Tuesday, December 2, 2014

Business model: Podnikejme společně

Aplikace využívající informace o uživatelích z Facebooku a dalších sociálních síťí za účelem vytvoření velké grafové databáze. Ta je v aplikaci použita ke spojování lidí za účelem provozování společných aktivit volného času, plánování schůzek a podobně. Odkaz na prezentaci je zde.

Thursday, November 27, 2014

Business model: CSS Obfuscator

CSS Obfuscator je webová služba, která pomáhá majitelům webových stránek bránit jejich CSS zdroje před odcizením.
Tato služba  kombinuje několik chytrých metod, které útočníkovi znepříjemní pokus o krádež. Její použití je přitom velice jednoduché. Uživatel skrze stránky nahraje svůj soubor s kaskádovými styly a aplikace z něho vytvoří soubor javascriptu přesně na míru. Tento soubor nalinkuje majitel webu na místo původního zdroje v HTML a celá věc funguje.
www.cssobfuscator.com
Prezentace: https://docs.google.com/a/fit.cvut.cz/presentation/d/1iuhMxWI9hu5jGHoeCXRo0FCbbckFQKEXpMVtFasNvJQ/edit?usp=sharing

Thursday, November 20, 2014

Business plán: Jednotný systém pro mezinárodní obchod s bezobratlými

Služba sjednocující obchod s bezobratlými pro laiky i sběratele napříč kontinenty. Prezentace zde.

Thursday, November 13, 2014

Proč Facebook povinně zavádí Timeline


V roce 2012 závádí Facebook povinně rozvržení Timeline pro všechny profilové stránky. Proč k tomu došlo a jaký to mělo dopad na společnost?

Prezentace

Fenomén morálního zastarávání v oblasti nové spotřební elektroniky

V dnešní době si už asi neumíme představit život bez spotřební elektroniky, která je nám každodenním pomocníkem. Každá rodina, domácnost vlastní desítky spotřební elektroniky, která nejspíše nebudou od jedné společnosti.

Společnosti vyrábí nové a nové věci, které je třeba prodat. V důsledku toho si uživatel kupuje novou spotřební elektroniku a tu starou přestane používat. Mluvíme zde o morální zastarávání spotřební elektroniky.

Prezentace

Friday, October 24, 2014

Friday, October 17, 2014

Stav a rozvoj pokrytí území ČR rychlým mobilním internetem

Budování rychlých mobilních sítí v České republice se v posledních letech bez přehánění jaksi zastavilo. Nyní se zdá, že se blýská na lepší časy. Čeští operátoři ohlásili, že se dohodli na sdílení svých sítí a na pokrytí 90% obyvatelstva a 80% území sítí LTE.

Moje prezentace je malým zamyšlením nad stavem minulým, současným a nad tím, kam by se náš trh mohl/měl co se týče operátorů mobilních sítí ubírat. Jelikož prezentace obsahuje zejména moje subjektivní názory, je pravděpodobné, že se nemusí shodovat s názorem některých posluchačů. Proto uvítám diskuzi na toto téma a rád si poslechnu, co si o něm myslí ostatní účastníci tohoto kurzu.

Prezentaci naleznete zde.

Adam Klíma

Historický vývoj GUI

V rychle moderní společnosti neexistuje člověk, který by nějakým působen nepřicházel do kontaktu s člověkem uměle vytvořeními zařízeními. A žádné takové zařízení by nemohlo pracovat bez nějaké interakce s člověkem. Někdo může namítnout, že existují stroje, které pracují zcela samostatně, a po uvedení do provozu se o ně nikdo nestará. To je samozřejmě pravda, ale i tak musí existovat nějaké uživatelské rozhraní minimálně pro zprovoznění, administraci, nebo údržbu.
Jak už bylo řečeno, pojem uživatelské rozhraní v sobě může obsahovat různé významy. Zaměřme se teď na společné znaky všech UI:
 • Prostředek obousměrné komunikace – neexistuje stroj, který by jenom přijímal příkazy. Vždy musí být někdo, nejčastěji ten, kdo příkaz zadal, informován o jeho provedeni, případně o neprovedení nebo chybě.
 • Nástroj vyrobený a navržený člověkem – veškeré vlastnosti systému byly, ať už chtěně nebo nevědomky, vložené člověkem.
Hlavním cílem je snadné ovládání systému a spokojenost uživatelů. Tento požadavek je v praxi často nemožné splnit. Každý uživatel je jedinečný a často to, co vyhovuje jednomu, se může zdát jinému absolutně nepoužitelné.
V celé historii výpočetní techniky se uživatelské rozhraní vyvíjelo stejně rychle, jako ostatní části výpočetní techniky. To je způsobeno zejména tím, že UI je těsně navázáno na používané technologie. Zároveň je potřebné si uvědomit, že návrh uživatelského rozhraní NENÍ grafický návrh.
Typické uživatelské rozhraní, a to až na výjimky, bez ohledu na jeho typ, typicky spotřebovává víc než 50% systémových prostředků a tím se stává jedna z nejdůležitějších součástí systémů. Mnohem důležitější je fakt, že přímo ovlivňuje vztah uživatele a systému a proto je vhodné mu věnovat dostatek pozornosti.
V prezentaci se podíváme na historický vývoj grafického uživatelského rozhraní.


prezentace

Thursday, October 16, 2014

Proč Microsoft platí vývojářům za přenos populárních aplikací na Windows Phone

Windows Phone nastoupil na trh chytrých telefonů s velkým zpožděním a tak mu ujel vlak. Nachází se teď v mnohem těžší pozici než jakou o 2 roky dříve zažívaly Systémy iOS a Android. Ti totiž přišly se zcela novým komfortem užívání telefonů a tak se zákazníci jen hrnuli a přecházeli ze zastaralých systémů. Windows Phone vedle toho jen dohnal tento náskok a nepřináší uživatelům nic tak převratného. Těžko se mu proto získávají uživatelé. Za dobu dvou let se navíc podařilo oběma firmám (Apple a Google) uzamknout ve svých cloudových službách. Kromě toho se na obou platformách vytvořila řada aplikací, na které si uživatelé rychle navykli a postrádali by je na novější platformě Windows Phone.
To jsou důvody, proč se Microsoft rozhodl investovat do vývojářů populárních aplikací, aby portovali své služby i na Windows Phone. U menších startupů nabízí Microsoft telefony zdarma, prominentní místa ve Windows Store nebo ve svém reklamním systému. U větších výrobců pak platí až 600 000$. Chce tak rozbít bludný kruh, kdy vývojáři nechtějí implementovat aplikaci na platformu s tak malou uživatelskou základnou - prostě by se jim to nevyplatilo - a kdy se zároveň uživatelská základna nerozrůstá, protože chybí  známe aplikace na které jsou zvyklí.
A na čem chce Microsoft získat investované prostředky zpět? Z části chce rozšířit svou platformu a vydělávat na prodeji OEM licencí výrobcům. Jenže výrobci tlačí Microsoftu cenu dolů, jinak by přestali instalovat Windows do svých telefoů - i oni vidí, že prodeje Redmondského systému nevydělají závratné sumy.
Microsoft se tedy dle mého snaží především vytvořit adekvátní protiváhu Androidu, aby i on mohl uzamknout uživatele kompletně ve svých službách.

Prezentace

Model SaaS v počítačových hrách

Model SaaS se stále rozšiřuje do dalších oblastí poskytování software firmám i běžnému spotřebiteli. Nejinak je tomu v oblasti videoher, kde nabírá různých podob. Prezentace se zaměřuje konkrétně na počítačové hry a stručně diskutuje obchodní modely digitální distribuce her, MMO a free to play her a také nově vznikající služby - streamování her.

Prezentace: Model SaaS v počítačových hrách

Friday, October 10, 2014

Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu

Prezentace "Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu" je věnována aktuální otázce budoucnosti hudebního průmyslu. Hudební průmysl je odjakživa úzce spjat s technologickým pokrokem. První část prezentace je věnována historické křivce výnosů z hudebního průmyslu, která odráží postupný příchod technologických novinek. Druhá část prezentace shrnuje aktuální situaci hudebního průmyslu jak z pohledu technologického, tak i ekonomického. V závěru je prostor pro možnou diskuzi nad budoucností hudebního průmyslu jako takového.

Odkaz na prezentaci: Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu

Thursday, October 9, 2014

Hraní na Linuxu, Valve SteamMachines

Prezentace představuje chystané novinky od společnosti Valve (SteamOS, SteamMachines, SteamController) a zamýšlí se nad tím, zda a jak jimi bude ovliněn způsob fungování komunity hráčů video her a trh s video hrami jako takový.


Saturday, October 4, 2014

Strategie google v oblasti OS

Stal se již Google se svým Androidem vítězem mezi hráči na trhu mobilních operačních systému a může usnout na vavřínech? A jakou taktiku volí Google pro stolní zařízení?

 Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, je potřeba nejprve pochopit kontext. Ve své prezentaci se proto nejprve zaměřuji na historii produktů Google a na to jaký je vlastně jeho byznys model. Poté se věnuji současné pozici Androidu na trhu a výzvám, kterým musí v nejbližší době čelit. Ještě zajímavější jsou ale plány, které má Google se svým prohlížem Chrome. Nastínim i souvislost mezi těmito dvěma produkty.

 Byť během prezentace zabrousíme krátce do minulosti, tématem, kterým se prezentace zabývá je strategie dnů dnešních a budoucích, nejedná se o rozbor dřívějších strategií.

 Prezentace ke zhlédnutí.

Thursday, October 2, 2014

Obchodní model MMORPG her a způsoby zvyšování motivace hráčů

Tato prezentace ukazuje vývoj trhu v oblasti MMORPG her v kontextu business modelů a způsoby, jakými jsou hráči motivováni.

https://docs.google.com/presentation/d/1R5gMvSbhk7htnBpKLKr4JlchlwRmDaVW867PPcLYWUM/edit?usp=sharing

Porovnání systémů Sony a Apple, budoucnost strategie „zařízení + služba“

Ve své prezentaci srovnávám PlayStation Network společnosti Sony s iTunes Store společnosti Apple, shrnuji společné a rozdílné vlastnosti těchto služeb a následně se zamýšlím nad budoucností strategie svázání hardwaru se službou - má tento přístup budoucnost, nebo časem dojde k oddělení poskytovatele zařízení a služeb?

Podoba firemního IT v době SaaS

Co ze současné IT organizace zbyde ve firmě, v jakém časovém horizontu.

V této prezentaci se pokusím vymezit pojem IT infrastruktura, jak je mnou chápána. IT infrastruktura je komplexní propojená struktura, takže se pokusím zaměřit na klíčová místa, která by se dala přesunout do cloudů.

Odkaz na prezentaci: IT infrastruktura

Bitva formátů a kodeků

V minulosti multimediální průmysl zažil několik válek formátů.
Dlouholetou bitvu technologií Betamax a VHS mnohým připomněla pozdější válka HD DVD a Blu-ray.

Dnes jsou nejvýznamnějšími distributory obsahu televizní vysílání a internetové služby typu Video on Demand (VoD).
Jaké formáty pro distribuci používají a proč svobodné formáty nevytlačí ty, které jsou zatížené patenty?

Polemiku nad těmito tématy budeme vést 3. října 2014 exkluzivně na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze v rámci předmětu IT v době Software as a Service (MI-SAS).

Prezentace k tématu
Máte připomínku? Neváhejte zanechat komentář, pokud myslíte, že prezentace obsahuje nepřesnosti, nebo jen patříte mezi tzv. lidi s názorem. :-)
Martin Chovanec

Apple a jeho strategie

Jaká je strategie Apple? Proč je tak úspěšný? Je vytvoření produktu na novém trhu a inovace jediným klíčem k úspěchu? Podíváme se na iOs a OS X jako uzavřený systém, ukážeme si důležitost služeb a konzistence v rámci ekosystému.

Více v prezentaci zde: prezentace na Google Drive

Thursday, May 22, 2014

Mobilová stavebnice Phoneblok/Ara. Revoluční projekt, či další slepá větev?

Prezentace se zabývá projekty Phonebloks a zejména Ara. Ara je projekt vedený společností Google, který se zabývá vývojem modulárních telefonů. V prezentaci je popsán vývoj těchto projektů, současné stádium a názor na jeho výhody, nevýhody a budoucí úspěch. Ke shlédnutí zde.

Vývoj profilu Timeline a jeho důvody

Prezentace znázorňuje vývoj profilu Timeline, pro přechod na prezentaci klikněte sem

Wednesday, May 21, 2014

Analýza spolupráce Facebooku a Warner Brothers

Sociální síť Facebook v březnu roku 2011 spustila službu umožňující online sledování streamovaných fílmů z produkce studia Warner Brothers, která měla za důsledek pokles akcií Netflixu, Redboxu i Amazonu. Jak se zdá, po více jak třech letech je však služba stále tam, kde na začátku - v USA. Jak je na tom z hlediska ceny v porovnání s konkurencí, jaké faktory hovoří v její prospěch a co z toho všeho má samotný Facebook i Warner Brothers? Těmito a dalšími otázkami se zabývá prezentace pod tímto odkazem.

Monday, May 19, 2014

Strategie Googlu v oblasti operačních systémů

Málokdo možná ví, že společnost Google v současnosti disponuje dvěma OS. Kromě notoricky známého Androidu, který opanoval trh smartphonů a tabletů, je jím inovativní Chrome OS. S na něm běžícími Chromebooky chce Google prorazit v segmentu uvolněném po upadajících netboocích a částečně i klasických noteboocích bežících na Windows. Podaří se mu to, nebo je lepší neštěpit síly a zaměřit se na osvědčený Android? Odpovědět na tuto a další vyvstávající otázky, se pokusila prezentace dostupná zde:  
https://drive.google.com/file/d/0B7bzBKyRd3aPVWdpdHJNTkJaREk/edit?usp=sharing

Tuesday, May 13, 2014

Uspěla sociální síť Google+?

Sociální síť Google+ je již několik let v plném provozu bez omezení. Nakolik se naplnila velká očekávání, která s sebou v době zrodu přinášela? Je síť pouhým anti-facebookem, nebo je ve skutečnosti něčím víc? Prezentace se dále zabývá analýzou toho, co je vůbec sociální síť a v jakém případě se může prohlásit za úspěšnou.

Monday, May 5, 2014

Aliance Yahoo! a Bing

Jaké důvody vedly aktéry k této alianci? Jak se naplnila jejich očekávání?

Prezentace představuje vyhledávač Bing a webový portál Yahoo. Vysvětluje, proč došlo k jejich spolupráci a jaké měla cíle a předpoklady. V prezentaci je dále zkoumáno, zda a nakolik se naplnila očekávání a co by se dalo očekávat do budoucna a co je potřeba udělat nyní. 


Prezentace

Friday, May 2, 2014

Jak bude řešen souborový systém v budoucnu?

S rozvojem SaaS a růstem počtu jeho uživatelů nevyhnutelně souvisejí i změny, které jsou vyžadovány na straně infrastruktury, která provoz softwarových služeb zajišťuje.
V prezentaci  mají čtenáři možnost získat přehled o základních souborových systémech a jejich nedostatcích. Na jejich základě je představen koncept moderních souborových systémů a systémy Sun ZFS a XFS jsou podrobněji představeny.

Online reklama

Online reklama - vývoj, obchodní modely, zajímavosti

Prezentace je k dispozici zde.

Osnova:

 • Jaký je vývoj reklamy?
 • Jaké jsou obchodní modely inzerce?
 • Jaké jsou formy internetové reklamy a jaký je jejich podíl v roce 2013?
 • Zajímavosti
  • Porovnání výdajů na online reklamu vs TV, rozhlasová a tištěná reklama v US
  • Blokování reklamy
 • Otázky
  • Jaká je slepá vývojová větev?
  • Jaká je budoucnost?

Thursday, May 1, 2014

Jakou strategii byste poradili firmě Nokia po jejím převzetí Microsoftem?

Zamyšlení nad tím, co by měla Nokia, respektive Microsoft udělat lépe, aby se začalo prodávat více mobilních telefonů značky Nokia. V prezentaci jsou rozebrány důvody neúspěchu a tipy pro získání většího podílu na trhu.

Prezentace

Microsoft a Nokia

Co vedlo Microsoft ke koupi mobilní divize společnosti Nokia? Jaké přínosy tato akvizice přinese?

V prezentaci naleznete informace o počátcích problémů obou společností, které je na poli chytrých telefonů provázely. Dále je jsou popsány počátky spolupráce těchto firem, očekávaný přínos jejich spojení a výhled do budoucna.

Prezentace ke stažení

Thursday, April 24, 2014

Nový iPad

Apple 22.října 2013 představil nový Apple iPad Air. Jaké novinky přináší? A proč Apple přichází s novou verzí?

Prezentace ke stažení zde.

Friday, April 11, 2014

Google glass


Na hodině byl popsán současný stav Google glass, jak po technologické tak i aplikační stránce.

Dále uvedeny problémy, které působí nepříznivě pro přijetí této technologie ve veřejnosti. Jako závěrem byli prezentováni současné největší konkurenti projektu Google glass i s tím jaké jsou jejich šance na úspěch.Prezentace

Jaká jsou nebezpečí sdílení personálních dat na sociálních sítích

Sociální sítě představují silný nástroj pro udržování kontaktů s lidmi, se kterými bychom ho za jiných okolností ztratili. Existují tematické sociální sítě, které dokážou sbližovat homogenní skupiny oddělené geografickými bariérami. Toto jsou pouze základní výhody sociálních sítí.
Bohužel sebou sociální sítě nesou i nebezpečí zneužití dat, které na nich uživatelé sami uveřejní. Následující prezentace by měla poukázat na nebezpečí zneužití osobních dat, případného čtenáře by měla přesvědčit o důležitosti hesla "think before you click" a poukázat na některé závažné případy publikované v médiích po celém světě.

Prezentace ke stažení

Thursday, April 10, 2014

Jaký je rozdíl mezi tablety a ultrabooky?

Tablety a ultrabooky

 • Proč vlastně máme dva různé názvy pro podobná zařízení?
 • Splynou v jediný segment?

Friday, March 28, 2014

Chytré hodinky, budoucnost dalšího wearable trendu

Chytré hodinky jsou v současnosti dalším trendem v nových moderních produktů, které mají velký potenciál generovat významné tržby. Jaká je situace na současném trhu, jaké jsou odhady do budoucna a co nám chytré hodinky přinesou? Více v prezentaci.


Prezentace ke stažení

Thursday, March 20, 2014

Jak si udržet loajalitu vývojářů své mobilní platformy? Co je pro mobilní vývojáře důležité při jejich rozhodování, ktrerou platformu zvolit? Co dělají Apple, Google a Microsoft pro to, aby právě jejich mobilní ekosystém byl místem zaslíbeným pro tvůrce mobilních aplikací? Na tyto otázky odpovídá prezentace na téma: "Jak motivovat vývojáře k loajalitě mobilní platformě. Konkrétní příklady a zdůvodnění". Visuální podklady k této prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Saturday, March 15, 2014

Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu

Hudební byznys si prošel mnoha fázemi a především od konce 90. let je střídání distribučních kanálů a objevování nových obchodních modelů velice časté. Je to způsobeno samotnou podstatou hudby jakožto nehmotného zboží, často krkolomnou interpretací autorského zákona a do značné míry také cenovou politikou hudebních vydavatelství. V současnosti se trh nachází ve fázi zkoušení nových přístupů a to především na internetu. Ruku v ruce s rozšiřováním internetu (a to především toho mobilního v kapesních zařízení) dávají smysl hudební cloudové služby, např. ve formě iTunes od Applu, Google Music ve službě Google Play, nebo například Spotify. Tyto služby mohou za rozumnou cenu nabídnout celou řadu benefitů v porovnání s hudbou stahovanou a sdílenou zdarma a nelegálně – ušetří čas při vyhledávání, hudbu nabízí v konstantně dobré kvalitě a je možné ji bez jakéhokoliv kopírování zpřístupnit na libovolném zařízení s připojením k internetu.

Prezentace je volně ke stažení zde.