Saturday, April 10, 2010

Přednáška 7: Podoba IT průmyslu v době SaaS

IT průmysl dnes prochází zásadní změnou. Z podoby, ve které byl jeho hlavní platformou počítač PC, přechází do podoby, ve které je hlavní platformou internet a nad ním provozovaný Software jako služba (dále SaaS). Tato zásadní změna zcela ovlivní uspořádání a podobu IT průmyslu, počínaje rolí dodavatelů a konče rolí firemních zákazníků a koncových uživatelů.
Sedmá přednáška našeho předmětu pojednává nejprve o podobě IT průmyslu v době sálových počítačů, ve které byl průmysl uspořádán vertikálně a monolyticky kolem velkých dodavatelů mainframe počítačů (IBM, DEC, Sperry Univac, Wang, NEC,...) a o následné transformaci IT průmyslu do současného horizontálního uspořádání doby PC, ve kterém se role původních velkých hráčů rozdělila do sedmi vrstev reprezentovaných velkými specializovanými firmami. V druhé části diskutujeme změny, které do tohoto stávajícího uspořádání přinese přechod k modelu Software jako služba. Horizontální uspořádání IT průmyslu zůstane zachováno, z pohledu koncových uživatelů se ale model zjednoduší a některé jeho vrstvy budou zcela vypuštěny.

Osnova přednášky:
  1. The general trend of the IT industry towards the Software as a Service model
  2. Vertical IT industry landscape in the Mainframe era
  3. Horizontal IT industry landscape in the PC era
  4. Discussion of the IT industry landscape in the SaaS era
  5. The perception of (business) value from IT and its implications to BPO strategy
  6. Trends in BPO – need to specialize in particular industry
  7. Example: Future services of BPO specialized in telecommunication

No comments:

Post a Comment