Thursday, March 11, 2010

Přednáška 4: Fenomén duševního vlastnictví a konstrukce prodeje komerčního software

V zítřejší čtvrté přednášce se podrobněji podíváme na kategorii duševního vlastnictví, která je základem dnešní právní konstrukce umožňující prodávat komerční software. Začneme obecným pohledem na základní obchodní modely našeho světa (prodej zboží a prodej služeb), načež se podrobněji podíváme na kategorii prodeje "nehmotného zboží". Podrobně rozebereme, jak se tato kategorie používá pro prodej software, budeme diskutovat spekulativnost této kategorie a uvedeme důvody její dlouhodobé neudržitelnosti, které budeme opět konkretizovat na případu prodeje software a obecněji prodeje duševního vlastnictví. Nakonec představíme budoucí obchodní model, kdy bude prodej komerčního software převeden na prodej služeb. Fenomén transformace prodeje software do obchodního modelu Software jako služba (SaaS) je tedy součástí obecnější transformace prodeje nehmotného zboží v našem světě.

Obsah naší přednášky je následující:
  1. Obecně: Jak lze vydělat peníze?
  2. Základní obchodní modely podnikání: prodej hmotného a nehmotného zboží
  3. Kategorizace prodeje nehmotného zboží
  4. Konstrukce „licence k individuálnímu použití“ a její aplikace na komerční software
  5. Technologické změny: digitalizace a snadná možnost výroby kopií nehmotného zboží
  6. Důsledek: Neudržitelnost modelu prodeje nehmotného zboží
  7. Obchodní model prodeje nehmotného zboží formou služeb
  8. Výsledný model: prodej hmotného zboží a služeb

No comments:

Post a Comment