Friday, April 1, 2011

Facebook & Warner Bros.

Přiložená prezentace shrnuje poznatky o spolupráci Facebooku s firmou Warner Bros.

Struktura prezentace:
  1. Představení stran
  2. Trendy v distribuci filmů
  3. Analýza spolupráce
  4. Shrnutí
  5. Zdroje
Odkaz na prezentaci

No comments:

Post a Comment