Friday, March 19, 2010

Přednáška 5: Reklama jako hlavní příjmový model SaaS

Tématem páté přednášky je reklama jako nástupce hlavního příjmového modelu software v době po komerčním software. Tento obchodní model zajistí trvale udržitelný rozvoj SaaS.

Osnova přednášky:
  1. Základní problém komerčních firem: jak najít kupujícího?
  2. Dnešní způsoby řešení tohoto základního problému
  3. Anonymita a necílenost dnešní reklamy jako důsledek doby hromadné výroby
  4. Specifičnost internetu: internet je prvním médiem, které je současně masové a obousměrné a má globální dosah
  5. Jak těchto vlastností využít? Možnost doručit cílenou personalizovanou reklamu a přitom zachovat nízké náklady na doručení
  6. Obchodní model SaaS – kombinace přímých plateb uživatelů a příjmů z personalizované reklamy
  7. Diskuse: jaké další obchodní modely budou užívány?

No comments:

Post a Comment