Saturday, April 10, 2010

Přednáška 9: Diskuse Jak uspět v profesní kariéře po ukončení školy

Následující devátou přednášku pojmeme na žádost studentů netradičně: budeme diskutovat možnosti uplatnění po ukončení vysoké školy v IT průmyslu i v obecném managementu. Přednášku zahájíme shrnutím životopisů několika úspěšných profesionálů, kteří ovlivnili podobu IT průmyslu; z lidí z akademické sféry to budou Sergey Brin a Larry Page, zakladatelé firmy Google, a Len Bosack a Sandy Lerner, zakladatelé firmy Cisco; z lidí s vysokým talentem pro podnikání to budou Bill Gates a Michael Dell. U všech těchto podnikatelů se pokusíme analyzovat základní povahové a odborné vlastnosti, které přispěly k jejich úspěchu.
Život je náhoda a stejně tak i profesní úspěch je velkým dílem náhody; i přesto lze identifikovat dvě schopnosti, které jsou velmi důležitými předpoklady úspěšné kariéry:
  1. Cílevědomost - člověk by měl mít vizi, kam chce dojít. K této vizi samozřejmě potřebuje určité penzum odborných znalostí a schopnost realistického uvažování - v této oblasti určitě může pomoci škola. Svoji osobní vizi můžeme postupně upravovat a může se i stát, že jí nikdy nedosáhneme. Bez vize se ale naopak nemůže stát, že bychom k ní mohli dojít.
  2. Motivace uspět - ne náhodou najdeme mezi nejúspěšnějšími podnikateli, ale i vědci, umělci či sportovci, lidi z velmi chudých poměrů, kterým právě jejich skromné začátky dodaly obrovskou motivaci žít lepší život. S touto motivací přichází i energie udělat ve svém oboru o ten jeden pověstný krok více, než jejich konkurenti. Každý máme stejnou možnost v životě uspět, ale některé věci v životě je prostě nutné "odpracovat".
Shrnutí: Život je o energii a o využití času, který je nám na světě vymezen. Čím více energie věnujeme našemu snu, tím větší šanci máme tento sen skutečně vybudovat. Ten sen ale nesmí být nedosažitelný a stejně tak naše kroky k němu nesmí být slepé. K tomu je rozhodně důležité vzdělání, inteligence a obecný rozhled. Čím rozumněji dokážeme náš sen definovat a čím chytřeji jsme schopni uvažovat o krocích, které k němu povedou nejkratší cestou, tím větší šanci máme v životě uspět.

No comments:

Post a Comment