Saturday, May 22, 2010

Odvrácená strana cloud computingu

Přechod firemního IT do cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS) může zjednodušit správu IT, snížit rozpočet a zvýšit flexibilitu využívaných služeb. Nicméně udělat takovýto krok, není jen otázkou hledání správného poskytovatele cloud computingu a technické realizace přenosu dat a aplikací. Existují i další problémy, které je třeba řešit, pokud chce společnost těžit z výhod, které cloud computingu nabízí.

Rezistence IT oddělení vůči změnám

Pracovníci IT oddělení jednotlivých organizací mohou mít obavy, že organizace přesune část firemního IT na externího dodavatele. To vede k silnému odporu vůči cloud computingu ze strany IT pracovníků, kteří mají strach ze ztráty pozic a pracovních míst. A často je to oprávněný strach, protože jedna z výhod cloud computingu, je snížení počtu zaměstnaných IT specialistů. Je nezbytné vyvinout značné úsilí a kvalitně řídit změny přechodu. Přesun správy IT sebou nese i změnu požadavků kladených na IT specialisty. Snižují se nároky kladené na technické znalosti a místo toho se zvyšují požadavky na manažerské dovednosti, protože náplň práce IT specialistů se od administrace přesouvá k řízení firemní informatiky.

Technické nároky

Při využití cloud computing je vyžadováno stabilní, rychlé a spolehlivého připojení. V momentě, kdy by většina aplikací běžela jako služba, tak by i krátkodobý výpadek služeb mohl vážně ochromit provoz společnosti.

Bezpečnost

Při přesunu dat k poskytovateli si každý zodpovědný IT manažer položí otázku týkající se bezpečnosti. Je podstatné, aby data byly uloženy bezpečně a zálohovány. Dále je důležité vědět, co se s daty stane v případě, kdy poskytovatel nebude schopný dostát svým závazkům (např. zkrachuje).

Nejasně definovaná IT strategie

Využití služeb cloud computingu, poskytnutých externím poskytovatelem, bez dobře definované informační strategie může skrývat značné nebezpečí. Pokud nemá IT oddělení definovanou IT strategii, která upravuje použití cloud computingu, může vést tato skutečnost k neefektivnímu plýtvání s podnikovými zdroji a výraznějšímu snížení přehledu o informačních technologiích společnosti.

Integrace


Velmi často zmiňovaným problémem je neschopnost integrace hostovaného řešení s jinými systémy společnosti. Mnoho systémů navzdory vyspělým technologiím nelze integrovat vůbec. Tuto oblast osobně považuji za největší nevýhodu. Podrobnější informace lze nalézt ve článku Integrace a SaaS umístěného na tomto blogu.

Náklady

Dle průzkumu realizovaného společností Gartner je velká skupina zákazníků zklamána výší nákladů. 42 % respondentů uvedlo, že roční náklady na provoz jsou příliš vysoké - vyšší než očekávaly. Důvodem bude především podlehnutí marketingovým argumentům a falešným očekáváním, které cloud computing vykreslují v lepším světle než je skutečná realita.

Závěr

Cílem tohoto článku bylo upozornit na omezení a rizika, která nese přechod firemního IT k dodavatelům poskytujícícm cloud computing. Při začleňování SaaS, PaaS a Iaas do firemního IT by každý IT manažer měl zvážit výhody, ale i nevýhody, které jsou s těmito řešeními spjaty.

Zdroje

GARTNER: Gartner Survey Shows Many Users are Underwhelmed by Their Experiences of SaaS, Stamford, UK, 2009, URL: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1062512

2 comments:

  1. Díky za velmi pěkný příspěvek, škoda, že už nemáme čas jej diskutovat na našem semináři. Ať se Vám daří!

    Jiří Donát

    ReplyDelete
  2. Bluehost is ultimately the best hosting provider with plans for any hosting requirments.

    ReplyDelete