Friday, March 18, 2011

Přednáška 4: Aktuální diskuse k alianci Nokia - Microsoft

Principem našeho předmětu je dávat do souvislostí novinky oboru s událostmi, které se staly v minulosti, a na základě tohoto porovnání zkusit věci zobecňovat. Proto jsme čtvrtou přednášku věnovali diskusi o alianci firem Nokia a Microsoft v oblasti operačních systémů pro mobilní telefony. Diskusi jsme doplnili také jednou historickou analogií - partnerstvím Yahoo a Microsoftu v oblasti vyhledávání. Sručné shrnutí naší diskuse můžete najít v tomto článku v Lidových novinách.

No comments:

Post a Comment