Thursday, May 13, 2010

Porovnání sociálních sítí, jejich přednosti a vize

Něco z historie

Pojem sociální síť, který je v dnešní době skloňován zejména s internetem, vznikl v roce 1954 sociologem z „Manchesterovy školy“ Jamesom Barnsom. Jeho význam spočívá podle (1) v tom, že „samotný člověk je centrem sociální sítě, jeho známí jsou větvě této sítě, a vztahy mezi lidmi jsou vztahy i v sociální síti. Hlubší bádání nad sociálními sítěmi navede na klasifikace vztahů mezi objekty: jednosměrné, obousměrné, sítě kolegů, spolužáků, atd.“

Za jako první sociální síť, tak jak ji vnímáme v dnešní době, lze považovat (pro nás prosté) posílání emailu. Tento krok je ale velmi důležitý, jelikož tím to všechno začalo. Přenesením prvního vzkazu na vzdálený počítač dne 2. 10. 1971 byly položeny první základy sociálních sítí. Problém zde nastal v tom, že přenos byl pouze mezi jedním odesilatelem a jedním příjemcem, avšak to se jednoduchou modifikací podařilo rozšířit na skupinu lidí. Jako dalším krokem bylo objevení IRC (Internet Relay Chat), který umožňoval komunikaci mezi uživateli v reálném čase. Poslední krok nastal v roce 1991 publikováním prvních webových stránek.

Za první sociální síť, která se svým principem podobá dnešní, lze považovat classmates.com, která slouží zejména pro hledání a udržování vztahů mezi spolužáky a i jinými známými. Z této koncepce vycházejí i dnešní giganti, jako je MySpace, FaceBook, Bebo nebo LinkedIn apod. Mezi první české sociální sítě lze považovat lide.cz, spolužáci, xchat…

Primárním cílem nebylo ale vytvoření sociálních sítí. To lze považovat za vedlejší produkt. Primárním cílem bylo šíření informací, obchodní komunikace apod. S dalšími faktory, jako je pokles cen počítačů a rozšíření internetu do domácností dosáhla komunikace větší svobody a lidé se začali spojovat do různých zájmových skupin. Je snazší najít si člověka se stejnými zájmy na síti, než v reálném životě. Už jenom z důvodu možné anonymity, kdy jedinec nemusí vystupovat pod svým vlastním jménem, ale pouze pod nějakou jeho přezdívkou (nickname), a také díky možnosti, že jedinec nemusí kamkoliv chodit. Pouze si sedne doma v klidu k počítači.

Soukromé sociální sítě

Myspace

Myspace je sociální síť, která byla založena v roce 2003. Prezidentem je od počátku Tom Anderson a zastává slogan „A place for friends“ (Místo pro přátele). Ze sloganu lze snadno vyčíst, že to je místo pro udržování vztahů s přáteli. Tato sociální síť se stala jednou z nejpopulárnějších sítí na celém světě.

Největší předností je sdílení multimediálních děl. Dokonce i různí profesionální umělci tuto síť používají k šíření svých děl. Stále podle mnohých názorů nemá v tomto oboru žádnou konkurenci, ale o tom by se dalo určitě v rámci uživatelů různých sítí polemizovat. Uživatelé se mohou připojovat k uměleckým skupinám (podle individuálních předností) a mohou hodnotit jejich díla. Součástí Myspace je i možnost nahrávání vlastních audiovizuálních děl. Základní myšlenka spočívala v nalezení neznámých talentů.

Jako další přednost bych vystihl vlastní Instant Messanger (MySpaceIM) což je samostatný program, který běží pod operačním systémem a informuje uživatele prakticky o všem, co se na jeho profilu děje (posílání zpráv, informace o komentářích, žádostech apod.)

Další součástí jsou již spíš klasické funkce, které již existovali dříve samy od sebe (v jiných, lehčích sociálních sítích). Ať už se jedná o funkci nahrávání fotek, vlastního blogu, diskusní skupiny, komenty, nebo myspace TV, která funguje na podobném principu jako youtube.

Mezi zajímavost Myspace sítě patří, že je součástí mediálního domu Ruperta Murdocha, který je považován za jednoho z největších (možná i největší) mediálních magnátů. Vždyť vlastní několik desítek až stovek televizních, kabelových, satelitních stanic a podobné číslo i v novinových periodikách.

Facebook

Facebook byl založen Markem Zuckerbergem, bývalým studentem Harvardovy univerzity, v roce 2004. Jeho původ byl v počátcích pro komunikaci mezi studenty na škole. Postupem času se začaly připojovati další školy a nakonec se stal volně přístupný i ne studentům.

Facebook podporuje vesměs všechny základní funkce, které vystihují sociální sítě (komunikace s přáteli, vytváření vlastního profilu, nahrávání fotek, seskupování do různých zájmových skupin apod.).

Vyskytuje se zde ale zásadní otázka, proč se facebook rozšířil tak rychle a stal se tolik populárním, když už něco podobného, ne li stejného, existovalo. Jako hlavní tah se jeví jednoduchost (vedle myspace), což je spojeno s první významem sítě, a to rozšíření pouze mezi studenty a udržení vztahů s nimi. První základní funkce i na to byly stavěny (např. kalendář, upomínky, vytváření událostí…). Další důležitý krok je rozvoj aplikací třetích stran dřív před konkurencí (v roce 2007). Vesměs se jedná o hry (tedy „zábavový zabíječ času“). V ten moment mohu hrát různé hry, kde nejvíc populární hry jsou od společnosti Zynga (Texas Hold'em Poker, Farmville, Mafia Wars…). Díky těmto hrám uživatelé mohou navazovat „přátelství“ i s prakticky neznámými lidmi, jelikož se vzájemně potřebují do party. Všechno není ale jenom růžové. Aplikace stahují z profilu citlivá data (což si mnoho uživatelů neuvědomuje), která mohou autoři využít ve svůj prospěch, ať je jakýkoliv.

Další součástí facebooku (ale i aplikací) je posílání virtuálních dárků. Každého jistě „potěší“, když mu někdo na zeď k narozeninám pošle obrázek zabaleného dárku. Tyto funkce jsou už ale za reálné peníze. Přesněji za virtuální, které si uživatelé musí koupit za reálné. V aplikacích (hrách) si zase uživatel za peníze může nakoupit různé bonusy.

Součástí Facebooku je jistá možnost přizpůsobení svým potřebám. Nabízí filtrování svých vlastních příspěvků podle potřeb (jakože se příspěvek zobrazí jen tomu, komu uživatel chce), nebo i skrývání příspěvků od „spamerů“.

Facebook, oproti myspace, je také podporován v mnoha světových jazycích (64 jazyků včetně češtiny k 23. 7. 2009)

Profesní sociální sítě

LinkedIn

LinkedIn je nejznámější „profesní“ sociální síť, která byla založena v roce 2003 a je určena pro „profesionály“, tedy kariéru, pracovní místa a vzdělávání, udržování kontaktů s kolegy.

Předností LinkedIn je snazší hledání pracovní pozice. Uživatel si zde může vyplnit svůj životopis, proto se stala velmi populární pro manažery a personalisty, kteří zase mohou snáze hledat mezi obrovským množstvím potencionální zaměstnance. Často se místo poslání životopisu spokojí s posláním odkazu na profil.

Možnost LinkedIn je i zveřejnění referencí o spolupráci s kolegy v rámci sítě, čímž si personalisti o potencionálním zaměstnanci mohou udělat ještě před pohovorem jistý „obrázek“.

Závěr

Sociální sítě v posledních letech zažily obrovský boom. Každá sociální síť má svoje přednosti, ale i nedostatky. Záleží na uživateli, čemu dává přednost. Jestli chce navazovat nové kontakty v soukromém životě, jestli chce jenom zabíjet čas, či jestli chce podporovat svůj kariérní růst.

S rozvojem sítí se objevil jeden zásadní problém. Každý jedinec se chová před svými kamarády rozdílně, neboli má v rozdílně partě lidí (doma, s kamarády, kolegy) jinou roli a chová se rozdílně. Sociální sítě toto ruší. Jakmile si přidám někoho do svých přátel, tak se před ním chovám stejně jako s ostatními. Proto základní pravidlo zní „nepsat veřejně to, co nechci, aby alespoň jeden člověk viděl“.

Jelikož existuje celá řada sociálních sítí, tak jejich budoucnost je nejistá. Jestli přijde něco nového, nečekaného, tak v soukromých sítích nejspíš nastane úpadek. Sociální sítě, které byly před současnými na výsluní, tento osud již potkal. Mohla by nastat situace úpadek menších a propojení větších v jeden virtuální celek. Nebo si každá půjde vlastní cestou, kdy v myspace nejspíš bude diktovat cestu Rupert Murdoch směrem audiovizuálních děl a médií (např. televize, rozhlas) a facebook zase směrem her a aplikací, jelikož aplikace se již dost propojují (pokud uživatel něco udělá v jedné aplikaci, tak dostane bonus někde jinde). Současný trend i ukazuje, že minimálně facebook se snaží o propojování služeb již nyní (například podpora v ICQ).
Profesní sítě by se oproti tomu mohly snadno ještě více rozšířit, kdy bude upadat posílání přímo životopisu a personalistům bude stačit poslat odkaz na profil, kde uvidí posudek od předchozího zaměstnavatele, jeho kolegů a zaměstnanec nebude muset složitě tyto papíry shánět. Tato možnost již existuje, avšak zaměstnavatel nemá povinnost vyplnit.

Zdroje
1. Historie sociálních sítí. Sociální sítě. [Online] 25 . listopad 2008. [Citace: 10. duben 2010.] http://socialnisite.cz/info/historie_socialnich_siti.

Ostatní zdroje
http://www.lupa.cz/clanky/socialni-site-to-neni-jenom-facebook/
http://en.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn

1 comment:

  1. Je škoda, že se na českých serverech píše jenom o světově známých sociálních sítích jako Facebook nebo MySpace. Těch sítí je mnohem více a jsou i takové úzce vyprofilované, které z pohledu bádání jsou ještě zajímavější, než ty ostatní. Jedině na socialnisite.cz se objevují články o jiných sociálních sítích.. By takových info mohlo být více.

    ReplyDelete