Thursday, May 13, 2010

Souboj Davida s Goliášem - Android vs. Symbian

V současné době prochází trh s operačními systémy určenými pro mobilní zařízení (smartphony, PDA apod.) dynamickými změnami. Relativně klidné vody rozčeřil svým vstupem na trh operační systém Android, který v roce 2007 představila společnost Google. Na vstup nového hráče na trh museli dosavadní poskytovatelé řešení, v čele s lídrem trhu, jímž je OS Symbian, zhodnotit svou dosavadní strategii.
Následující odstavce popisují problematikou mobilních operačních systémů a zaměřují se především na OS Android a Symbian.


Představení OS

Android

Společnost Google představila v roce 2007 první verzi OS Android a zároveň iniciovala vznik uskupení Open Handset Alliance (dále OHA). Hlavním cílem OHA je zabezpečení dalšího vývoje systému a kompatibilních aplikací. Členy OHA jsou telekomunikační operátoři, výrobci mobilní telefonů a další společnosti působící na poli telekomunikačních technologií.
Společnost Google se rozhodla pro rozšíření a vývoj svého systému jít opačnou cestou než, kterou jde Apple. Android je open sourceová distribuce Linuxu, na jejímž vývoji se může podílet takřka každý.

Symbian

Operační systém Symbian je dlouhá léta největším hráčem na trh. První verze Symbianu byla představena v roce 1998, na jejímž vývoji se dále podíleli společnosti Psion, Nokia, Motorola, Ericsson a iMatsushita. Tato verze vycházela ze systému EPOC, který byl vyvíjen společností Psion již od roku 1987. Vzhledem k tomu, že za Symbianem stáli dominantní hráči na trhu, tak jeho tržní podíl činil celých 85%.
V roce 2008 došlo k obratu a společnost Nokia se stala jediným vlastníkem operačního systému Symbian. V témže roce byla založena nadace Symbian Foundation a Symbian se z proprietálního systému stal open source systémem. Symbian Foudnation sdržuje společnosti, podobně jako OHA, které se podílí na vývoji nových verzí Symbianu.

Trh s mobilními OS

Celosvětový trh

Dle dat na grafech 1 a 2 lze vysledovat tržní podíly a trendy jednotlivých mobilních operačních systémů. Dominantním hráčem na trhu je od svého vzniku v roce 1998 systém Symbian. Nicméně z původního tržního podílu 85% kontinuálně ztrácí a tento trend se zatím společnosti Nokia nepodařilo zastavit.
OS Android od svého představení v roce 2007 je celosvětově nejrychleji rostoucí systémem. Dá se předpokládat, že v roce 2010 tomu nebude jinak.


GRAF 1 – Tržní podíly prodaných zařízení podle OS [3]


GRAF 2 – Tržní podíly prodaných zařízení podle OS [3]

U.S. trh

Severoamerický trh je oproti celosvětovému specifický. Rozložení tržních podílů je znázorněno v tabulce 1. Symbian má takřka mizivé zastoupení. Významný vliv na nízké zastoupení Symbianu na severoamerickém trhu má společnost Nokia, která za Symbianem stojí. Nabídka telefonů se Symbianem a jsou určeny pro U.S. trh je velmi omezená.
Dle dostupných dat od společností Gartner a NDP Group lze konstatovat extrémně strmý nárůst tržního podílu Androidu. Z říjnového tržního podílu 3.8% došlo k nárůstu podílu na úctyhodných 28%.

TABULKA 1 - Tržní podíly prodaných zařízení podle OS na U.S. trhu [2] [4]


Vývoj celosvětového trhu

Analytici společnosti Gartner se pokusili odhadnout vývoj trhu s mobilními operačními systémy. Výsledek je Graf 3, na které jsou zaznamenány odhadované tržní podíly dílčích OS v roce 2012.


GRAF 3 – Odhad tržních podílů prodaných zařízení podle OS v roce 2012 [3]

Z grafu lze konstatovat, že Symbianu se nepodaří zastavit pokles tržního podílu, přesto si však udrží svoje dominantní postavení.
Android jehož hlavní výhodou je skloubení multimediálních a business funkcí svůj podíl na úkor BlackBerry a Symbianu navýší na 15% a stane se dvojkou na celosvětovém trhu. Hlavním faktorem, který bude nejspíše stát za vzestupem Androidu, je bezesporu využití služeb, které společnost Google v současné době nabízí.

Aplikace pro OS

Pokud není operační systém podporován (resp. doplňován) kvalitním portfoliem aplikací nemá šanci na přežití natož na získání významného tržního podílu. Tohoto faktu jsou si Google i Nokia dobře vědomi, a proto se snaží motivovat vývojáře, aby tvořili aplikace právě pro jejich platformu.
Aplikace určené pro OS Android jsou centrálně spravovány a distribuovány prostřednictvím Android marketu. Market zažívá exponencionální růst počtu aplikací. Konkrétní hodnoty lze vyčíst z grafu 4 a 5.


GRAF 4 – Počet nových aplikací určených pro Android [1]

GRAF 5 – Celkový počet všech aplikací určených pro Android [1]

Symbian Foundation v současné době rozjíždí podobný projekt. Jeho název je Symbian Horizon Program. Jeho náplní bude podpora vývojářů aplikací pro Symbian. Vývojáři se mohou dočkat pomoci při řešení problémů spojených s certifikací aplikací, vývojem, překladem aplikací do jiných jazykových mutací, marketingem a podobně. Aplikace budou distribuovány do více obchodů (v současné době je plánováno cca se sedmi). Z toho lze usuzovat, že Nokia vsadila na jiný způsob distribuce aplikací než Android, který se snaží spravovat aplikace centrálně. Nezbývá, než se nechat překvapit do jaké míry bude tento model úspěšnější.

Závěr

Symbian a Android zvolili velice podobnou obchodni strategii. V následujících letech si podle mého názoru Symbian udrží dominantní postavení. Nicméně Symbianu se nepodaří zastavit kontinuální pokles tržního podílu. Jediný způsob, jak zastavit kontinuální pokles tržeb, je expanze na severoamerický trh.
OS Android by měl získat druhý nejvetší podíl na trhu s mobilními operačními systémy. Jeho agresivní obchodní strategie dozajista povede k úspěchu a předstihne ostatní mobilní operační systémy.
Závěrem si lze položit několik otázek na zamyšlení:
Podaří se po více jak 12 letech zastavit propad tržního podílu Symbianu?
Jak velký tržní podíl získá OS Android v budoucnu?
Jaké faktory by mohli ovlivnit změnu tržních podílů?
Stane se vývoj aplikací pro mobilní zařízení lukrativnějším a výnosnějším businessem než vývoj pro klasické počítače?
Bude trh s chytrými mobilními zařízeními v budoucnu stále atraktivní pro výrobce OS?

Zdroje

[1] AndroLib.com: Statistics, URL: http://www.androlib.com/appstats.aspx
[2] comScore: comScore Reports February 2010 U.S. Mobile Subscriber Market Share, Reston, VA, 2010,
URL: http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/4/
[3] GARTNER: Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales to End Users Grew 8 Per Cent in Fourth Quarter 2009; Market Remained Flat in 2009, Egham, UK, 2010, URL: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1306513
[4] NPD Group: Android shakes up U.S. Smartphone Market, Port Washington, NY, 2010,
URL: http://www.npd.com/press/releases/press_100510.html
[5] OPEN HANDSET ALLIANCE,
URL: http://www.openhandsetalliance.com/
[6] POSPÍŠIL, Aleš: Android trumfne do roku 2012 všechny platformy krom Symbianu, 2009, Mobilmania.cz,

No comments:

Post a Comment