Tuesday, March 9, 2010

Jaká je platforma Google?

Otázka, která tvoří nadpis mého příspěvku, může být zodpovězena různým způsobem. Pokusím se tuto nejednoznačnost snížit tím, že si vymezíme, co bude v tomto příspěvku chápáno platformou. Dovolím si převzít myšlenky několika definic ( wikipedia, SearchServerVirtualization.com , pcmag.com) a vymezit platformu následovně:

„Platforma je soubor hardwarových a/nebo softwarových prostředků, které umožňují třetí straně platformu rozšířit, propojit nebo doplnit.“

Co tedy nese značku Google a zároveň splňuje naší definici? Pro lepší demonstraci se nabízí následující obrázek.


Google nabízí celou škálu produktů, které jsou platformami:

Začněme u mobilní platformy Nexus One + Android. Tento počin ukazuje, že si Google uvědomuje rostoucí potenciál mobilní komunikace, a proto chtěl mít svého koně i v tomto odvětví. Po technické stránce se jedná o výkonnou kombinaci, která sází na 3D zobrazení, rychlý HW a Google apps. Je tak například možné vyfocenou fotografii bezprostředně po pořízení umístit na mapu a následně jí odeslat pomocí hlasové volby svým přátelům z kontaktů na mailu.

Další dva produkty jsou Chrome browser a Chrome OS. Nejprve stručně o operačním systému. Jedná se o open source operační systém, který je cílován především na tzv. netbooky. Jeho filozofií je co nejrychleji zpřístupnit uživateli prostředí internetu. Důležité je, že Google sám říká, že platformou pro tento operační systém je web a tedy vše co běží na webu je kompatibilní s Chrome OS. Chrome browser je opět open source řešení, které zpřístupní platformu webu nejen na Chrome OS, ale i na dalších běžně užívané operační systémy.

Na závěr bych zmínil vybrané aplikace a služby, které Google nabízí. Ano, i ony se dají nazvat platformou. Pro Gmail a Calendar existují různá rozšíření, která nabízejí další funkcionality a customizaci těchto služeb. Google Maps a Earth mohou a jsou platformou pro aplikace logistiky a navigace a jejich další využití je značné. Jak bylo naznačeno na přednášce, jedná se vlastně o autentickou kopii světa, která je velmi praktickým a názorným informačním kanálem. You Tube a Picasa nabízejí například přímé nahrání z fotoaparátu a kamer rovnou do Vaší internetové mediotéky. Můj neúplný výčet bych uzavřel zmíněním služeb Groups a Wave. První je již hojně používané prostředí pro komunikaci skupin. Druhé je nepříliš rozšířená a zatím ještě testovaná služba pro realtime multimediální hromadnou komunikaci.

Má tedy Google tolik platforem co produktů? Můj názor je, že nemá. Z mého pohledu je platformou celé portfolio produktů se značkou Google. Své tvrzení opírám o fakt, že každá jednotlivá služba je zároveň službou pro ostatní. Picasa zpřístupňuje obrázky do mailu a do map. Skupiny a Wave spolupracují s funkcemi Google docs. To vše je přístupné na webu prostřednictvím prohlížečů a operačních systému, které jsou nám taky nabídnuty.

Shrňme tedy všechny služby, produkty a jejich funkcionality do jednoho balíku s nápisem Google. Dostáváme tak platformu s nízkou cenou, vysokou kvalitou a rostoucí uceleností, která cílí široké spektrum zákazníků a tím se v konečném důsledku stane zajímavou i pro vývojáře.

No comments:

Post a Comment