Wednesday, March 23, 2011

Morální zastarávání v oblasti spotřební elektroniky

V současnosti jsme doslova zavaleni spotřební elektronikou. Život si bez ní jen těžko dokážeme představit. Průměrná domácnost vlastní přístroje spotřební elektroniky za desítky až stovky tisíc korun. Tato nemalá částka je určitě zajímavým soustem pro výrobce a prodejce. Každé zařízení má nějakou životnost a potom je třeba pořídit nové, že? Ovšem občas pořizujeme nové zařízení i případě, že to staré stále slouží. V tom případě mluvíme o tom, že starý přístroj je již morálně zastaralý.

Morální zastarávání - Věc zestárne v důsledku technického rozvoje, aniž by znatelně ztratila jakoukoliv svoji funkčnost či kvalitu. Je třeba odlišovat od zastarávání fyzického - Věc zestárne v důsledku používání (opotřebení) nebo běhu času (degradace, chátrání). Oboje znamená, že věc ztrácí na hodnotě a to jak tržní a často i užitné (ne však vždy). Tento pokles hodnoty je nejčastěji způsoben:

· Technickým rozvojem (existují lepší produkty ve srovnání s nimiž se ten původní jeví jako horší) (počítače, komponenty)

· Odstřižením přidružených služeb. (analogový televizor)

· Ukončení podpory produktu (Windows XP)

· Ukončení výroby komplementárních výrobků (náhradních dílů) (walkman – hudební kazety)

· Změna módy a trendů (designová elektronika)

Trh se spotřební elektronikou je poměrně specifickým trhem, za jeho nejmarkantnější specifika považuji především:

Nižší ceny

Produkty kupuje zákazník vícekrát do roka

Zákazník může koupí experimentovat

Relativně vyšší poruchovost

Kratší vývojový cyklus a dynamičtější inovace

Inovace jsou často zásadní

Nevýhodnost mimozáručních a pozáručních oprav

Omezený trh s použitými výrobky

Poškozený výrobek se neopravuje, ale mění za nový

Díky výše uvedeným specifikům trhu, výrobky spotřebního elektra stárnou mnohem rychleji než kupříkladu automobily. Dva roky starý vůz je stále prakticky nový, kdežto dva roky starý notebook je již výběhový model. Proč tomu tak je?

· Přání výrobců

Je lepší prodat celý výrobek než náhradní díl – cenová politika prodeje ND

· Rostoucí složitost elektroniky

Elektronika je stále složitější a tím pádem i poruchovější – méně vydrží

· Rostoucí nároky na produkty

Zákazníci prahnou po nových, lepších a neokoukaných produktech

Prakticky neexistuje naprosto dokonalý výrobek, který by již nešlo vylepšit

Jaký lze očekávat vývoj do budoucna? Předpokládám, že nastolený trend bude pokračovat. Životní cyklus výrobků spotřební elektroniky se bude stále zkracovat (otázka je jak moc až to půjde). Důvod spatřuji v rychlejším technickém vývoji, založeném na inovacích a faktu že výrobci chtějí více vydělat. Díky tomu bude zboží zastarávat ještě rychleji než dosud. Jeden příklad za všechny: iPad 1 je v současnosti, deset měsíců od počátku prodeje výběhový model. Nahradil ho nový produkt iPad 2. Na otázku, jak moc je inovativní a od svého předchůdce odlišný si odpovězte sami….

No comments:

Post a Comment