Friday, May 28, 2010

Co znamená model SaaS pro Business Intelligence?

Software jako služba, nebo SaaS, je matoucí termín, který znamená různé věci pro různé lidi.Pro spotřebitele to může znamenat možnost zakoupit a stáhnout software pro svůj PC pomocí Internetu, nebo platit roční poplatek výrobcům jako jsou např. ALWIL Software, ESET software, NodMcAfee nebo Symantec za udržování aktuálních virových definic pomocí Internetu. Z jiného krajního pohledu to může pro obchodní organizaci znamenat nákup na Internetu postavených aplikačních služeb od třetí strany.

Obecně řečeno, model SaaS lze rozdělit do tří hlavních typů služeb:

  • On-Demand nákup software (nebo také „nákup software na požádání“), kde jednotliví uživatelé nebo organizace zkouší, kupují a stahují osobní software, software pro spolupráci ve skupinách či podnikový software přes Internet. Pro dodavatele, software-on-demand nabízí nákladově efektivní prodejní kanál a mechanismus pro doručení vlastního softwaru. Pro uživatele, poskytuje rychlý a snadný způsob, jak získat software.
  • On-Demand IT architektura orientovaná na služby (nebo také „SOA na požádání“), kde zpracování informačního systému a aplikace je definováno a vyvíjeno jako sada služeb, které mohou vzájemně spolupracovat a vyměňovat si informace. SOA nabízí flexibilní přístup k vývoji aplikací, který podporuje opětovné použití služby a snižuje potřebu budovat P2P spojení pro integraci dat a aplikací.
  • On-Demand aplikační služby (nebo také „aplikační služby na požádání“), kde jednotliví uživatelé nebo organizace platí externím poskytovatelům za použití jejich aplikačních služeb. Cílem tohoto typu SaaS je zkrátit náklady na software a hardware a snížit potřebu IT pracovníků a kvalifikačních požadavků. Tento přístup může být také použit jako prozatímní krok před vlastním nasazením aplikace uvnitř podniku.

Někteří analytici popisují model on-demand aplikačních služeb jako SaaS 2.0, protože rozšiřuje možnosti předchozích SaaS iniciativ. Prodejce on-demand aplikačních služeb může například podporovat SOA pro poskytování snadnějšího přístupu ke službám, které nabízí.

Dvě klíčové vlastnosti SaaS 2.0 jsou:

  • Síťový a webový přístup k výpočetním službám komerčního softwaru, kde k výpočetnímu zpracování dochází na serverech třetích stran spíše než u každého zákazníka.
  • Cenový model postavený na pronájmu hardwaru, softwaru, administračních a konzultačních služeb.

Typickými příklady SaaS 2.0 pro zákazníka mohou být služby v oblasti tisku (nejen) fotografií, poskytování vyhledávacích kapacit či kontrola emailů na spam a viry. Tyto služby mohou být placeny přímo zákazníkem, nebo nepřímo pomocí zisku z reklamy (jako je tomu například v případě Googlu).

Pro komerční organizace by mohl model SaaS 2.0 zahrnovat i přenechání zpracování front-office a back-office obchodních procesů třetí straně. Salesforce.com je dobrým příkladem velmi úspěšného SaaS poskytovatele v této kategorii.

Průzkum (“SaaS 2.0: Software-as-a-Service as Next-Gen Business Platform,” Saugatuck Technology research report SSR-239, duben 2006) od společnosti Saugatuck Technology ukázal, že 12 procent amerických firem využívalo alespoň jednu velkou SaaS 2.0 aplikaci, s dalšími 13 procenty, u kterých v době průzkumu projektují či implementují jejich první SaaS aplikace. Dalších 14 % toto plánovalo pro rok 2007. Společnost Saugatuck očekávala pokračující silný růst v příštích 18 měsících, zejména u poskytovatelů aplikací, jako Employease, NetSuite, PerfectCommerce, Right Now Technologies a Salesforce.com. Průzkum také ukázal, že malé a středně velké firmy (SMB) jsou hlavní hnací silou adopce SaaS. Malé a střední podniky přijali model SaaS na úrovni dvojnásobku velkých podniků.

Obchodní případy využití modelu SaaS

Na první pohled se SaaS 2.0 jeví jako další verze modelu poskytovatele aplikačních služeb (ASP), který značně selhal po splasknutí dot-com bubliny. Existují však některé důležité rozdíly mezi těmito dvěma modely. První spočívá v tom, že model ASP se zaměřil primárně na to, aby dal organizaci schopnost přesunout některá zpracování úloh na servery spravované třetí stranou. Na rozdíl od modelu SaaS, ASP poskytovatelé se nutně nezajímali o poskytování sdílených služeb pro více nájemníků. Také většina ASP poskytovatelů neměla dostatečné množství aplikovaných business znalostí z oboru u aplikací, které provozovali. SaaS poskytovatelé, na druhou stranu, mají obvykle velké množství těchto potřebných praktických znalostí z oboru.

Další rozdíl mezi ASP a SaaS přístupy je, že většina ASP model podporujících aplikací byly monolitické klient-server programy s jednoduchým HTML webovým rozhraním. Dnešní moderní SaaS řešení, jsou však určeny pro webové prostředí, které zlepšuje použitelnost a ovladatelnost.

Jedním z důvodů, proč model SaaS 2.0 v sobě nachází více trakce, než přístup ASP je fakt, že ASP prodejci předhodili své nabídky na trh před tím, než zodpovědně vyřešili problematické otázky v oblasti výkonu, zabezpečení, customizace a integrace, a než mnohé IT organizace byly připraveny osvojit si model ASP. Dnes, mnohé z těchto problémů byly vyřešeny. Jak IT, tak běžní uživatelé jsou lépe vybaveni, aby využili výhod modelu SaaS. IT zkušenosti s webovými a na služby orientovanými technologiemi se zlepšují, a obchodní potřeby, jako je dodržování právních předpisů poskytují impuls pro firmy, aby přijaly přístup SaaS.

Jak bude dále SaaS 2.0 ovlivňovat Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) vývojáři a prodejci si začínají také uvědomovat důležitost SaaS, a že je třeba schopností BI řešení v prostředí SaaS. Několik BI dodavatelů, například podporuje Salesforce.com AppExchange 2 program, který umožňuje zákazníkům vyvíjet aplikace pro použití se službami CRM řešení společnosti Salesforce.com. SalesForce.com také poskytuje rozhraní pro přesun dat do a z prostředí CRM. Tato rozhraní mohou být použita k zachycení dat z aplikace Salesforce.com pro datový sklad podniku. Společnost Informatica má blízký pracovní vztah se společností Salesforce.com za účelem poskytnutí datových integračních služeb v této oblasti.

Dalším směrem BI odvětví pro dodavatele je nabízet své vlastní SaaS nabídky. Dnes již společností SAP odkoupená společnost Business Objects například nabízí Crystalreports.com, který umožňuje zákazníkům posílat reporty na web k prohlížení. Automatizované e-mailové alerty jsou pak generovány službou za účelem informovat zúčastněné strany, jsou-li nové reporty k dispozici. Tato služba je zaměřena na podniky, které potřebují distribuovat zprávy třetím stranám, ale zároveň nemají potřebné IT zdroje na vývoj infrastruktury pro správu a zabezpečení distribuce reportů.Tento přístup nabízí bezpečnější a účinnější alternativu k používání e-mailů obsahujících PDF soubory sestav.

Jeden z lídrů v oblasti BI, společnost SAS také přispěchala s vydáním několika on-demand BI služeb, které zahrnují přístup ke své kompletní BI platformě, spolu s řízením vztahů s dodavateli, automatizací marketingu či řízením marketingových vztahů odkoupené společnosti Veridiem, Inc..

Na trhu se objevilo také několik nových BI dodavatelů specializujících se zejména na model SaaS. Společnost Oco Inc., například nabízí svou Oco Majik službu pro tvorbu produktových, prodejních a zákaznických analýz. Dalším příkladem je společnost Host Analytics, která poskytuje web-based služby pro řízení výkonnosti podniku (Business Performance Management – BPM) v oblasti rozpočtování, plánování, prognózování a finanční konsolidace. Nutno ještě poznamenat, že i ryze české firmy nabízejí svá BI řešení.

Shrnuto, existuje jasný směr trhu BI směrem k využívání SaaS pro poskytování on-demand aplikačních služeb. Toto platí zejména na trhu SMB. Tento směr povzbuzuje BI dodavatele k připojení se k nastupujícímu trendu SaaS buď doplněním nabídek dodavatelů aplikačních služeb, nebo vytvořením vlastního SaaS BI řešení. Bez ohledu na to, jak rychle se firmy přesunují směrem k využívání SaaS, musí vždy znovu a znovu pečlivě vyhodnocovat dopad této skutečnosti na celkový podnikový systém BI.

No comments:

Post a Comment