Friday, October 24, 2014

Jaká je budoucnost HTML5 a Flashe a jakou strategii zvolí Adobe?
Friday, October 17, 2014

Stav a rozvoj pokrytí území ČR rychlým mobilním internetem

Budování rychlých mobilních sítí v České republice se v posledních letech bez přehánění jaksi zastavilo. Nyní se zdá, že se blýská na lepší časy. Čeští operátoři ohlásili, že se dohodli na sdílení svých sítí a na pokrytí 90% obyvatelstva a 80% území sítí LTE.

Moje prezentace je malým zamyšlením nad stavem minulým, současným a nad tím, kam by se náš trh mohl/měl co se týče operátorů mobilních sítí ubírat. Jelikož prezentace obsahuje zejména moje subjektivní názory, je pravděpodobné, že se nemusí shodovat s názorem některých posluchačů. Proto uvítám diskuzi na toto téma a rád si poslechnu, co si o něm myslí ostatní účastníci tohoto kurzu.

Prezentaci naleznete zde.

Adam Klíma

Historický vývoj GUI

V rychle moderní společnosti neexistuje člověk, který by nějakým působen nepřicházel do kontaktu s člověkem uměle vytvořeními zařízeními. A žádné takové zařízení by nemohlo pracovat bez nějaké interakce s člověkem. Někdo může namítnout, že existují stroje, které pracují zcela samostatně, a po uvedení do provozu se o ně nikdo nestará. To je samozřejmě pravda, ale i tak musí existovat nějaké uživatelské rozhraní minimálně pro zprovoznění, administraci, nebo údržbu.
Jak už bylo řečeno, pojem uživatelské rozhraní v sobě může obsahovat různé významy. Zaměřme se teď na společné znaky všech UI:
  • Prostředek obousměrné komunikace – neexistuje stroj, který by jenom přijímal příkazy. Vždy musí být někdo, nejčastěji ten, kdo příkaz zadal, informován o jeho provedeni, případně o neprovedení nebo chybě.
  • Nástroj vyrobený a navržený člověkem – veškeré vlastnosti systému byly, ať už chtěně nebo nevědomky, vložené člověkem.
Hlavním cílem je snadné ovládání systému a spokojenost uživatelů. Tento požadavek je v praxi často nemožné splnit. Každý uživatel je jedinečný a často to, co vyhovuje jednomu, se může zdát jinému absolutně nepoužitelné.
V celé historii výpočetní techniky se uživatelské rozhraní vyvíjelo stejně rychle, jako ostatní části výpočetní techniky. To je způsobeno zejména tím, že UI je těsně navázáno na používané technologie. Zároveň je potřebné si uvědomit, že návrh uživatelského rozhraní NENÍ grafický návrh.
Typické uživatelské rozhraní, a to až na výjimky, bez ohledu na jeho typ, typicky spotřebovává víc než 50% systémových prostředků a tím se stává jedna z nejdůležitějších součástí systémů. Mnohem důležitější je fakt, že přímo ovlivňuje vztah uživatele a systému a proto je vhodné mu věnovat dostatek pozornosti.
V prezentaci se podíváme na historický vývoj grafického uživatelského rozhraní.


prezentace

Thursday, October 16, 2014

Proč Microsoft platí vývojářům za přenos populárních aplikací na Windows Phone

Windows Phone nastoupil na trh chytrých telefonů s velkým zpožděním a tak mu ujel vlak. Nachází se teď v mnohem těžší pozici než jakou o 2 roky dříve zažívaly Systémy iOS a Android. Ti totiž přišly se zcela novým komfortem užívání telefonů a tak se zákazníci jen hrnuli a přecházeli ze zastaralých systémů. Windows Phone vedle toho jen dohnal tento náskok a nepřináší uživatelům nic tak převratného. Těžko se mu proto získávají uživatelé. Za dobu dvou let se navíc podařilo oběma firmám (Apple a Google) uzamknout ve svých cloudových službách. Kromě toho se na obou platformách vytvořila řada aplikací, na které si uživatelé rychle navykli a postrádali by je na novější platformě Windows Phone.
To jsou důvody, proč se Microsoft rozhodl investovat do vývojářů populárních aplikací, aby portovali své služby i na Windows Phone. U menších startupů nabízí Microsoft telefony zdarma, prominentní místa ve Windows Store nebo ve svém reklamním systému. U větších výrobců pak platí až 600 000$. Chce tak rozbít bludný kruh, kdy vývojáři nechtějí implementovat aplikaci na platformu s tak malou uživatelskou základnou - prostě by se jim to nevyplatilo - a kdy se zároveň uživatelská základna nerozrůstá, protože chybí  známe aplikace na které jsou zvyklí.
A na čem chce Microsoft získat investované prostředky zpět? Z části chce rozšířit svou platformu a vydělávat na prodeji OEM licencí výrobcům. Jenže výrobci tlačí Microsoftu cenu dolů, jinak by přestali instalovat Windows do svých telefoů - i oni vidí, že prodeje Redmondského systému nevydělají závratné sumy.
Microsoft se tedy dle mého snaží především vytvořit adekvátní protiváhu Androidu, aby i on mohl uzamknout uživatele kompletně ve svých službách.

Prezentace

Model SaaS v počítačových hrách

Model SaaS se stále rozšiřuje do dalších oblastí poskytování software firmám i běžnému spotřebiteli. Nejinak je tomu v oblasti videoher, kde nabírá různých podob. Prezentace se zaměřuje konkrétně na počítačové hry a stručně diskutuje obchodní modely digitální distribuce her, MMO a free to play her a také nově vznikající služby - streamování her.

Prezentace: Model SaaS v počítačových hrách

Friday, October 10, 2014

Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu

Prezentace "Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu" je věnována aktuální otázce budoucnosti hudebního průmyslu. Hudební průmysl je odjakživa úzce spjat s technologickým pokrokem. První část prezentace je věnována historické křivce výnosů z hudebního průmyslu, která odráží postupný příchod technologických novinek. Druhá část prezentace shrnuje aktuální situaci hudebního průmyslu jak z pohledu technologického, tak i ekonomického. V závěru je prostor pro možnou diskuzi nad budoucností hudebního průmyslu jako takového.

Odkaz na prezentaci: Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu

Thursday, October 9, 2014

Hraní na Linuxu, Valve SteamMachines

Prezentace představuje chystané novinky od společnosti Valve (SteamOS, SteamMachines, SteamController) a zamýšlí se nad tím, zda a jak jimi bude ovliněn způsob fungování komunity hráčů video her a trh s video hrami jako takový.


Saturday, October 4, 2014

Strategie google v oblasti OS

Stal se již Google se svým Androidem vítězem mezi hráči na trhu mobilních operačních systému a může usnout na vavřínech? A jakou taktiku volí Google pro stolní zařízení?

 Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, je potřeba nejprve pochopit kontext. Ve své prezentaci se proto nejprve zaměřuji na historii produktů Google a na to jaký je vlastně jeho byznys model. Poté se věnuji současné pozici Androidu na trhu a výzvám, kterým musí v nejbližší době čelit. Ještě zajímavější jsou ale plány, které má Google se svým prohlížem Chrome. Nastínim i souvislost mezi těmito dvěma produkty.

 Byť během prezentace zabrousíme krátce do minulosti, tématem, kterým se prezentace zabývá je strategie dnů dnešních a budoucích, nejedná se o rozbor dřívějších strategií.

 Prezentace ke zhlédnutí.

Thursday, October 2, 2014

Obchodní model MMORPG her a způsoby zvyšování motivace hráčů

Tato prezentace ukazuje vývoj trhu v oblasti MMORPG her v kontextu business modelů a způsoby, jakými jsou hráči motivováni.

https://docs.google.com/presentation/d/1R5gMvSbhk7htnBpKLKr4JlchlwRmDaVW867PPcLYWUM/edit?usp=sharing

Porovnání systémů Sony a Apple, budoucnost strategie „zařízení + služba“

Ve své prezentaci srovnávám PlayStation Network společnosti Sony s iTunes Store společnosti Apple, shrnuji společné a rozdílné vlastnosti těchto služeb a následně se zamýšlím nad budoucností strategie svázání hardwaru se službou - má tento přístup budoucnost, nebo časem dojde k oddělení poskytovatele zařízení a služeb?

Podoba firemního IT v době SaaS

Co ze současné IT organizace zbyde ve firmě, v jakém časovém horizontu.

V této prezentaci se pokusím vymezit pojem IT infrastruktura, jak je mnou chápána. IT infrastruktura je komplexní propojená struktura, takže se pokusím zaměřit na klíčová místa, která by se dala přesunout do cloudů.

Odkaz na prezentaci: IT infrastruktura

Bitva formátů a kodeků

V minulosti multimediální průmysl zažil několik válek formátů.
Dlouholetou bitvu technologií Betamax a VHS mnohým připomněla pozdější válka HD DVD a Blu-ray.

Dnes jsou nejvýznamnějšími distributory obsahu televizní vysílání a internetové služby typu Video on Demand (VoD).
Jaké formáty pro distribuci používají a proč svobodné formáty nevytlačí ty, které jsou zatížené patenty?

Polemiku nad těmito tématy budeme vést 3. října 2014 exkluzivně na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze v rámci předmětu IT v době Software as a Service (MI-SAS).

Prezentace k tématu
Máte připomínku? Neváhejte zanechat komentář, pokud myslíte, že prezentace obsahuje nepřesnosti, nebo jen patříte mezi tzv. lidi s názorem. :-)
Martin Chovanec

Apple a jeho strategie

Jaká je strategie Apple? Proč je tak úspěšný? Je vytvoření produktu na novém trhu a inovace jediným klíčem k úspěchu? Podíváme se na iOs a OS X jako uzavřený systém, ukážeme si důležitost služeb a konzistence v rámci ekosystému.

Více v prezentaci zde: prezentace na Google Drive