhodli projekt nerealizovať, považujem ho za dobrý príklad toho, ako by sa mali webové služby vyvíjať do budúcnosti.

No comments:

Post a Comment