Tuesday, March 27, 2012

Analýza online kancelářských balíků


Základní problém, se kterým se můžeme setkat při hodnocení analýzy online balíků, je samotné hodnocení. Jak hodnotit funkcionalitu, nebo důvod používání toho a toho balíku. Druhým zásadním problémem, je kdo může tyto balíky hodnotit. Z mého pohledu jen uživatelé, to jsou ti, na které je balík zacílen. Z mého pohledu jsou tyto balíky cíleny na běžné uživatele, kteří ani nevyužijí plnou funkcionalitu normálních officů. (pro porovnání jsem zvolil Microsoft office 2007-2010, jako nejrozšířenější sadu). Pokud se podíváme na průzkum o informační gramotnosti, které dělala společnost STEM/MARK v roce 2005 pro bývalé ministerstvo informatiky, že základní funkce stěží ovládá 43% uživatelů. Podstatný je zde rozdíl mezi udávanou vzdělaností a testovanou vzdělaností. Ta se liší o 10% v průměru. Pokud se podíváme na ovládání tabulkových kalkulátorů, můžeme vidět, že 50% uživatelů o sobě tvrdí že umí ovládat tento SW. Toto číslo však musíme brát s rezervou, jak nám dokazují předešlá čísla v rozdílu mezi testovanou a udávanou ovladatelností. Z mého pohledu proto argumenty většiny uživatelů, že mají online kancelářské balíky menší funkcionalitu, je relevantní jen pro menšinu trhu, nebo IT profesionály. Nebo pro uživatele, kteří využívají tyto prostředky pro specializovanou činnost (Excel tenký klient BI). Z mého pohledu nejvíce důležitá funkcionalita pro používaní těchto balíku je:
       Sdílení dokumentů
       Práce na jednom dokumentu
       Dokumenty všude sebou
       Relativně nezávislý na zařízení, stejně rychlý
       Dokumenty se neztratí
       Verzování dokumentů
Pokud se podíváme na hodnocený SW, vybral jsem tyto společnosti. Velké a známé hráče na tomto trhu, Google a Zoho. Dále jsem vybral společnost Microsoft, jako dlouholetého hráče na trhu kancelářských aplikací.  Pak dva méně známe společnosti, Adobe a Think Free Office.
       Google doc
      Na trhu již od roku 2005
      Textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentace
      Další aplikace, integrace se sociálními sítěmi
      Ke všem službám přístup přes google account
      Úložiště 1 GB, možno přikoupit
       Vztahuje se jen na vložené soubory, google dokumenty se do toho nezapočítávají (7 GB)
       Dokumenty zoho
      Na trhu již od roku 2005
      Textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentace
      Další aplikace, zaměřená na firemní klientelu
      Nutná registrace, ale možno přistoupit přes google, Yahoo, facebook account
      Uložiště 1GB, možno přikoupit
       MS online office
      Na trhu již od roku 2010
      Textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentace
      Onenote, email, kalendář
      Přístup přes live ID
      Uložiště 25 GB (neplést si skydrive mesh – 5 Gb)
       Think free office
      Na trhu již od roku 2005
      Textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentace
      Mobile Think free office – offline klient
      Registrace, nebo google account
      Uložiště 1GB
      Programován Java
       Acrobat
      Textový editor, tabulkový kalkulátor (beta), prezentace (prezentace)
      Možno se přihlásit přes google account, nepropojen s ostatními službami
      Uložiště 1GB
      Programován v jazyce flash
Na základě čeho srovnávat funkcionalitu tohoto SW. Podívejte se do následující tabulky, a popřípadě do diskuze připište, co vám na hodnocení chybím nebo podle čeho by jste hodnotily Vy. Funkcionalitu jsem sestavil na základě pro mně velice často používané funkcionalitě.
Hodnocená fc
Goole
Zoho
MS
Think
Acrobat
Textový editor

Formátování
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Velikost textu
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Fonty
11
26
37
100
6
Grafické formátování
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Kreslení obrázků
ANO
NE
NE
ANO
NE
Obsah
ANO
ANO
NE
ANO
NE
Číslování
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Poznámky pod čarou
ANO
ANO
NE
ANO
NE
Záhlaví zápatí
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
Tabulkový kalkulátor

Náhledy
NE
NE
ANO
ANO
NE
Grafy
ANO
NE
ANO
ANO
NE
Základní matematické operace
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Podmíněné formátování
ANO
ANO
NE
ANO
NE
Prezentace

Styly, grafika
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Obrázky, zvuk video
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Online prezentování
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Import

Doc/docx
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
Pdf
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
Odt
ANO
ANO
NE
NE
NE
Rtf
ANO
ANO
NE
ANO
NE
HTML
ANO
ANO
NE
ANO
NE
Sdílení
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Diskuze s uživateli na jednom dokumentu
ANO
ANO
NE
NE
NE
Tisk
NE
NE
ANO
NE

Pravopis
NE
NE
ANO
NE
NE
Offline
Částečně – jen prohlížení dokumentů

ANO
ANO

poznámky

Relativně pomalý tabulkový kalkulátor
Celkové řešení je pomalý, ale funguje tlačítko uložit na web, otevřít v stolním office
JAVA aplikace, která se celá stahuje, trvá dlouho její načtení
Celkové malá funkcionalita.

Jak vidíme z analýzy trhu, je největším hráčem Google, pak Zoho. Z Analýzy plyne i další doporučení, jak by se měl trh dále vyvíjet.
·         Doporučení pro MS
o   Změna licencování krabicové verze, umožnit v základní funkcionalitě používat zdarma. Licencování, kdy si koupíte od MS pouze 3 nástroje z officů je zbytečná, ale měla by se omezit množstvím funkcí.
o   Rozšířit funkcionalitu zdarma, z mého pohledu je textový editor značně poddimenzovaný
o   Export do více formátů (alespoň pdf)
o   Klient pro Android
·         Doporučení pro Google a Zoho
o   Zvětšit velikost úložného prostoru
o   Více marketingu pro prosazení těchto služeb, pro většinu uživatelů neznáme
o   Rozvoj offline klienta, offline funkcionalita je v současné době pro uživatele velice důležitá
·         Doporučení pro Think free office
o   Otázka přístupu poskytování aplikací – jsou pomalé
·         Doporučení pro Acrobat
o   Povede se oživit Flash, jinak tento nástroj považuji za mrtvý

No comments:

Post a Comment