Friday, April 9, 2010

Strategie Google v oblasti operačních systémů

Společnost Google začala působit také na trhu operačních systémů, tato oblast jí byla dlouhou dobu opomíjená a zaměřovala se téměř výhradně na prostředí webu. Co vedlo k vstupu do této části trhu a co tím Google sleduje?

Operační systém

Nejprve vymezím termín operační systém, který je dle [1] definován takto:
"Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů. Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, vytvořit pro procesy stabilní aplikační rozhraní (API) a přidělovat jim systémové zdroje."

Je tedy zřejmé, že operační systém je prostředníkem mezi HW prostředky (který už dnes v podstatě nikoho nezajímá) a SW.

Platforma Google
Platforma Google z pohledu G2G (Google SW a HW prostředky a jejich spojení s Google službami v prosředí Cloudu) má, respektive v nejbližší době bude mít, výše uvedenou podobu. První kategorií je prohlížeč Chrome a klasické aplikace (Picasa, Earth, Sketchup a další), které běží v Googlem (zatím) neovládaném prostředí desktopu. Druhou kategorií je koncem tohoto roku očekávaný operační systém určený pro netbooky (potažmo i tablety a další zařízení), oblast kterou by chtěl Google vzhledem k charekteru použití těchto zařízení ovládnout. Poslední je pak již nějakou dobu existující mobilní operační systém Android, který je ale používán i v zařízeních jako tablety a elektronické čtečky. Poslední dvě zmíněné kategorie jsou relevantní pro tento příspěvek a budou dále rozebrány.

Zrození Androidu

V roce 2005 Google jako jednu z mnoha akvizicí zakoupil společnost Android, Inc. a tím možná ještě necílevědomě nakročil do oblasti operačních systémů v mobilních telefonech. V roce 2007 pak vzniklo konsorcium Open Headset Alliance sdružující Google, HTC, Samsung, LG, T-mobile, Motorola, Nvidia a další. Členy byly výrobci mobilních telefonů, producenti HW komponent i mobilní operátoři a cílem tohoto sdružení bylo z Androidu vytvořit novou mobilní platformu - otevřený (všem výrobcům HW dostupný) OS pro mobilní telefony a konkurovat tak zavedeným systémům jako Symbian či Windows Mobile. Google už v té době samozřejmě věděl, že nástup přenosných zařízení je nezadržitelný a že dojde k transformaci ve využívání internetu. Na to bude muset reagovat i Googlem zatím ovládaný reklamní trh. Zasazení se o vznik vlastní platformy bylo tedy na snadě. V roce 2008 pak byly Googlem vypuštěny zdrojové kódy Androidu jako open source a pro vývojáře aplikací byl vydán první SDK. Tím byly odstartovány přípravy první ostré verze systému. Cílem bylo urychlit vývoj tak, aby vývojáři nepřešli k iPhone, což se nakonec moc nepovedlo a první ostrá verze včetně telefonu (T-mobile G1) byla vydána až před koncem roku 2008.

Postavení Androidu dnes

Po poměrně vlažném přijetí první verze OS i telefonu jsme však v průběhu roku 2009 mohli vidět neustále přibývající zařízení využívající právě tento OS od většiny členů OHA a i Google konečně vydal první přístroj pod svou vlastní značkou - Nexus One. O vydání tohoto přístroje se spekuluje jako o zradě ostatních producentů apod. Dle mě však hlavním účelem N1 bylo obrácení pozornosti médií a zákazníků právě ke Google, jeho spojení s OS Android a hlavně k demonstraci možností tohoto systému a platformy jako celku. N1 tedy dle mě nebyl primárně zamýšlen jako další zdroj zisku. Pro Google je totiž důležité, aby se systém co nejvíce rozšířil a získal důvěru jak výrobců zařízení a zákazníků, tak i vývojářů. V posledních měsících je pak vidět, že se to opravdu daří. Počet existujících i oznámených zařízení (kromě mobilů a tabletů se chystá např. i televize [2] se stále zvyšuje - celkem jich je už kolem stovky [3]. Co se týče tržního podílu, tak ten se také neustále roste. Na následujícím obrázku je možné vidět podíly jednotlivých systémů v roce 2009 a předpověď na rok 2010, která je pro Android velmi pozitivní.Navíc došlo také k nárustu počtu aplikací dostupných v Android Marketu (obdoba Apple App Store) - od prosince 2009 se počet dostupných aplikací více než zdvojnásobil na asi 40 tisíc a většina jich je zdarma (pro srovnání App Store jich má asi 150 tisíc a většina je zpoplatněných) [4,8].

Smysl Androidu v portfoliu Google je tedy dvojí:
 • Udržovat si uživatele u svých služeb za pomoci svých aplikací
 • Začlenění reklamy do mobilního obsahu (zde ale Google nemá takovou převahu jako u klasické internetové reklamy a zájem urvat si část trhu má např. i Apple.)

Chrome OS a cloud computerGoogle započal vývoj nového systému někdy v průběhu roku 2009, v listopadu pak byl oficiálně představen a jak je u Google zvykem, byl také uvolněn zdrojový kód jako Chronium OS. Cílem tohoto operačního systému je umožnit uživateli dostat se co nejdříve k tomu, co potřebuje. Tím je nejčastěji internet (jak uvádí video výše, uživatelé na něm tráví asi 90 % svého času) Vzhledem k tomu, že k internetu přistupujeme prostřednictvím webového prohlížeče a pro většinu činností prostředí webového prohlížeče dnes opravdu stačí, stalo se otázkou, zda je ještě potřeba operační systém v původním slova smyslu. Google se rozhodl, že není a z webového prohlížeče se v podstatě stane rovnou i operační systém.

Cíl společnosti Google je tedy zřejmý, odkázat uživatele na trh, který ovládá - tedy na internet k jeho Cloud aplikacím, službám a reklamě. To je jeho hlavním záměrem a také polem, kde se mu oproti konkurenci v této oblasti (Microsoft, Apple) daří. OS zde bude tedy jen prostředníkem mezi HW a internetem.

OS typu Chrome také může pomoci vychovávat nové uživatele internetových aplikací, kdy netbooky a podobná jednoduchá zařízení si kupují i lidé starší nebo lidé, kteří se k webovým aplikacím zatím nedostali. To je pro Google další prostor - uživatel si zakoupí nový netbook s předinstalovaným Chrome OS, při prvním spuštění se zaregistruje a Google má nového uživatele, který za to navíc dostane základní aplikační vybavení zdarma.

Co znamená Chrome OS pro uživatelé netbooků:
 • Rychlost a rychlost
 • Jednoduchost 
 • Bezpečnost 
 • Všechno do cloudu 
 • Jediné prostředí = Web 
 • Svázanost s Google účtem (single sign-on)
 • Bezúdžbovost 
 • Mass Storage

Jak chce Google dosáhnout avizované rychlosti, ukazuje následující obrázek srovnávající nutné kroky při spouštění tradičního systému a toho postaveném na Chronium OS.


Jedná se v podstatě o tenký klient - dnes můžeme říct Cloud computer, protože všechno důležité se bude dít právě v prostředí Cloudu a počítač bude využívat vlastní zdroje téměř výhradně k zobrazování aplikací běžících vzdáleně. Tento systém by mohl najít velké využití i u firem, kdy by jeho síla spočívala ve spojení s Google Apps a Google Apps Marketplace (cesta ke kompletnímu cloud informačnímu systému) a tím by v podstatě zanikla "lokální informatika" a starosti o ni - všechno by se nakupovalo jako služby.

Google tedy chce náš čas u svých produktů a služeb, ne naše peníze. Problémem netbooků dle [5] však je, že uživatelé se u nich snaží (jsou nuceni) trávit méně času a to je dáno i jejich konstrukcí, navíc malá obrazovka = méně prostoru pro reklamy.

Zajímavostí je, že se chystá Google certifikovat hardware, na kterém by Chrome OS bežet. Zde Google zdánlivě kopíruje Microsoft a vytváří prostor pro "inovace" ze strany výrobců hardwaru. Pravděpodobně jde ale spíše o princip používaný Applem, kdy kromě omezování možností stojí za stabilitou a rychlostí i to, že jejich OS jsou odladěny na vlastní HW. To je klíčové i pro Chrome postavený na Linuxu, který se s nekvalitní podporou ovladačů stále potýká [6].)

Budoucnost Chrome OS

Jak naznačuje jedna stránka projektu Chronium týkající se UI [7], tak se vývoj systému u přenosných zařízení pravděpodobně nezastaví. Následujícím obrázku můžeme vidět, že je plánováno přizpůsobování rozhraní typu použitého zařízení ani desktopy a klasické notebooky.


Otázkou však jde, zda se počítá jen se stávajícím konceptem webového OS spuštěného např. jako druhý systém na běžném počítači, nebo zda se uvažuje i o dalším posunu v oblasti funkcionality a možností. Jisté však je, že kopírovat Windows, Mac či stávající Linuxové distribuce smysl nemá.

Shrnutí

Google se snaží vytvořit otevřenou platformu operačních systémů pro všechny typy zářízení, ale tato platforma je zatím spíše prostředníkem mezi uživateli a Google službami. O vlastní platformu (ve smyslu nezdravě upřednostňované či dokonce uzavřené) Googlu (jak je u něj zvykem) totiž v této oblasti nejde. Důkazem je např. podpora a tvorba vlastních aplikací pro iPhone nebo nyní uzpůsobování aplikací pro iPad viz [9] a nemalá snaha udržet si tuto početnou skupinu, protože důležitý je každý uživatel, i když přistupuje z konkurenční technologie.

V čem hraje vlastní platforma již větší roli, je snadnější kontrola nově vznikajícího mobilního reklamního trhu, který díky technologiím jako GPS v mobilních a přenosných zařízeních povede k posunu a novým možnostem v cílení reklamy (viz např. Augmented reality). Bude zajímavé sledovat souboj reklamní platformy Google (po dokončení akvizice AdMob) oproti nedávno oznámené reklamní platformě Applu - iAd [10].

Komu dáváte větší šance na poli mobilní reklamy vy?

Zdroje

[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Operační_systém
[2] http://phandroid.com/2010/04/05/42-inch-hd-android-tv-coming-in-september/
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Android_devices
[4] http://www.maximumpc.com/article/news/android_market_more_doubles_number_apps_december
[5] http://news.cnet.com/8301-13512_3-10282844-23.html
[6] http://www.infoworld.com/d/cloud-computing/why-chrome-os-will-fail-big-time-287
[7] http://dev.chromium.org/chromium-os/user-experience/form-factors
[8] http://android.blog.mobilmania.cz/2010/04/android-market-zrychluje-40-000-aplikaci/
[9] http://picasaweb.google.cz/MedvidekPU/GmailIpadScreenshots#
[10] http://www.intomobile.com/2010/04/08/apple-gives-middle-finger-to-google-with-iad.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+IntoMobile+(IntoMobile)
Další zdroje:
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/a-complete-history-of-android-470327?artc_pg=3
http://www.readwriteweb.com/archives/the_truth_about_mobile_application_stores.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)

1 comment:

 1. Bluehost is the best hosting company for any hosting plans you might need.

  ReplyDelete