Sunday, March 28, 2010

Jaké aplikace mohou vzniknout v oblasti geografického vyhledávaní

Běžný přístup k vyhledávání informací na internetu je vyhledávání dle slov. Druhým charakteristickým rysem je pak vyhledání informací nezávisle na místě uživatele. Samotné hledání pak vyžaduje po uživateli určitou míru gramotnosti, minimálně um psát a číst, nejlépe ve více jazycích. Naproti tomu použití map má řadu výhod. Pracuje se s grafickým rozhraním, které uživatel zná i z doby před PC. Lze jednoduše lokalizovat uživatele mapy a nabídnout mu výsledky na základě jeho aktuální polohy. Mapy, resp. obrázky dokáže člověk identifikovat během velmi krátkého okamžiku, text člověk musí číst, aby věděl, o co se jedná.

Druhy map, lokalizace, personalizace
Využíváte stále stejné mapové podklady, které vám ne úplně sedí na míru? Použití map jako základ pro další aplikace vyžaduje jejich kvalitu nejen po stránce detailního pokrytí ulic většiny zemí. Dalším atributem je nabídka portfolia map. Již v současnosti začínají projekty, které nabízejí mapové podklady v různých modifikacích. Zde se jedná hlavně o hledisko využití map. Jiné znázornění ulice je vhodné na velký display stolního PC a jiný naopak na malý display mobilního zařízení. Mapa obsahující turistické informace opět bude vypadat jinak. Nutností je i personalizace, každému vyhovuje něco jiného a mapa budoucnosti musí umět nabídnout možnost si mapu upravit podle sebe. Jedná se třeba o možnost změnit si ikony bodů zájmu, nebo barev pro označen objektů. Lze si představit i alternativu, kdy uživatel upraví mapu na základě jeho dobré lokální znalosti. Přidávání bodů zájmu, jejich komentování, hodnocení, doporučování atp. je pak samozřejmostí. Pro použití lokalizace je zde několik desítek let starý GPS modul. Jeho problém je, že mnoho mobilních zařízení jím nedisponuje a má velkou spotřebu energie. Nový trend u mobilních zařízení s GSM modulem je lokalizace dle připojení do GSM sítě. Určení polohy není tak přesné jako u GPS, ale ve městě se jedná o nepřesnosti maximálně kolem dvou set metrů. To pro nabídnutí bodů zájmu v okolí je dostatečné. Do budoucna se počítá s používání převážně on-line map, protože jedině ty dokážou interaktivně reagovat.

Body zájmu
Chcete mít stále při ruce, co vás zajímá? Body zájmu jsou místa v okolí uživatele, která jsou pro něj zajímavá. V principu si vyberete z kategorií, které vás zajímají (hospody, kde podávají chobotnice, stanoviště taxi atp.) a ty jsou potom zobrazeny ve vašem okolí. Když dostanete chuť na pivo, zadáte ho vyhledat v mapě a okamžitě víte, kam můžete jít. Toto funguje dnes pasivně. Tedy body v okolí vidíte, ale sami si musíte pracně vybrat.

Prakticky to bude znamenat, že při každodenním cestování bude aplikace schopna uživatele upozorňovat na větší oblíbenost cukrárny po cestě, než do které běžně chodíte. Tím vás dokáže motivovat k jejímu navštívení. Pomocí bodu zájmu bude možné upozorňovat na akční nabídky a další změny, které se daného objektu týkají. Případně Vám rovnou aplikace nabídne trasu pro navštívení jiného místa. Podobné funkce lze aplikovat při hledání dovolené, nebo místa obědu na trase z Prahy do Košic. To vše dle preferencí uživatele. Celkově to přinese velmi dobrou informovanost uživatele. Na druhé straně pak pružnější a dravější trh. S tím je spojena i reklama. Ta bude cíleně zaměřena na jednotlivce v okolí místa zájmu. Tím bude cílit na potencionální zákazníky a nebude obtěžovat ty, které o to nemají zájem. Opět efektivnější směr.
Konkrétní aplikace se pak mohou uchytit na trhu s realitami, cestováním a to včetně propojení na sociální sítě. Tam se může jednoduše zobrazit cesta na dovolenou včetně informací o navštívených místech. Zajímavou novinkou je pocitová mapa. Uživatelé velmi jednoduše klikají na smile u navštíveného místa. Pomocí hromadných informací pak lze určit místa, která patří k těm oblíbeným a naopak. Zajímavá aplikaci, která by mohla přicházet ze státní sféry by mohl být určitý popis okolí. Uživatel by byl informován, že jezero okolo kterého jede má určité vlastnosti a může se v něm koupat.

Věda, statistika
Z odborného pohledu jsou a budou mapy také zajímavé. Přehled nerostného bohatství je možné na webových mapách vidět již dnes. Lze si však představit aplikace s celosvětovým záběrem zobrazující například nezaměstnanost, napadané srážky, počet obyvatel, nebo vytěžené určité nerostné bohatství. Tyto údaje opět budou on line a přinesou velmi dobrý pohled na lokalitu. Jednoduší pro pochopení, než tabulka s čísly.

Vizualizace map

V dnešní době existují 2D náhledy na mapy, některá místa jsou dokonce vyfocená. Do budoucna by tento trend měl jít ještě dál. Uživatel bude vtáhnut do vybraného místa. Lokalitu reálně projde a asistovat mu u toho bude reálné počasí, které si bude moc upravit podle sebe. Podívá se jaký je sluneční svit v určitý čas v určité období včetně historie. Bude možné zjistit jak dané místo vypadá v různých období. Mapy a jejich detaily nebudou aktualizovaná ročně, ani měsíčně. Budou totiž on-line. S tím souvisí i možnost připojit se na kameru, nebo mobilní zařízení někoho na místě a pomocí tohoto nástroje se v reálném čase podávat jak místo vypadá. To umožní nástroj s názvem časová osa. Aplikace nabídka tak možnost se podívat nejen jak dané místo vypadalo dřív, ale například i statistiky vztahující se k místu, vztažené k času. Nově přibude možnost podívat se na aktuální video z místa. Náznakem trendu je i to, že videa na YouTube je možné přiřadit k určitému místu na mapě. Lehce si pak lze představit například virtuální prohlídky muzeí a galerií po celém světě.

Souhrn
- Personifikace map
- On line mapy
- Interaktivní používání bodů zájmu on line
- Lokalizace reklamy
- Není nutná gramotnost

No comments:

Post a Comment