Thursday, April 24, 2014

Nový iPad

Apple 22.října 2013 představil nový Apple iPad Air. Jaké novinky přináší? A proč Apple přichází s novou verzí?

Prezentace ke stažení zde.

Friday, April 11, 2014

Google glass


Na hodině byl popsán současný stav Google glass, jak po technologické tak i aplikační stránce.

Dále uvedeny problémy, které působí nepříznivě pro přijetí této technologie ve veřejnosti. Jako závěrem byli prezentováni současné největší konkurenti projektu Google glass i s tím jaké jsou jejich šance na úspěch.Prezentace

Jaká jsou nebezpečí sdílení personálních dat na sociálních sítích

Sociální sítě představují silný nástroj pro udržování kontaktů s lidmi, se kterými bychom ho za jiných okolností ztratili. Existují tematické sociální sítě, které dokážou sbližovat homogenní skupiny oddělené geografickými bariérami. Toto jsou pouze základní výhody sociálních sítí.
Bohužel sebou sociální sítě nesou i nebezpečí zneužití dat, které na nich uživatelé sami uveřejní. Následující prezentace by měla poukázat na nebezpečí zneužití osobních dat, případného čtenáře by měla přesvědčit o důležitosti hesla "think before you click" a poukázat na některé závažné případy publikované v médiích po celém světě.

Prezentace ke stažení

Thursday, April 10, 2014

Jaký je rozdíl mezi tablety a ultrabooky?

Tablety a ultrabooky

  • Proč vlastně máme dva různé názvy pro podobná zařízení?
  • Splynou v jediný segment?