Friday, May 14, 2010

Budoucnost spotřební elektroniky

V tomto článku se pokusíme uchopit téma, které je ze své podstaty uchopitelné velmi obtížně – všechna tři slova (či spíše slovo a sousloví) reprezentují téma, které je široké a s nejasnými konturami. Hledět do budoucnosti se jistě dá, problém je však v míře úspěchu takového pohledu – a ten u elektroniky a IT odvětví bude nepříliš vysoký. Pan Moor by to jistě potvrdil.

Pokus o definici

Obraťme se ale k sousloví „spotřební elektronika“. Už teď čtenář musí tušit, že nebude snadné zaobírat se tímto tématem, protože pojmem spotřební elektroniky můžeme označit řadu moderních přístrojů a „společníků“ člověka. I přesto se pokusíme jak o definici, tak o vyjmenování hlavních skupin takových přístrojů.
Vycházíme z článku, který obsahuje česká wikipedia. Zde prezentovanou definici spotřební elektroniky bychom měli pozměnit a označit tak veškerá elektronická zařízení každodenní individuální potřeby. Které produkty konkrétně pak do této kategorie zařadíme?
  • televizory, set-top boxy, satelitní přijímače

  • digitální fotoaparáty a videokamery

  • audio přehravače (MP3, CD, minidisk)

  • přehrávače obrazových formátů (DVD, VHS, Blu-ray)

  • kalkulačky, tiskárny, kopírky a jiná kancelářská elektronika

  • mobilní a bezdrátové telefony, pagery apod.

  • ostatní zvukové vybavení (reproduktorové soustavy a zvukové sestavy), sluchátka

  • GPS navigace
Ano, seznam je to vskutku obsáhlý (každý by ho jistě doplnil o další zařízení) – jak bylo řečeno, je toto téma velice široké a uchopit ho nebude snadné. Zároveň je vidět, že jsme vypustili zdaleka nejvyužívanější elektronická zařízení – počítače a notebooky – které jsou považovány za samostatnou kategorii. Důvodem by mohla být snaha o taxonomické rozdělení příliš širokého tématu, nicméně jde spíše o to, že se počítače stihly vyvinout do takového formátu, že je můžeme považovat za komoditu – produkt neměnné kvality, jehož jednotlivé druhy jsou snadno zastupitelné. Jak dále uvidíme, komoditnímu pohledu se blíží i další zařízení doposud řazené mezi diferencovanou spotřební elektroniku.

Situace na trhu

Před zamyšlením nad budoucností spotřební elektroniky si připomeňme současnou pozici tohoto trhu. Už intuitivně vnímáme, že musí být velmi silný a dominující spotřebitelskému chování člověka (ve všech zemích světa).
Vývoj a distribuce výše zmíněných přístrojů probíhá už od konce devatenáctého století (telefon, zvukové „přehrávače“), největší boom však zažívají ve století dvacátém a to nejenom díky rozvoji počítačů. Zdrojem pro následující údaje je Asociace spotřební elektroniky (CEA – Consumer Electonic Asociation – více na http://www.ce.org). Na svém webu představuje statistiky celého průmyslu spotřební elektroniky. Nechť tedy promluví čísla:


Zde se jedná o vývoz zařízení v roce 2006 za celý svět.


Je zřejmé, že trh spotřební elektroniky je prostě obrovský a nadále se vyvíjí. Pokles po roce 2008 je spíše jen dopadem světové krize, protože potenciál tohoto odvětví je stále dostatečně silný, aby na sebe soustředil jak pozornost výrobců a vývojářů, tak i zákazníků – spotřebitelů.

Současné rysy spotřební elektroniky

Rozebrat objem obchodu se spotřební elektronikou by vystačilo na celý seriál článků a my se do takových podrobností pouštět nebudeme. Spíše se nyní zaměříme na to, jak současná spotřební elektronika vypadá – jaké jsou její rysy a jakými prvky se snaží výrobci zaujmout své zákazníky. Pro přehlednost sloučíme rysy přístrojů do obecnějších skupin. Některé odstavce přímo vybízejí k úvaze nad blízkou budoucností, ale ty zatím ještě ponecháme stranou.

Nízká cena
S tím, jak se jednotlivé produkty spotřební elektroniky stávají více komoditními (mají společné a zaměnitelné funkce), klesá i jejich cena. Tlaky na ní jsou nejspíše dva hlavní: Snižují se náklady díky univerzálnějším součástkám, řada komponent je produkována výhradními výrobci pro různé značky. Druhým tlakem je pak silná konkurence – každý z hráčů se snaží najít prostor pro prezentaci a zviditelnění své značky. Konkurenci pak také hledejme v šedém trhu pirátských výrobků a levných náhražek (Zářným příkladem může být iPad, jehož pirátská kopie je až o 40% levnější).

Multifunkčnost
Druhou stranou platformní mince je snaha o co nejdokonalejší funkcionalitu, v rámci dostupné technologie. Výrobci se vydávají buď směrem podpory široké škály funkcí, a nebo se zaměří na tu esenciální a vytěží z ní maximum. Jisté je, že oba přístupy si nacházejí své zákazníky. Stojí tu tedy vedle sebe multifunkční fotoaparáty (případně rovnou smart telefony) a profesionální zrcadlovky. Videa se přehrávají v mobilu i v mp3 přehrávači, ale i přesto si lidé pořizují vytříbené displeje a LCD obrazovky.

Ergonomie
Jelikož funkce mnohdy vylepšit nejdou, je třeba tvořit nové produkty odlišné ve vzhledu a tvarech. V momentě, kdy nutné součástky jsou tak malé, že neomezují tvůrce rozvržení komponent, získáváme mnohdy zajímavá řešení jinak ordinérních přístrojů. Za příklad zvolme miniaturní iPod Shuffle, kam se nevejde už ani ovládání hlasitosti nebo naopak různé formy přístrojů pro seniory, podnikatele či dámy. V prvním případě se jedná spíše o módní výstřelek, v druhém o vyložené cílení na konkrétní skupinu zákazníků.

Zelená elektronika
Posledním rysem, který zmíníme, je všudypřítomná orientace na čistější energetickou spotřebu elektronických zařízení. Nejen elektrárny a automobily jsou koncipovány pro menší zatížení ovzduší, ale i stolní počítače a dále veškerá zařízení každodenní spotřeby. Mezi hlavní směry zelené elektroniky patří omezení produkce toxických materiálů, maximální snižování spotřeby energie a snadnost recyklace odložených zařízení. Podle organizace Greenpeace je v současnosti nejzelenější Nokia a za ní následují další přední výrobci.

Platformita
Stále více přístrojů do sebe pohlcuje funkcionalitu dalších výrobků a stávají se tak platformou různých služeb (připojení k internetu, poslech hudby, přenos dat, fotoaparát, projektor,...). Nositelem tohoto trendu jsou jednoznačně mobilní telefony (nyní již přímo „smart phone“) a další přenosná zařízení. Společným rysem takovéto platformity je stírání hranice mezi původním zařízením a přenosným počítačem. Zrovna mobilní telefony jsou nejžhavějšími kandidáty na to, stát se komoditou, kde o nákupu rozhodne pouze cena a spotřebitelské preference značky.

Připojení
Ano, který přístroj se dnes neumí připojit na internet? Řada zařízení je na konektivitě přímo postavená (právě výše zmíněné platformní přístroje), jiná ji nabízí jako doplněk (fotoaparát nahrávající fotografie přímo na web).

A jak je to s budoucností?

Nyní se už můžeme přímo zamyslet, kam se budou zmíněné rysy vyvíjet. Vycházet můžeme zejména z nejžhavějších novinek, ale také z obecných úvah. Uvidíme, že některé aspekty se stanou samozřejmostí a jiné naopak získají větší prostor pro rozvoj. A samozřejmě zůstanou i ty prvky, které ani nejbystřejší vizionář není schopen předvídat (tak jako žádný takový nepředvídal globální internetovou síť).
Možné směry vývoje opět shrneme pod obecnější skupiny. Do jisté míry vycházejí z rysů současné spotřební elektroniky, zmíníme ale ty nejvýraznější.

Ergonomie
Pokud se dnes střetáváme s miniaturizací či vytříbeným designem, co můžeme očekávat za pár let? Vývoj tvarů a vzhledů můžeme shrnout do tří proudů, které ho budou jistě formovat.
1) miniaturizace – předchozí vývoj na poli elektroniky jednoznačně prezentuje oblibu stále menších a skladnějších přístrojů – a to jak mezi výrobci, tak i mezi spotřebiteli. U řady výrobků je ještě stále prostor pro ušetření prostoru, další pak budou postupně měnit nejobjemnější funkce a tvořit kompaktní a možná i takřka nepoužitelné přístroje. Odstraněné funkce se budou muset nahradit, k čemuž poslouží další rysy, níže zmíněné (zejména bezdrátovost).
2) móda – tvary a barvy budou stále více podléhat módě a vkusu spotřebitelů. Pokud již nenajdeme omezení ve velikostech a tvarech součástek, zbude dostatek prostoru pro jakékoliv úpravy, které si móda vyžádá.
3) cílení na spotřebitelské skupiny – s rozvojem marketingových metod a také s vývojem znalostí a potřeb zákazníků přijde segment trhu se zaměřením na konkrétní cílové skupiny. Pokud dnes můžeme koupit specializovaný přístroj pro seniory nebo například do extrémních podmínek, tak v budoucnu budeme moci své požadavky ještě více specifikovat. Tam, kde jsou dnes individuální úpravy doménou kutilů a „modderů“, získáme možnost zakoupit výrobek přímo na míru osobnímu vkusu.

Bude podobně vypadat nový produkt Applu?

Bezdrátovost
Připojení k síti už je svou absencí kabelů samozřejmé. I přesto, že fyzické propojení má nesporné výhody, pohodlnost bezdrátové komunikace bude dominovat i blízké budoucnosti. Nicméně dráty a kabely jsou stále přítomny jako dodavatel energie. I zde nutně dojde k vylepšení, protože prozatím jsou bezdrátové nabíječky stále nedokonalé.
Současné připojení je také stále do jisté míry omezené – rychlé mobilní sítě nejsou zdaleka zadarmo a naopak ty technologie (wi-fi), za které se neplatí, jsou zatížené technickými nedostatky. Jedná se hlavně o přetěžování sítě, malý dosah či přenosová rychlost. I v tomto směru musí nutně přijít vylepšení, aby elektronická zařízení mohla být připojena neustále s maximální možnou propustností.

Nové funkce
Rozvoj možností jednotlivých zařízení je nejméně předvídatelným aspektem budoucnosti spotřební elektroniky. Opět můžeme vidět jistý směr již nyní – například u 3D televizorů, bezdotykových zařízení, či zcela nových zařízení (čtečky knih). Konkrétní budoucí funkcionalitu však odhadnout zcela nedokážeme.
Dá se říci, že funkce budou sledovat trend, který jsme popsali výše. Budou jistě směřovat k jednoduchosti – v ovládání a u uživatelského rozhraní. V případě platformního zařízení budou připojovány různé funkce (zejména jako služby), pokud však bude zařízení specializováno, jeho funkcionalita bude tříbena precizně se zaměřením na potřebu zákazníka.
V oblasti nových přístrojů a služeb musíme zůstat u své fantazie. Jen málokterý výrobce či vývojář nechá nahlédnout do své „kuchyně“, mnohdy ani sám nemůže tušit, co vývoj přinese. Sledování trendů a navazování na předchozí vývoj je jen jedním směrem. Mnohé novinky vzniknou nečekanou syntézou existujících produktů nebo vzejdou z konkurenčního boje, kde zvítězí ten „vhodnější“.

Takto by mohly vypadat magnety na ledničku.

Závěr

Více než kdykoliv předtím je technický vývoj rychlý, důmyslný a poplatný trhu. Globální distribuce zboží, sdílení informací a komoditní charakter řady elektronických zařízení tvoří takové konkurenční prostředí, že firmám zbývá jen málo oblastí, na které se zaměřit. Jednoznačně vítězně však z toho vychází spotřebitel.
Nyní mají zákazníci jedinou příležitost ovlivňovat vývoj trhu dle svých obecných přání. Marketingová oddělení hledají sebemenší známku změny nálad spotřebitelů, návrháři vyvíjejí s nosnou představou cílové skupiny. Prozatím jsou konkrétní přístroje pro vybranou skupinu zákazníku spíše výjimkou, ale je zřejmé, že v příštích letech tento trend začne dominovat.

Budoucnost spotřební elektroniky je v rukou nás, jejích spotřebitelů.

Zajímavé odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_elektronika
http://www.thetechzone.com/ttz/index.php/ces-2009-consumer-electronics-industry-2009-forecast/
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=666762
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up/
http://www.mobilmania.cz/clanky/powermat-bezdratova-nabijecka-v-redakci/sc-3-a-1124740/default.aspx
http://technet.idnes.cz/ces-2010-nejvetsi-veletrh-spotrebni-elektroniky-fq6-/tec_video.asp?o=0&klic=73060


Obrázky, které nemají vlastní popisek jsou převzaty z této stránky:
http://www.webdesignerdepot.com/2009/04/100-amazing-futuristic-design-concepts-w-wish-were-real/

No comments:

Post a Comment