Friday, May 14, 2010

Specifika českého trhu v oblasti reklamy

inzertní odhady SPIR

Specifika českého trhu v oblasti reklamy

Podíl internetové reklamy v ČR

Z průzkumu provedeného společností Factum Invenio pro sdružení pro internetovou reklamu vyplývá, že v roce 2009 byl podíl internetové reklamy na celkovém reklamním trhu v České republice 9,7 %, a zaznamenal tak oproti minulému roku nárůst o 1,1 procentního bodu. Celkové výdaje na internetovou reklamu se oproti minulému roku navýšily z 5 na 6,4 miliard Kč. [1]

Internet je v ČR třetím nejčastěji využívaným reklamní

m médiem. Ačkoliv se jedná o poměrně významný nárůst, oproti nejvyspělejším ekonomikám se celkově jedná o stále velmi malé číslo, např. v USA, kde internet tvoří již téměř třetinu celkových výdajů na reklamu a jeho podíl stále roste.


Obr.1 - Podíl jednotlivých médiatypů v roce 2009

S rostoucí popularitou internetu jako média se velmi dynamicky rozvíjí i trh internetové reklamy. Dříve byly nejčastější formou internetové reklamy bannery, v dnešní době za

znamenává nejvyšší nárůst především PPC a katalogová reklama. [2]

PPC, neboli pay-per-click, znamená platba za kliknutí. „Jedná se o model zpoplatnění reklamy, kdy se platí za skutečně přivedené návštěvníky, nikoliv za počet zobrazení či časové období jako je tomu např. u bannerové reklamy nebo přednostních zápisů v katalozích. PPC reklama ve vyhledávání se obvykle zobrazuje ve vyhledávačích vpravo vedle výsledků vyhledávání nebo také na prémiových pozicích. Na obsahových webech se PPC reklama zobrazuje vpravo nebo pod článkem.“[1]

Obr.2 - Podíl jednotlivých forem internetové inzerce v roce 2009 a 2010

Trh poskytovatelů internetové reklamy

Na tuzemském trhu mají v oblasti PPC systémů největší podíl společnosti Google (adWords) a Seznam (Sklick), což svědčí především o rostoucí popularitě internetové reklamy ve vyhledávání. Podle statistiky Navrcholu.cz z roku 2008 vede v České republice na poli vyhledávačů právě Seznam.cz s 40,90 % a na druhém místě je česká verze vyhledávače Google, která zabírá 29 procent tuzemského trhu. Dohromady tyto dvě společnosti okupují více než 90% českého trhu PPC systémů a pomalu tak pohlcují dříve relativně úspěšné kontextové reklamy, např. eTarget či adFox.[2]

Jednotlivý podíl těchto společností je ale velmi obtížně zjistit. Podle finančních výsledků Google ČR za rok 2009 by se mohlo zdát, že podíl společnosti na trhu mobilní reklamy v Česku je pouhých 1,4 %, nicméně především nejasným finančním tokům mezi jednotlivými evropskými pobočkami společnosti toto číslo nemusí odpovídat skutečnosti.[3]

Celkově se díky různým metodikám výpočtu jednotlivých typů internetové reklamy údaje z různých zdrojů dosti podstatně liší a je většinou je ani nelze přímo vzájemně srovnávat. Přesto je z předchozích údajů patrné, že většinu trhu v České republice stále zabírá “display” reklama, tedy především bannery, oproti vyhledávácí a kontextové reklamě. V tom je český trh do značné míry specifický, ve většině západních zemí je tomu přesně naopak.


Obr. 3 - Rozdělení inzertních nákladů v PPC systémech v roce 2009 na obsah a vyhledávání

Obecně se předpokládat, že podíl reklamy ve vyhledávání (který už dnes zabírá téměř ¾ celkových výdajů na internetovou PPC reklamu), stejně jako celá PPC reklama nadále velmi rychle poroste a potáhne tak celý trh internetové reklamy kupředu. Jako hlavní důvody bych uvedl oproti západním zemím relativně nízký podíl výdajů internetové reklamy na celkových výdajích na reklamu a nízkém podílu PPC reklamy na internetové, přičemž právě toto jsou 2 nejvýznamnější trendy v reklamě posledních let. K tomu by mohla přispět i poměrně otevřená pozice na poli poskytovatelů internetových vyhledávačů. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, kde neovládá Google na poli vyhledávačů většinu trhu, a proto se dá očekávat jeho nadále sílící aktivita na našem trhu, což by mělo tlačit ceny internetové reklamy ještě více dolů. V neposlední řadě pro expanzi internetové reklamy hovoří i rychlý rozvoj vysokorychlostního internetu na území ČR, zvětšující se pokrytí 3G sítí a dynamický rozvoj sociálních sítí, jako častého prostředku kontextové a PPC reklamy.

To potvrzuje prognóza společnosti PricewaterhouseCoopers, která na tuzemském trhu předvídá růst firemních výdajů na internetovou reklamu v průměru o 21,8 % mezi lety 2007-2012. Z dnes již známých údajů víme, že i přes probíhající hospodářskou krizi se růst mezi lety 2008 a 2009 pohyboval kolem 10% a nejčerstvější prognózy na příští rok odhadují růst kolem 17%.

Zdroje

[1] http://www.spir.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=133&Itemid=38

[2] http://www.admarket.cz/magazin/iac-09-11/internetova-reklama-vcr-se-meni-tradicni-nastroje-nahrazuje-ppc-34/

[3] http://www.lupa.cz/zpravicky/obchodni-podil-google-na-internetu-v-cr/

[4] http://www.internet-marketing-reklama.cz/homepage/press-room/vydaje-na-internetovou-reklamu-v-cr-porostou-o-petinu-rocne/CatID2927/LayId2/ArtId22198/Default.aspx

No comments:

Post a Comment