Wednesday, March 10, 2010

Přednáška 2: Technologický adopční cyklus a základní pravidla úspěchu na masovém trhu

Zde je k dispozici druhá přednáška, pojednávající o důsledcích Technologického adopčního cyklu na masový trh komerčního software.

Osnova přednášky:
  1. Technologický adopční cyklus a základní pravidla úspěchu na masovém trhu.
  2. Diskuse adopčního cyklu z pohledu adopce PC a z pohledu adopce Windows.
  3. Jaká byla strategie Microsoftu k získání trhu?
  4. Jaké chyby udělala firma IBM při prosazování operačního systému OS/2?
  5. Jakým způsobem postupuje firma Google v získávání trhu? Co je v případě Google platformou, kterou chce firma prosadit?

No comments:

Post a Comment