Thursday, March 10, 2011

Podoba firemního it v době SaaS

Co ze současné IT organizace zbyde ve firmě, v jakém časovém horizontu.

SaaS jako součást Cloud Computingu
Zkratku SaaS (Software jako služba) není třeba nijak zvlášť představovat. Je to nový model dodávky software v podobě služby pomocí prostředí Cloud Computingu. Ten je další vývojovou etapou evoluce software v čase. Cloud Computing (zkráceně “Clouding”) se podle [1] dostal mezi top 10 strategických technologií pro rok 2010, což jinak řečeno znamená, že by jí již neměl ignorovat žádný technický ředitel (CIO), nicméně to nutně neznamená, že by jí měl začít hned používat [6]. Do Cloudingu se dále přirozeně řadí modely IaaS (Infrastruktura jako služba) a PaaS (Platforma jako služba).

Vývoj Cloud Computingu podle Gartnera
Odpovědět na téma článku - Co zbyde ze současného IT organizace v době SaaS a v jakém horizontu? - je něco podobného jako věštění z křišťálové koule. Do budoucna zřejmě nikdo nevidí a jakékoliv odhady by mohly být velmi zcestné, pokud nevíme mnoho o přítomnosti a minulosti. Je proto vhodné obrátit se na společnost, která se o oblasti IT velmi dobře informuje a má již mnohaleté zkušenosti s monitorováním.
Společnost Gartner vydává na každý rok graf vývoje technologií, který příznačně nazvala Hype cycle. Do něj zaznamenává technologie, které jsou jistým způsobem významné pro IT svět a hodnotí jej podle několika kritérií. Předně je to fáze vývoje od ranného stádia, kdy technologie vzniká až po rovinu, kde je již vyspělá a produktivní. Pro technologii Cloudingu je vývoj zaznamenán Gartnerem na následující křivce grafu (viz. [2]).

Vývoj Cloud Computingu v čase podle Gartnera

První záznam je z roku 2008, ačkoliv doba vzniku by se dala datovat od roku 1999, kdy na Cloudingu vznikala první firma, kterou je dnes SalesForce.com. V roce 2008 přišla Gartnerovi technologie natolik zajímavá, že jí začal podrobněji monitorovat. V roce 2009 se dostala na vrchol očekávání a následuje pozvolný pokles zájmu rokem 2010. V dalších letech by podle Gartnera měla technologie klesat až do údolí vystřízlivění, aby se z něj opět dostala na svah dospělosti a následně do roviny produktivity. Gartner dále odhadl, že vývojový cyklus Cloudingu je kolem 2-5 let, než si jej hlavní proud osvojí za vlastní. Ovšem za předpokladu, že technologie dospěje. Jinak řečeno, příštích několik let by mělo být pro Clouding rozhodujících.

Jakou má Cloud Computing oporu v dodavatelských firmách
Podle názoru autora tohoto příspěvku je budoucí význam Cloudingu v IT do značné míry ovlivněn firmami, které se budou poskytováním této technologie živit a profitovat z ní. Jednou vůbec z prvních firem, která si na Cloudingu postavila živnost je dnes již světoznámá firma SalesForce.com. Již od roku 1999, kdy byla založena, se věnuje poskytování služeb CRM jako SaaS. Mimo CRM také nabízí platformu Force.com jako PaaS. Po dobu své existence si již získala desetitisíce zákazníků s milióny uživatelů. Stala se tak vůdcem na trhu v této oblasti. V roce 2009 také získala jednoho z prvních zákazníků na českém trhu. Je jím firma KBA-Grafitec s.r.o, která během dvou měsíců nasadila SalesForce CRM systém a s kladnými ohlasy jej využívá. Další firmou, která postavila na Cloudingu svou živnost je firma GoodData, která nabízí BI formou SaaS a využívá přitom infrastrukturu od Amazonu [3]. Má své zastoupení také v České Republice.

Mohlo by být zajímavé, jak se ke Cloudingu staví firmy, které na něm nemají postaven svůj primární podnikatelský záměr. Zda-li je pro ně zajímavé se technologií zabývat či zda budou spíše chtít zůstat pozadu.

Ve spojených státech vznikla v roce 2009 koalice VME, což je zkratka pro The Virtual Computing Environment. Patří do ní firmy Cisco, EMC a VMware. Záměrem koalice je integrovat nejlepší produkty firem do jednoho řešení. Zajímavé byly ohlasy veřejnosti na tuto koalici. Třeba Yankee Group o koalici napsali, že Cisco, EMC a VMware nastartovaly Cloud Computing právě touto koalicí. Ovum doplnilo, že samotná technologie Cloud Computing zrychlí svou konvergenci díky této koalici. Další komentáře je možné nalézt zde [4].

U nás se Cloudingem zábývá již i firma T-Systems jako systémový integrátor. Nabízí služby formou balíčků, kde si můžeme naparametrizovat výkon, objem dat, konektivitu, OS a další. Nabízí jak SaaS (SAP, CRM), tak IaaS a PaaS. Příkladem jejich klienta je například PPF Media [5].

Je vidět, že firmy poskytující řešení pomocí Cloudingu jsou již rozšířené i u nás a mají své zákazníky. Dle názoru autora tohoto příspěvku jsou významným hnacím motorem právě velké firmy, které dodávají Clouding řešení. Ta budou mít klíčový vliv pro přežití technologie v období, kterému Gartner říká údolí vystřízlivění.

Problémy, na které je vhodné/nevhodné použít Cloud Computing
Předně by bylo vhodné uvést, že Clouding není univerzální řešení na všechny problémy. Na některá řešení je vhodný, na jiná naopak nevhodný.
Clouding je vhodný pro aplikace, kde pracujeme s vysoce proměnlivými objemy dat, na procesy, které jsou široké svým rozsahem a krátké dobou trvání a na aplikace, které využijí výkon více stanic, přičemž nejsou závislé na velkém množství datových transakcí.
Naopak clouding není vhodný u aplikací, které vyžadují vysoký výkon jednotlivých stanic, vysokou míru integrace se systémy mimo cloud či potřebují specifickou architekturu. Z hlediska procesů se použití cloudingu nehodí na procesy dlouhého trvání a malého rozsahu. Clouding jim totiž nepřinese velké úspory [6].
Kategorie aplikací by se daly rozdělit takto

 1. Veřejný Cloud + poskytované datové centrum
  • Mail, web stránky, řízení prodeje, pilotní projekty, nárazové zpracování dat
 2. Firemní Cloud + poskytované datové centrum
  • vývojové prostředí, intranetové stránky, pilotní projekty - testování konceptů
 3. Firemní Cloud + vlastní datové centrum
  • systémy s důvěrnými daty, systémy s vysokými požadavky na integraci
 4. Bez Cloudu
  • kritické aplikace, obtížně standardizovatelné systémy

Autor tohoto příspěvky se ztotožňuje s tím, že clouding není univerzální řešení a bude záležet na předmětu podnikání firmy, zda jí zvýší nasazení Cloudingu konkurenceschopnost.

Co tedy zůstané ve firmě z podnikového IT?
O tom, co z podnikového IT - čímž míníme HW i SW - zůstane ve firmě bude záležet jednak na velikosti firmy a jednak na jejím podnikatelském záměru.

Pro malé a začínající “start-up” firmy bude využití Cloudingu rozhodně výhodné. Podnikovou informatiku mohou postavit mnohem rychleji za mnohem nižší náklady na investice. Také elasticita s růstem či smršťováním firmy je z hlediska IT velmi výhodná. Kupovat si licence na podnikové systémy se jim zvláště ze začátku nevyplatí a provozování vlastní infrastruktury také ne. Veřejný Cloud tak může být vhodnou volbou.

Středně velké firmy již mohou mít kritické procesy, které jsou natolik důležité, že jejich provozování poskytovatelem řešení pomocí Cloudingu může představovat problém. Pro ně bude více výhodnější provozovat privátní Cloud a u dodavatele provozovat pouze podpůrné procesy. Veřejný Cloud však mohou využít také při aktualizaci aplikací, kdy si na čas pronajmou potřebnou infrastrukturu pro otestování nové verze a po překlopení na novou verzi opět pronajaté stroje vypnou. Tím se jim zlevní náklady na vývoj. Kombinace privátního a veřejného Cloudu se označuje hybridní Cloud.

U velkých firem, zvláště v bankovním či finančním sektoru, je do značné míry riskantní umožnit poskytovateli přístup k interním informacích svých klientů. Jejich procesy již budou natolik zásadní pro běh společnosti, že pokud přistoupí k využití Clouding technologie, bude se jednat rozhodně o privátní Cloudy včetně vlastních datových center, které budou poskytovat služby celé korporaci [7].

Shrnutí
Cloud Computing je technologie, která není zcela nová. Podle Gartnera však dosáhla svého vrcholu v roce 2009 a v dalších několika letech jí čeká zatěžkávací zkouška dospělosti. Má však již nyní oporu ve velkých dodavatelských firmách, což je vidět i na českém trhu. Není to zcela univerzální technologie na řešení všech problémů, ale pro firmy, které jsou schopny touto technologií snížit své náklady na fungování firmy to může být velká konkurenční výhoda. Firmy, které nejčastěji sáhnou po této inovaci budou patřit mezi malé a střední podniky. Ty si mnohdy nechají dodat buď kompletní software jako službu nebo jen částečně v podobě infrastruktury či služby, pokrývající podpůrné procesy. Menším tahounem budou velké firmy, které pokud přejdou na tento druh technologie, budou ji využívat formou privátních Cloudů a tudíž nevyužijí sílu této technologie ve formě veřejných Cloudů.
Závěrem lze tedy říci, že Cloud Computing není metlou pro předchozí technologie a i poté, co se velmi pravděpodobně usadí v hlavním proudu IT, zůstane i nadále pod střechou organizací jejich samostatně provozované IT.


Zdroje
[1] Cearley, D. (2009). Top 10 Strategic Technologies for 2010. Cannes, France: Gartner Symposium ITexpo2009.
[2] Gartner hype cycle pro Cloud Computing http://www.formtek.com/blog/?p=1603
[3] Hapl,M.(2010). Implementace SaaS BI Platformy v Cloudu.GoodData. http://si.vse.cz/archive/proceedings/2010/hapl-implementace-saas-bi-platformy-v-cloudu.pdf
[4] Michaeli, T.(2010).Virtual Computing Environment.Cisco. http://si.vse.cz/archive/presentations/2010/michaeli-virtual-computing-environment.pdf
[5] Záklasník, M. (2010). Cloud computing - reálná aplikace v ČR. T-Systems. http://si.vse.cz/archive/presentations/2010/zaklasnik-menici-se-rizeni-ict-skutecna-realizace-cloud-computingu-v-cr.pdf
[6] Rutrle, T. (2010). IT v oblacích.Fujitsu technology Siemens http://si.vse.cz/archive/proceedings/2010/rutrle-it-v-oblacich.pdf
[7] Prodělal, J.(2010). Cloud computing – efektivní využívání a řízení prostředků ICT. http://si.vse.cz/archive/proceedings/2010/prodelal-cloud-computing-efektivni-vyuzivani-a-rizeni-prostredku-ict.pdf

Prezentace: Podoba firemního it v době SaaS

1 comment:

 1. DreamHost is ultimately one of the best website hosting company for any hosting plans you might require.

  ReplyDelete