Wednesday, March 21, 2012

Proč Facebook rozšiřuje svoje funkce o svoji vlastní měnu Facebook Credits?

Co jsou Facebook kredity?

Facebook kredity jsou virtuální měnou, kterou lze platit za virtuální zboží převážně v hrách na Facebooku či nově i za reklamu. Měna je vázána na americký dolar v poměru 1:10 (za jeden dolar pořídíme 10 kreditů). Získat kredity je možné v menu Platby nebo koupit ve vybraných obchodech jako dárkové poukázky (zatím zejména v USA v obchodech Target, Walmart či Best Buy). Koncept kreditů se začal od svého vzniku v květnu 2009 rozrůstat a 1. července 2011 se staly kredity jediným možným platidlem za virtuální zboží ve všech hrách na Facebooku. Tato restrikce je spojena s velkou nevůlí vývojářů her, kterým se nelíbila zejména velká 30% provize Facebooku za každý utracený kredit uživatelem a omezení kontroly nad svojí měnou. Největším vývojářem her na Facebooku je společnost Zynga, která je tvůrcem her jako Mafia Wars, FarmVille, CityVille apod. Společnosti se působením her na Facebooku téměř čtyřnásobily během jednoho roku tržby (z roku 2009 na 2010) a za rok 2011  se její objem tržeb odhaduje na jednu miliardu dolarů. Když tedy v průběho roku 2010 Zynga kývla Facebooku na exkluzivní používání kreditů ve svých hrách, udělal Facebook velký krok v prosazování svého konceptu.

Proč Facebook začal prosazovat kredity?

Mark Zuckerberg při propagaci kreditů argumentoval, že zavedením kreditů vydělají všechny zúčastněné strany – uživatelé, developeři her i samotný Facebook. Pokud bude ve všech hrách možné platit stejnou předplacenou měnou, zjednoduší se celý proces placení, ve kterém před zavedením kreditů musel uživatel vždy znovu a znovu sáhnout po kreditní kartě. Zjednodušení povede ke zvýšení poptávky a oblíbeností kreditů, což hraje do karet vývojářům aplikací. V neposlední řadě na všem vydělá i Facebook, který téměř bez práce shrábne 30 % tržeb. Výnosy z kreditů se proto staly po reklamě dalším velkým zdrojem zisků. Používáním virtuální měny navíc může Facebook lépe mapovat aktivity svých uživatelů.
V průběhu roku 2011 se využití kreditů rozšířilo z prodeje virtuálního zboží v hrách i do ostatních aplikací a oblastí. V březnu začal Facebook poskytovat za 30 kreditů (3 dolarů) film Černý rytíř – to bylo poprvé, kdy mohly být kredity použity jinde než ve hrách. Uživatel dále může naopak získávat kredity například za vzhlédnutí komerčních videí. 

Potenciál a omezení Facebook kreditů

Ke konci roku 2011 měl Facebook přes 850 mil. uživatelů, kteří se přihlásí alespoň jednou za měsíc. Necelých 500 mil. uživatelů se přihlašuje denně a téměř stejný počet k němu má přístup přes mobilní telefon. Facebook je lokalizován ve více než 70 jazycích. Ze zmíněné statistiky je přímo vidět obrovský potenciál společnosti prosazovat nové věci. Pokud by se celý koncept rozšířil, využitelnost kreditů by mohla široce přesáhnout původní záměr – tedy sjednotit placení za hry. Téměř miliarda uživatelů by při zavedení kreditů offline přímo do obchodů představovala obrovskou kupní sílu. Facebook kredity mají nyní celou řadu omezení, které jím neumožňují stát se plnohodnotným platidlem. Jedná se zejména o nemožnost přeposílání kreditů mezi uživateli či nedůvěra v bezpečnost nákupů prostřednictvím sociálních sítí. Navíc předplacení v případě Facebook kreditů nefunguje jako například v předplacených benzínových kartách, protože i při koupení kreditů se uživatel nestává jejich absolutním vlastníkem. V platebních podmínkách je přímo věta: „Když koupíte Facebook credits, nejste jejich vlastníky. Získáváte omezené právo využít credits ve spojení s určitými funkcemi Facebooku, nebo k nákupu virtuálních dárků.“ 

Budoucnost

V současné době si za kredity může uživatel koupit virtualní zboží ve hrách, reklamy na Facebooku, může se za ně dívat na filmy nebo jiná sponzorovaná videa. Bude si tedy možné v budoucnu za kredity (nyní pouze virtuální měnu) koupit i skutečné zboží? Pokud by uživatelé začali více kredity používat a změnily by se základní podmínky používání (převoditelnost, vlastnictví kreditů, bezpečnost), otevřela by se Facebooku celá řad možností, kde svoje kredity využít.
Myslím, že není úplně nereálná nebo utopická myšlenka, že jednoho dne budeme moci v elektronických nebo kamenných obchodech kupovat zboží za Facebook kredity nebo jejich obdobu. Moje představa je taková, že uživatel by měl při koupi na výběr, zda si například nový notebook koupí za 20 000 Kč nebo za Facebook kredity v ceně 19 000 Kč. V případě druhé varianty by kupující musel použít svůj účet na Facebooku, kde by se koupě zboží (včetně obchodu) objevila na jeho Zdi. Tento příspěvek by byl viditelný okruhu přátel, což by znamenalo na jednu stranu velkou reklamu, na druhou stranu obrovský zásah do soukromí uživatele. Aby nedocházelo k placení přes uživatelské účty s nulovým nebo minimálním počtem přátel, sleva by mohla být odstupňována podle toho, kolika přátelům bude příspěvek viditelný. Zmíněný zásah do soukromí by nejspíš velkou část kupujích odradil, ale dostačující motivace v podobě slev by určitou část mohla zlomit.
Popsaná myšlenka možné využitelnosti kreditů je pouze jedna z variant vývoje. Je ale demonstrací, jakou sílu a potenciál Facebook kredity mají. Jak už bylo naznačeno, aby se použitelnost kreditů dostala do takové míry, aby fungovala jako obdoba plnohodnotných měn, musela by projít celou řadou úprav. Dalším problémem by mohla být vázanost této „zatím“ virtuální měny na dolar. Při změně kurzu například konkrétně mezi korunou a dolarem by se změnila i výhodnost koupit zboží přes Facebook kredity. 

Zavěr

Je velmi pozoruhodné, jaký fenomén se stal z Facebooku během osmi let své existence. Společnost vstupuje tento rok na burzu a nabídne akcie za 5 miliard dolarů. Pro srovnání když vstupoval na burzu Google, emise akcií dosahovala hodnoty 2 miliard dolarů. Pokud se ujme a rozšíří celý koncept Facebook kreditů a bude možnost za ně nakupovat skutečné zboží, máme se na co těšit. Do té doby ale musí kredity urazit velkou cestu ve vývoji, protože současné nastavení zmíněnou expanzi neumožňuje.

No comments:

Post a Comment