Monday, March 29, 2010

Přednáška 6: Média budoucnosti

V šesté přednášce jsme se zaměřili na základní charakteristiky médií budoucnosti, která vstupují na místo dnešního tisku, rozhlasu a televize. Došli jsme k závěru, že klíčem pro úspěch aplikací v nově vznikajícím oboru jsou tři vlastnosti:
  1. Jednoduchost ovládání - je nutným (nikoliv postačujícím) předpokladem k úspěchu na masovém trhu. Masový trh nezvládne příliš sofistikované ovládání a příliš velké nároky na uživatele
  2. Interaktivita - je klíčem k virálnímu marketingu a prosazení aplikace na trhu. Pokud uživatelé komunikují prostřednictvím aplikace s ostatními, mají tendenci se vracet a rozšiřovat povědomí o aplikaci mezi svými známými (příklad: sociální sítě – Facebook; média s prvky sociálních sítí – webová alba, YouTube)
  3. Napojení na další obsah internetu - je klíčem k růstu aplikace do dalších segmentů. Nikdo nedokáže ovládnout trh v mnoha segmentech najednou. Schůdnější je proniknout na trh ve specializovaném segmentu (i velmi specializovaných - příklad: Twitter), získat v něm popularitu, a pak prorůst do dalších souvisících segmentů.
Obsah přednášky:
  1. Nástup mobilních zařízení a mobilních internetových služeb.
  2. Zvyšování přesahu internetu do našeho každodenního života.
  3. Role mobilních zařízení v dalším zvýšení personalizace služeb a možného počtu uživatelů
  4. Jaké platformy mohou nahradit web, zejména v oblastech s nižší úrovní gramotnosti?
  5. Tři klíčové vlastnosti aplikací pro úspěch na masovém trhu

No comments:

Post a Comment