Saturday, April 10, 2010

Přednáška 8: Fenomén konvergence a změny v telekomunikačním průmyslu

Telekomunikační průmysl je oblastí téměř nejvíce ovlivněnou technologickými změnami. Nové komunikační technologie ukončují přirozený monopol v tomto odvětví a telekomunikace se stávají odvětvím s vysokou mírou konkurence.
Osnova naší osmé přednášky je následující:
  1. Co je to konvergence
  2. Jaké výzvy pro operátory znamená?
  3. Jakou strategii mohou operátoři zvolit k řešení těchto výzev?

No comments:

Post a Comment