Thursday, April 15, 2010

Integrace jako služba - Integration as a Service

Stav integrace době SaaS

Díky velkému rozmachu cloud computingu, tudíž i softwaru poskytovaného formou služby (SaaS) a jeho přínosům, jako je snadné nasazení i téměř nulové počáteční investice volí SaaS stále více společností. V ideálním případě si tak může uživatel vybrat a nasadit CRM od jednoho poskytovatele, finanční řešení od jiného, od dalšího business inteligence a k tomu ještě využívat nějaké starší on-premise řešení. Jistě cítíte, že je tato situace velmi podobná tomu, kdy se ve firmě instaluje spousta na sobě nezávislých aplikací a do popředí se tak dostává známá EAI. Otázkou však zůstává, kdo se postará integraci cloudu, respektive SaaS řešení různých poskytovatelů?

Trh integračních řešení

Patrně vždy bude potřeba, aby aplikace byly navzájem integrované. Tento trh je zároveň dostatečně velký a zároveň nabízí prostor pro vstup nových hráčů. To potvrzuje i studie společnost Gartner (SnapLogic, 2010), která odhaduje velikost trhu integračních řešení na přibližně $ 10 B. Navíc jak dále uvádí, pouze 20% trhu je obsazeno klasickými integračními řešeními EAI, jako jsou různé middleware MOMs, ESB, případně dalšími ETL řešeními apod. Zbytek, tedy celých 80% pak připadá na „ručně“ kódovaná řešení typu point-to-point. Důvod pro vstup na trh tedy určitě je. Není ovšem zcela jasné, kdo, respektive které typy firem mají šanci na úspěch a co je pro to předpokladem?

Integrace jako služba (Intregration as a service). Kdo zintegruje cloud?

Vzhledem k tomu, že se celý softwarový průmysl ubírá směrem do cloudu, je pravděpodobné, že tento trend musí reflektovat i integrátoři se svými řešení. Kdo ale bude tato řešení poskytovat? V současné době poskytují IaaS specializované firmy (Boomi, Snaplogic, Hubspan atd.) ať už zatímto účele založených, nebo rozšiřujících své integrační služby (Informatica). Při masivním rozšíření SaaS a faktu, že je vyhledáván také kvůli snadnému nasazení a údržbě, lze předpokládat, že uživatelé nebudou chtít realizovat a udržovat integrační řešení sami, tudíž by ani neměla být tato řešení na ně přímo orientována. Nicméně v současné době poskytovatelé IaaS nabízejí různé designéry, které slouží právě k snadnému „naklikání“ svého vlastního řešení. Z předchozích důvodů ovšem tento krok vidím jako řešení dočasné.

Obrázek 1: Integrační řešení SnapLogic. Zdroj: SnapLogic, 2008

Integrace jako služba pak probíhá tak, že poskytovatel integračního řešení propojí jednotlivé aplikace uvnitř cloudu a to jak SaaS-SaaS, tak SaaS-on-premise, viz. Obrázek 1, kdy místo řešení SnapLogic může být využito jakýchkoliv jiných řešení. Uživatel pak platí například měsíční paušál podle počtu připojených aplikací (Boomi). Klíčem k úspěchu takto orientovaných systémových integrátorů je počet aplikací, které jsou schopni dále integrovat tedy počet API. Vytvořit API není technologické složité, nicméně je k tomu potřeba přístup k aplikaci a vzhledem k jejich obrovskému počtu by bylo složité a nákladné, aby je tvořil sám integrátor, proto se snaží motivovat jednotlivce i společnosti, aby jim API poskytovali a vytvářeli. Rovněž poskytovatelé nabízí řadu předpřipravených řešení.

Většina společností také nabízí krom řešení na své straně i možnost využití nástroje na vytvoření integračních bodů. Co se týče prezentace těchto společností, je patrné, že se snaží vypadat velmi jednoduše a přesvědčit, že integraci opravdu nic nebrání. Mnohdy se zdá, a možná je to i pravda, že samotní poskytovatelé IaaS nevědí, na jaké zákazníky se přesně orientovat, kdy jedno řešení nabízejí „různým“ způsobem managementu, vývojářům, tak ostatním systémovým integrátorům. Dále se snaží uživatelům poskytnout velké množství tutoriálů, diskuzní fóra a různé případové studie.

Poskytovatelé IaaS

Boomi

 • Zavedená společnost

 • Integrační platforma AtomSphere

 • Velké množství integrovatelných aplikací

 • Ceny dle počtu služeb a integrovaných aplikací

 • Soutěž pro vývojáře ve spolupráci se SalesForce.com (DreamWidget)

 • Ceny za měsíc užívání AtomSphere (Boomi, 2010):

 • Base

 • Počet propojení standardních aplikací: 2 (další $185)

 • Počet propojení „enterprise“ aplikací (Oracle, SAP..): 0 (další $495)

 • Cena: $495

 • Professional

 • Počet propojení standardních aplikací: 5 (další $185)

 • Počet propojení „enterprise“ aplikací (Oracle, SAP..): 0 (další $495)

 • Cena: $995

 • Enterprise

 • Počet propojení standardních aplikací: 5 (další $185)

 • Počet propojení „enterprise“ aplikací (Oracle, SAP..): 1 (další $495)

 • Cena: $1,995

Obrázek2: Aplikace integrovatelné před Boomi AtomSphere.Zdroj: Boomi, 2010

SnapLogic

 • Jeden z nejmladších hráčů na trhu (2008)

 • Integrační platforma DataFlow Server

 • Možnost instalovat lokálně a dokupovat SnAPI (48) přes SnapStore:

 • Oracle PeopleSoft - $10,995

 • SalesForce.com - $2,500

 • Google Analytics - $250

 • SugarCRM - Free!

 • Soutěž o nejlepší SnAPI ($ 5000 + Amazon Kindle)

 • Možnost připojit se ke komunitě vývojářů (70% z ceny SnAPI jde vývojářům, vývojář určuje cenu)

Jak je vidět, SnapLogic počítá i se zákázníky, kterí chtějí integrovat sami a proto zdarma poskytuje integrační platformu DataFlow Server, zároveň tím přitahuje vývojáře a připravuje si půdu pro pozdější uživatel IaaS řešení.

Další možností řešení integrace může být na straně poskytovatele SaaS, kdy by pravděpodobně prvním impulsem bylo rozšíření SaaS aplikací mezi širší spektrum zákazníků. Toto je pro zákazníka v mnoha směrech jistě výhodnější, než kontaktovat zvlášť poskytovatele aplikací i integrační platformy a zároveň nemusí mít obavy ze svěření svých dat dvěma dalším společnostem. Nicméně že by se tak poskytovatelé SaaS začali chovat dle mého názoru očekávat nelze, jelikož to není jejich core-business a poskytování IaaS je mnohdy i nákladově náročnější než poskytování SaaS.

Jistou možnost integrace dává Salesforce.com s Force.com, kdy nabízí integraci svého CRM (SalesForce, 2010) při dokoupení Enterprise Edition ze svého ServiceCloud řešení za $135 na uživatele měsíčně. CRM pak lze rozšířit o více než 800 aplikací z appexchange, kde je rovněž možné najít "konektory" do různých cloud integračních řešení (např. Informatica). Tento postup, nabídnout odkaz na některé z integračních řešení, je teoreticky možným přístupem, který může být výhodný pro obě strany.

Budoucnost

Integrace jako služba bude pravděpodobně zatím stále růst, nicméně současný obchodní model je relativně složitý. Pokud koncový uživatel plánuje nasazení SaaS i integraci, musí kontaktovat jednak samotného poskytovatele a dále rovněž poskytovatele integrace ve formě služby. To je nepohodlné a navíc se tím prohlubuje i obava o data v cloudu, kdy k nim navíc má možnost přístup i další osoba. Analytik společnosti Gartner L. Frank Kenney (Burt, 2010) tak předpokládá vznik nového místa na trhu, a sice zprostředkovatelů cloud služeb (cloud service brokers), přičemž budou stát mezi poskytovatelem a uživatelem a budou službám přidávat hodnotu a řídit celý dodavatelský vztah. Přidaná hodnota může být tvořena různými add-ony, jako je data a security managemente vedoucí ke zvýšení služeb, případně bude v kompetence zprostředkovatele i agregace služeb různých a jejich integrace.

Zdroje

SnapLogic. 2008. InformationWeek. Integrating SaaS Applications. [Online] Srpen 2008. [Citace: 9. 12 2009.] http://www.informationweek.com/whitepaper/download/showPDF.jhtml;jsessionid=L4TDS5YINODC1QE1GHOSKHWATMY32JVN?profileCreated=true&id=33600003&site_id=300001.

Lawson, Loraine. 2009. The future of Cloud Integration: What Model Will Win?. [Online] Červenec 2009. [Citace: 15. 4 2010.] http://www.itbusinessedge.com/cm/blogs/lawson/the-future-of-cloud-integration-what-model-will-win/?cs=34121

Snaplogic. 2010. SnapLogic the DataFlow Company. [Online] [Citace: 15. 4 2010.] http://www.snaplogic.com/

Boomi. 2010. Boomi . [Online] [Citace: 15. 4 2010.] http://www.boomi.com/

SalesForce. 2010. SalesForce.com [Online] [Citace: 15. 4 2010.] http://www.salesforce.com/crm/editions-pricing-service_alt.jsp

Burt, Jeffrey. 2009. Gartner Predicts Rise of Cloud Integration Services. [Online] Červenec 2009. [Citace: 15. 4 2010.] http://www.eweekeurope.co.uk/news/news-security/gartner-predicts-rise-of-cloud-integration-services-1350

1 comment:

 1. Bluehost is ultimately the best hosting provider for any hosting services you might require.

  ReplyDelete