Thursday, April 22, 2010

Přednáška 10: Slabiny dnešního pojetí informačních systémů

V desáté přednášce se podíváme na jiný pohled na transformaci oboru z platformy PC k platformě internetových služeb. Od produktů komerčního software sestrojených jedinou firmou přechází obor IT k produktům, které vznikají spoluprací řady subjektů nad společnou platformou. Takovou platformou je například samotná konektivita internetu; dnes však nad ní vznikají další, vysoce specializované platformy. Jde zejména o aplikace Web 2.0: Wikipedia, YouTube, společenské (sociální) sítě, včetně sítí, které vytvářejí vlastní platformy (Facebook). Tento trend se nevyhýbá ani oblasti podnikových informací, do které přináší do oboru novou adaptibilitu a konečně tak řeší problémy dnešních "rigidních", "zadrátovaných" ERP řešení, které nejsou schopny dostatečně pružně reagovat na měnící se podnikové prostředí a potřeby firem, kterým mají sloužit.

No comments:

Post a Comment