Tuesday, March 22, 2011

Budoucí podoba CRM - přesun dat od firmy k uživatelům (zákazníkům firmy) a vznik platformy pro reklamu budoucnosti (užitečná cílená informace)

CRM (Customer Relationhip Management) lze ve veliké stručnosti charakterizovat jako technické řešení marketingu. Při prezentaci se hodlám zabývat trendy, které hýbou těmito dvěma světy, tedy IT a přístupem prodejců orientovaném na zákazníky. Toto by mělo sloužit pro následnou snahu predikovat možný způsob fungování CRM v budoucnosi, tedy přesun z pozice čistě na straně společnosti (prodejce) směrem k zákazníkovi.
Vlastní prezentace je k nahlédnutí zde - pro představu vlastního prezentování, resp. pro zpětné osvěžení probraného tématu.

No comments:

Post a Comment