Tuesday, May 25, 2010

Cílená reklama na sociálních sítích – konkrétně facebook

Facebook disponuje obrovskou základnou uživatelů (v květnu 2010 přes 400 miliónů), o kterých vlastní osobní údaje, díky čemuž lze reklamu cílit například podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, oblasti a zejména i podle toho, co uživatel má rád, ve kterých skupinách se vyskytuje apod.

V USA lze reklamu cílit i přímo na města. Bohužel v současné době je Česká Republika brána jako celek, což by se ovšem mělo brzy změnit.

Tento způsob je ovšem placený a může se platit buďto za proklik, nebo zobrazení.

Reklamu lze vytvořit ale i jednoduše zadarmo pomocí různých stránek nebo zájmových skupin, ve kterých může reklama probíhat různými způsoby (například že každý tisící uživatel dostane tričko zdarma – společnost Bastard).

Tyto způsoby jsou na Facebooku velmi dobře propracované. Avšak zde vidím jeden nedostatek. A to, že propaguje značku, nikoliv výrobek. Když už budu dávat reklamu na výrobek, tak nemusí být cílená. Jistě, u nového CD kapely mohu reklamu zacílit na všechny, kteří onu kapelu poslouchají. Jak ale zacílit reklamu například na notebook, když nevím, jaké má uživatel přesné nároky?

Propojením sociální sítě s e-shopy by se tento nedostatek dal odstranit. Uživatel by při vybírání konkrétního produktu jednoduše zadal, které produkty se mu líbí. Tím by získal ucelený přehled o tom, mezi kterými produkty si vybírá. Reklama by následně mohla být cílená přímo na jeden z vybraných produktů (případně podobné varianty) a pokud si ho vybere, může dostat i slevu.

Nekalé praktiky

Současná podoba reklamy na facebooku je ovšem často i neetická. Uveďme si několik takových příkladů, se kterými jsem se v poslední době (cca jednom roce) setkal:

• Reklama na úvodní stránce stylem, že někdo, koho mám v přátelích, má rád nějaký produkt a používá ho. Po hlubším zkoumání ale člověk může snadno zjistit, že tento jedinec onen produkt používá a ani ho nemá rád.

• Podvodné aplikace, které po kliknutí rozešlou pozvánku (například „Uživatel XYZ se připojil na chat“ - uživatel pod dojmem, že ho tento uživatel někam zve, snadno podlehne dojmu, že tomu tak opravdu je) VŠEM mým „přátelům“, a které slouží pro sběr osobních údajů. Ty mohou být použity pro šíření spamu.

• Stránky a zájmové skupiny typu, že pokud pozvu opravdu VŠECHNY své „přátelé“, tak si po přidání části těchto lidí budu moci volit zobrazení úvodní stránky (není nad to, mít úvodní stránku v růžové barvě) nebo se snad vrátí i Elvis. Tento způsob může být snadno použitý pro masovou reklamu (po získání určitě hranice uživatelů se skupina přejmenuje a začne propagovat politické strany).

Shrnutí

Facebook je díky své velké základně uživatelů výborný nástroj pro reklamu. Ovšem obsahuje i jisté nedostatky. Pomocí jemnějších a přesnějších údajů (ať už cílení podle bydliště, nebo aktuálních „potřeb“) o potencionálním zákazníkovi mohu snadno reklamu zacílit podle potřeb. Avšak je důležité (pokud to ze strany inzerenta lze) se vyvarovat nekalých praktik už jenom z důvodu, že to snadno zanechá špatnou vizitku nejen u produktu, ale i značky. Nutno ovšem dodat, že proti nekalým praktikám tvůrci facebooku bojují.

Zdroje

http://www.n3b.cz/inzerce-na-facebooku-tvorba-reklamy/
http://www.n3b.cz/inzerce-na-facebooku-shrnuti/
http://www.facebook.com/advertising/
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics

No comments:

Post a Comment