Friday, April 29, 2011

Přednáška 9: Vize společenských sítí (sociálních sítí)

V deváté přednášce diskutujeme příčiny popularity dnešních společenských sítí a vizi jejich budoucího vývoje. Hlavním důvodem vysokého tržního ohodnocení dnešních sítí je jejich využitelnost jako platformy personalizované reklamy. Pokud se ale zamyslíme nad užitečností těchto nástrojů z pohledu spotřebitele, docházíme k závěru, že dnešní sítě jsou zatíženy chybným konceptem "přátelství", které je digitální (přátelství je nebo není) a plošné (sítě nerozlišují různé skupiny přátel). Z tohoto chybného konceptu vyplývá i většina dnešních slabých stránek sítí, zejména v oblasti ochrany osobních údajů. K dosažení plného potenciálu společenských sítí bude nejprve nutné koncept přátelství  předefinovat.

Obsah přednášky:

  • Původní motivace společenských sítí
  • Diskuse o potřebách, které společenské sítě řeší
  • Proč se staly společenské sítě tak populární?
  • Proč jsou tak ceněny investory?
  • Důsledky dnešních společenských sítí na podobu a používání internetu
  • Díky množství dat ve společenských sítích se internet se stal více strukturovaným, což je využitelné vyhledávači
  • Možnost tvorby nových mash-up aplikací
  • Dnešní podoba společenských sítí a její slabiny
  • Vize budoucích společenských sítí


No comments:

Post a Comment