Friday, May 14, 2010

Korporativní portály

Úvod
V současné době se na trhu stává více a více viditelný trend prudkého nárůstu poptávky po portálová řešení. Tento proces je objektivní, protože logicky vyplývá z postupného vývoje soukromých společností a následovném přechodů mezi určitými fázemi života. Pokud si vzpomínáte na nedávnou historii, je zřejmé několik důležitých kroků, kterýma prošli prakticky všechny společnosti.

1. Doba primárního rozdělení majetku a vznik velkého počtu malých a středních podniků.
2. Přerozdělení trhů a příliv investic do perspektivních společností a projektů.
3. Restrukturalizace podniků a snižování nákladů.
4. Současné fázi rozvoje společnosti - zvýšení efektivity společnosti, automatizaci a optimalizaci podnikových procesů.

V současné době, firmy už začínají znát další pojmy, jako jsou obchodní transparentnost, rychlost rozhodování, snížení transakčních nákladů, analýza výsledků a předpovědí pro rozvoj podnikání, personalizace odpovědnosti a akumulace znalostí ve společnosti. Všechny tyto akce a možnosti není možné aplikovat bez moderních informačních technologií.

Vznik portálů bylo umožněno díky pokrokům v technologii Intranet, nebo síť v rámci organizace. Termín "portál" je jedním z nejvíce nejasných a nejednoznačných termínu. Ještě na počátku vzniku portálového softwaru, vývojáři a analytici navrhli velké množství termínů jako jsou: obchodní portál, «business intelligence» portál, firemní intranetový portál, a nakonec, korporativní portál, který lze považovat za přijatelný název pro tento druh softwarů. Přesto i nyní, mnoho uživatelů portálů mají jen smutnou představu o tom, co je to a jaké jsou jeho funkce. Občas se stává, že někteří vývojáři velmi svobodně používají termín «portál» a velmi často pod tento název zahrnují jakékoliv aplikace běžící na Internetu. Ve skutečnosti, se jedna o boj zájmů, kdy se snaží dodavatelé přesvědčit veřejnost/odběratelé, že portál znamená přesně to, co nabízejí.

Podle společnosti Gartner, lze rozlišit následující typy portálů :
1. Megaportals
Vznikli jedním z prvních (Lycos, America Online, Yahoo!). To jsou portály, určeny spíše pro celý Internet, ne pro jednotlivé skupiny uživatelů. Hlavním rysem těchto portálu je prostředí pro masovou komunikaci a komunikační média.
2. Vertikální portály
Někdy považuje jako vnitřní portál nebo vortal (vortals). Jsou určeny pro specifické skupiny uživatelů - např. zdravotní portály, portály pro ženy, atd.
3. B2B portály
To jsou elektronické obchodní platformy, které jsou určeny pro podnikání na internetu.
4. Firemní portály (Enterprise Portal)
Vypracované pro potřeby jedné společnosti, řešit vnitřní problémy firmy, a pro komunikaci s okolním světem - se zákazníky, dodavateli a partnery.

Účel a cíl firemního intranetového portálu

Obecně, portály můžeme roztřídit podle provádění úrovně interakce, které poskytují uživatelům. Můžeme rozlišit následující základní úroveň automatizace interakce:

a. Společnost - zaměstnanci
b. Útvary - útvar
c. Zaměstnanec - zaměstnanec
d. Společnost - partnery a investory
e. Společnost - zákazníci

Cílem zřízení firemního intranetového portálu

Zvýšení úrovně řízení a podpory rozhodování manažerů společnosti. Organizování sběru, konsolidace a analýzy relevantních informací.

a. Vytvoření jednotné databází společnosti.
b. Šetření časů a úsilí zaměstnanců.
c. Snížení nákladů společnosti.
d. Zlepšení komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci podniku.
e. Podpora unifikaci a standardizace procesů a procedur ve společnosti.
f. Zlepšení kvality práce a služeb zákazníkům.
g. Zvýšení konkurenceschopnosti a investiční atraktivity společnosti.

Celkově firemní intranetový portál získává řadu výhod, které lze rozdělit na přímé a nepřímé.
"Přímé" výhody:
a. Úspora času zaměstnanců;
b. Úspory na rychlost průchodu operací;
c. Zvýšení rychlosti rozhodování;
d. Úspory z opětovného využití znalostí ve společnosti;
e. Snížení nákladů na interakce s dálkovými oddíly společnosti;
f. Sdílení znalostí v rámci společnosti, a v důsledku zlepšování kvality a produktivity zaměstnanců;
g. Snížení nákladů na interakce a výměny informací s partnery společnosti;
h. Nižší náklady na poskytování informační bezpečnosti;
i. Nižší náklady na údržbu systémů.

"Nepřímé" výhody:
a. Optimalizace obchodních procesů společnosti;
b. Zlepšení efektivity zaměstnanců;
c. Transparentnost všech útvarů společnosti;
d. Informováni zaměstnanců o důležitých událostech a činnosti v rámci společnosti;
e. Zvýšení ovládatelnosti společnosti, prostřednictvím efektivní zpětné vazby se zaměstnanci;
f. Vybudování účinné horizontální komunikace a výměny informací mezi obchodními jednotkami;
g. Sjednocení zaměstnanců, prostřednictvím vytváření zájmových skupin;
h. Rychlý a bezbolestný vstup nových pracovníků do života společnosti;
i. Zvýšení „image“ společnosti v očích zaměstnanců, partnerů a investorů.

Samozřejmě, že portály nejsou «všelék» na jakýkoliv problém. Jsou dobrými nástroji pro vedení společnosti a zaměstnanců. Slouží ke snadnému přístupu ke všem druhům informačních zdrojů a systémů. Portál - je jen dobrý nástroj, pro shromažďovaní všech druhů informací, které pomáhá řádné a účelně využit. Slouží k lepšímu pochopení výhod a nevýhod v obchodních vztazích a pro zjednodušení práce zaměstnanců prostřednictvím jedné aplikace.

Segmentace trhu

Stále ještě na trhu nedošlo k segmentaci. Byly pokusy navrhnout rozdělení na dobré krabicové produkty a produkty, které poskytují platformu pro integraci, ale to je jen tyč funkčnosti výrobku jako portál. Spiš bychom to mohli označit za diferenciaci nežli segmentaci.
Pokud společnost zavádí portál, tak hodnotu nepředstavuje samotný portál, ale technologie, který ho spojuje do jednoho celku:

a. Vyhledávácí schopností;
b. Klasifikace;
c. Správa obsahu a dokumentů;
d. Analytické schopnosti (Business Intelligence);
e. Integrace aplikací;
f. Application Server.

Soubor těchto technologií tvoří "ekosystém" portálu.

Analytici společnosti Gartner nabízejí takové segmentace trhu portálů.
1. Segment APS (application platform suits) - základní sada obsahuje aplikační server (aplikační server), integrační služby a samotný portál (nejvýraznější hráči v tomto segmentu trhu - BEA Systems, a Fujitsu).
2. Segment SES (Smart Enterprise Suit) - základní sada obsahuje vyhledávací engine, content management (dokument), nástroje Business Intelligence a možnosti integrace (hráči - Epicentric, Plumtree, Hummingbird, Computer Associates, Vignette, Broadvision).
3. Kombinovaný přístup (APS / SES), který používá takové giganty jako IBM, SAP, Sun Microsystems, Oracle a Novell (SilverStream).
4. Můžete si také vybrat segment tradičního vývoje, kdy portál - je aplikace, která běží na běžných aplikačních serverech APS(hráči - Compuware a Citrix).

Metodika zavádění intranet portálů

Obecně podobné jako při zavádění jakéhokoliv informačního systému s velkým počtem uživatelů. Jistě, že zavedení takového systému vyžaduje profesionální přístup developerů, kvalifikovaný vedoucí projektu, projektový tým, průmyslový přístup k systému, vývoj a implementace (design, vývoj, testování, školení, uvedení do provozu). Nejdůležitější je, že zavedení firemního intranetového portálu vyvolává víc administrativní problémy než technické potíže a zároveň otázky informační bezpečnosti, předávání znalostí od developera pro koncového uživatele.
Zvláštnosti zavedení firemního portálu do značné míry závislá na cíli a úkolů, které si stanovil zákazník pro systém. Zároveň by dodavatel měl počítat s firemní kulturou a aktuální úrovní automatizace ve společnosti. Často se stává, že dvě konkurenční společnosti na trhu, mohou stanovovat různé požadavky na systém. Proto zavedení firemního portálu v těchto společnostech bude zcela odlišným způsobem a odběratel by s tím měl počítat.
Z pravidla, všechny společnosti naráží na stejný seznam problémů při zavadění podnikových portálů. Mezi ně patří:
1. Potřeba změnit byznys procesy společnosti již byly zavedení v důsledku automatizace. Zároveň potřeba přerozdělení odpovědnosti;
2. Nedostatek formalizovaných procesů a dokumentace, které neumožňuje jasné stanovení cílů
3. Odpor ze strany zaměstnanců společnosti při zavadění systému;
4. Nízká úroveň chápání potenciálních přínosů z využívání podnikových informačních systémů ze strany managementu a zaměstnanců;
5. Složitost s přidělováním práv na přístup k informacím;
6. Převod stávajících informací do automatizovaného portálu;
7. Nedostatek zkušeností s provozováním těchto systémů, a jako důsledek nízké úrovně pochopení možných využití tohoto portálu.

Nelze říct, že všechny tyto problémy jsou neřešitelné. Jen pro jejich efektivnější řešení musíme zapojovat zkušené odborníky a konzultanty, kteří mají zkušenosti s implementací podobných systémů a nabízí způsoby a prostředky k řešení těchto problémů.

Závěr

V závěru své prací chtěl bych říct, že IT v dnešní době je neoddělitelnou součásti byznysu. Proč? Proto že, v moderním světě není možné podnikat bez informačních technologii. To znamená že, IT odpovídá za spojitost byznysu resp. zajišťuje kvalitní a včasný servis.
IT útvar pro mnoha společnosti je tím nezbytným způsobem jak zvýšit výnos. A to buď snížením nákladů při stálém obratů nebo zvýšením obratů při stalých nákladech. Aby společnost dosáhla jednoho z těchto cílů, IT má různé technologie a praxe. Jednou z takových technologií je korporativní portály.
Pro IT, korporativní portál představuje velkou šancí ukázat byznysu, že IT je velice cennou součásti podniku. Kromě toho, samotný portál usnadňuje život IT. Například, můžeme použit speciální portál technické podpory, a tím samým řešit mnoha různých problémů:
a. Zvýšit kvalitu technické podpory
b. Automatizace analýzu potřeb uživatelů
c. Usnadnění určení nákladů
d. Osvobodit IT specialista pro řešení strategických úloh

1 comment:

  1. Děkuji za zajímavý příspěvek, je škoda, že nad ním již nemůžeme doskutovat v našem semináři. Osobně si myslím, že termín "portál" je již minulostí. Mějte se hezky a díky!

    Jiří Donát

    ReplyDelete