Thursday, May 13, 2010

Cílová podoba sociálních sítí

Volně navazuje na „Porovnání sociálních sítí, jejich přednosti a vize“

Současná podoba
V současné době existuje celá řada sociálních sítí (ať už profesní nebo soukromé – pro udržování vztahů s kamarády, spolužáky…). Záleží pouze na uživateli, pro co a jakou síť chce využívat. Množství sociálních sítí sebou nesou pro uživatele několik nevýhod. Jednak při registraci stále musí zadávat svoje údaje (ať už pravdivá, nebo smyšlená), musí si pamatovat několik loginů (pokud nepoužívají jedno univerzální, které již ale na síti může používat někdo jiný), různá hesla (každý server může požadovat jiné požadavky na heslo – písmena velká¬/malá, číslice, znaky, různé kombinace) a zejména pro zjištění novinek na těchto serverech musí tyto servery přímo „navštívit“.

Sociální sítě avšak podporují přeposílání novinek na uvedený email, což je velmi praktické, ale zároveň neefektivní. Data totiž bývají uložena jednak na síti a následně na uvedeném emailu (případně i poštovním klientu – pokud uživatel používá), což může uživatele v celkovém důsledku otravovat, jelikož si to musí přečíst 2x (nebo ne přímo přečíst, ale minimálně „odfajfkovat“ jako přečtenou zprávu) a stejně na to může reagovat pouze přímo na konkrétní stránce.

Možná budoucí?
Jak by ale výše zmíněné nedostatky šly vyřešit? Nejjednodušší cestou se jeví jako univerzální platforma na straně uživatele (například plugin do Mozilly), která by výše zmíněné nedostatky vyřešit sice dokázala, ale pouze na stanici (zařízení), kde by tato platforma byla nainstalovaná.

Výhodnější cesta, která by využitelná z každého zařízení, které je schopno se připojit na internet, je přímá integrace služeb sociálních sítí s emailem. Vezměme si například gmail (od firmy google), který již umožňuje uživatelům volitelné funkce. Prakticky by stačilo přidat další funkci (komponentu).

A jak by to celé mohlo vypadat? Uživatel by si vybral, do které sítě se chce registrovat (případně se kterou propojit, pokud je již registrován). Následně by proběhla kontrola osobních údajů (jméno, bydliště…) pro případ, že uživatel nechce něco konkrétního zveřejnit (registrován – lze přeskočit). V poslední řadě by se po přístupu na emailovou adresu neobjevovalo například jen „doručená/odeslaná pošta“, ale i facebook/linkeln/myspace/“další“ (podle toho, které sítě si uživatel připojil) a novinky na těchto sítích.

Ilustrujme si to na jednoduchém příkladu (gmail vs. Facebook) – již po registraci/propojení. Například Anička mi na facebooku pošle zprávu (nebo jinou žádost) a mně jako uživateli bude prakticky stačit navštívit pouze stránky emailu, který stejně pravidelně navštěvuju, a na tuto událost přímo reagovat bez přímého navštívení stránek facebooku.

Co uživatelům tento model všechno přinese?
Mám všechno na jednom místě (v jednom okně, jeden panel) i když jsem uživatel více sociálních sítí – snadnější komunikace
Ověřování hesla pouze jednou
Nemusím se „otravovat“ s duplikátem dat
Snadnější registrace v případě zájmu o další sítě
Princip by mohl fungovat i obráceně - na sociální sítí záložka email, kde si mohu číst a psát zprávy na propojeném emailu.
Možnost komunikace i v rámci rozdílných sítí

Každá mince má ale rub i líc. Pro uživatele existuje hlavně jedna velká nevýhoda, že tím všechny „zúčastněné“ strany mohou získat přístup k mým osobním údajům, mohou sledovat komunikaci mezi ostatními apod. Tyto informace mají pro společnosti cenu zlata, jelikož následně mohou přesněji zacílit reklamu. Bohužel je v dnešní době všechno o penězích a morálka jde stranou. Uživatelé tomu sami i dosti nahrávají, protože řada z nich si tento faktor neuvědomuje a napíší na svoje stránky vesměs cokoliv.

Závěr
Emailová adresa má pro výše popsaný model jeden výborný předpoklad, a to, že je vždycky unikátní (základní identifikace automatizovaná přes adresu). Výhody pro uživatele jistě převahují nad nevýhodami (pokud ty informace chci, mohu si je sehnat jinak, otázka za jakou cenu).

Vyskytuje se zde zásadní otázka, jestli a proč do toho subjekty (provozovatelé emailu, sociálních sítí) půjdou nebo si nadále každý bude hrát na svém písečku.

No comments:

Post a Comment