Wednesday, March 10, 2010

Přednáška 3: Fenomén Open Source Software a základní pravidla úspěchu na masovém trhu

Třetí přednáška pojednává o fenoménu otevřeného software a rozebírá jej z pohledu Technologického adopčního cyklu. Klademe si otázky, proč se OSS neprosadil a vyslovujeme hypotézu, že tento neúspěch je zákonitým důsledkem aktuální situace na trhu.

Osnova přednášky:
  • Technologický adopční cyklus a základní pravidla úspěchu na masovém trhu.
  • Diskuse adopčního cyklu z pohledu adopce PC a z pohledu adopce Windows.
  • Dva základní předpoklady pro úspěch na masovém trhu.
  1. Příklad: Strategie Microsoftu k získání trhu.
  2. Příklad: Chyby IBM při prosazování operačního systému OS/2.
  3. Příklad: Jakým způsobem postupuje firma Google v získávání trhu? Co je v případě Google platformou, kterou chce firma prosadit a co jejím „úplným produktem“?
  • Pyramida paradigmat IT
  • Fenomén otevřeného software. Faktory, které umožnily jeho vznik, motivace tvůrců, přehled nejdůležitějších aplikací.
  • Proč se otevřený software masově neprosadil jako alternativa ke komerčnímu software?

No comments:

Post a Comment