Sunday, March 14, 2010

Jaká funkcionalita kancelářských aplikací je důležitá pro domácí sektor?

1. Profil běžného uživatele
Jaké vlastnosti a funkcionalitu kancelářský aplikací bude uživatel používat, záleží na dvou předpokladech. První předpoklad je, k čemu chce uživatel kancelářské aplikace využívat a druhý, jaká je jeho úroveň znalostí práce s kancelářskými aplikacemi. Člověk, který zapne textový editor pouze pro vytvoření životopisu, pravděpodobně nebude využívat pokročilejší funkce jako je např. hromadná korespondence nebo sledování změn. Pro částečnou představu o počítačové gramotnosti v ČR předkládám následující výsledky statistik.
 • Výzkum informační gramotnosti MIČR roku 2005
Z následujícího grafu vyplývá, že pouze 30 – 40% lidí v České republice starších patnácti let umělo v roce 2005 využít základní funkcionality textového editoru. Z toho přibližně 60% aktivních uživatelů PC umělo skutečně pracovat s textovým editorem.

 • Vybrané počítačové znalosti jednotlivců za rok 2007
Další výzkum provedený roku 2007 Českým statistickým úřadem prokázal, že počítačové znalosti jednotlivců záleží z velké části na věku a částečně i pohlaví. Obecně dokáží s PC dle tohoto průzkumu pracovat nejlépe muži ve věkové skupině 16 – 24 let. S tabulkovým proceserem umí pracovat pouze přibližně 30% všech respondentů a přibližně každý druhý respondent, který někdy používal PC.

 • Nadnárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL (= řidičák na počítač)
Následující tabulka zobrazuje úspěšnost uchazečů u testů ECDL. Zde jsou výrazné rozdíly mezi věkovými skupinami a vzděláním. Na první pokus získalo ECDL v průměru ze všech uchazečů ve všech sedmi modulech 66,6%. Sedm modulů zahrnuje základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT), používání počítače a správa souborů, zpracování textu, tabulkový procesor, použití databází, prezentace, práce s Internetem a komunikace.

2. Jaké jsou nejpoužívanější kancelářské aplikace?

Kancelářské balíky obsahují aplikace, které slouží pro vytváření textových dokumentů, prezentací, sestav, tabulek a grafů, dále software pro podporu spolupráce, nástroje zajišťující automatizaci podnikových procesů, řízení projektů, kreslení technických diagramů a mnoho dalších. Ne všechny aplikace ale využije běžná domácnost. Nejpoužívanější kancelářské aplikace jsou dle mého názoru textový editor, tabulkový editor a editor na tvorbu prezentací. Soudím tak z obsahu balíčků kancelářských aplikací Microsoft Office určených pro domácnosti a studenty, které obsahují právě tyto aplikace a jsou obecně nejrozšířenější. MS Office ale nejsou jedinou možností. V následující tabulce najdete nejběžnější alternativy Aplikací MS Office Word, Excel a Powerpoint.


Podle měření WebmasterPro.de je zastoupení kancelářských balíků v ČR následující. Toto měření bylo založeno na faktu, že uživatel kancelářských aplikací má nainstalován balíček písem určený pro tu konkrétní aplikaci. V případě například OpenOffice jsou to písma OpenSymbol. Otázka je, jakou vypovídací hodnotu toto měření skutečně má, pro naší představu stačí orientační přehled.


3. Jaké vlastnosti by měly mít aplikace z pohledu domácího sektoru?
 • User friendly – základní funkcionalita snadno dostupná na pár kliknutí, tematicky uspořádaná
 • Cena
 • Jednoduchá instalace, podpora, kvalitní nápověda
 • Jednotné, široce rozšířené výstupní i vstupní formáty
 • Požadavky na HW odpovídající trendu
 • Školení, výukové programy, školící tutoriály

4. Jakou funkcionalitu kancelářských aplikací nejvíce domácí sektor používá?

Textový editor
 • Šablony – životopisy, pozvánky, dopisy a další
 • Úpravy písma – fonty, styly, zarovnání, barevné zvýraznění, odsazení, odrážky a číslování
 • Kontrola pravopisu
 • Vkládání a úprava obrázků – obtékání, změna velikosti, přesouvání, sazba s textem
 • Předdefinované prvky – tabulky, titulní strany, obrázky, grafy, automatické tvary, nadpisy, pozadí stran, symboly
 • Automatizované prvky – obsah, číslování stránek, formátování, zdroje informací, automatické ukládání
 • Možnosti využití průvodce, nápovědy
 • Náhledy
 • Tisk
Tabulkový editor
 • Tvorba tabulek
 • Tvorba grafů – vhodné využití průvodce
 • Nástroje pro úpravu textu a zvýraznění
 • Základní matematické operace a logické funkce
 • Kontrola pravopisu
 • Náhledy
 • Tisk
Tvorba prezentací
 • Barevné motivy
 • Styly
 • Pestrá škála animací, jednoduché nastavení animací
 • Vkládání obrázků, zvuků, videí, tabulek, připravených tvarů
 • Nástroje pro vkládání a úpravu textu
 • Rozložení prvků na stránku
5. Proč online kancelářské balíky nemají takový úspěch?

Podle průzkumu z roku 2008 na 2400 amerických domácnostech pouhé 1% uživatelů používá nejrozšířenější online kancelářský balík od Google. Velká většina uživatelů online kanceláře současně používá některý instalovaný program stejného zaměření.

Možné důvody
 • Malé povědomí
 • Nutnost připojení k internetu
 • Zvyk používat zažité MS Office
 • Zvýhodněné balíky pro domácnosti a studenty od Microsoft
 • Nízká počítačová gramotnost
 • Omezená funkcionalita online balíků
 • Rizika spojená s ochranou dat
 • Omezení konkrétního internetového prohlížeče
6. Závěr

Online kancelářské balíky mají u domácího sektoru podle mého názoru budoucnost. Omezená funkcionalita by nemusela být takovým problémem, protože běžní uživatelé stejně pokročilejší nástroje kancelářských aplikací tolik nepoužívají a naopak spíš uvítají jednoduché uživatelské rozhraní. Bezpečnost dat uložených u třetích stran je mnohdy vyšší než na běžných počítačích domácností, které mnohdy nevyužívají žádnou formu zabezpečení počítače. Dostupnost internetu se stále zvyšuje. Hlavním argumentem by mohla být cena, která je pro domácí sektor často rozhodující. Pokud se tedy podaří u domácností prosadit nový přístupu k aplikacím, už ne formou instalovaných balíků Microsoft Office, ale přes webové prohlížeče, má tato cesta jistě velký potenciál. Pravdou ale je, že zvyk je železná košile a to zde platí dvojnásob.

7. Zdroje

[1] Personalista.com [online]. [cit. 09-03-2010] Dostupný z WWW: http://www.ecdl.cz/intranet_aktuality_getfile_skript.php?id=432&idh=6b00d59c655652282d4e7a455db1e7a3&id1=1&idh1=057f113a10bf2c605239e95fca5396e6

[2] International OpenOffice market shares Webmasterpro.de [online]. [cit. 09-03-2010] Dostupný z WWW: http://www.webmasterpro.de/portal/news/2010/02/05/international-openoffice-market-shares.html

[3] Aktuální stav testování v České republice ECDL Czech Republic [online]. [cit. 09-03-2010] Dostupný z WWW: http://www.ecdl.cz/aktualni_stav_testovani.php

[4] Vybrané počítačové a internetové (IT) znalosti jednotlivců (%), 2007 Český statistický úřad [online]. [cit. 09-03-2010] Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4C004AEDDD/$File/1413089904.pdf

[5] Jakou budoucnost mají online kanceláře? Lupa server o českém internetu [online]. [cit. 09-03-2010] Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/jakou-budoucnost-maji-online-kancelare/

No comments:

Post a Comment