Tuesday, April 5, 2011

Jak se Microsoftu podařilo vytvořit trh pro Windows? Co byly klíčové faktory úspěchu?

Úvodem

Operační systémy Windows jsou v dnešní době nejpoužívanější OS na světě. Než se Microsoftu podařilo vybudovat svoji dominantní pozici na trhu operačních systémů, uplynula řada let. Vývoj Windows byl dlouhý a nákladný, a ne vždy byla nová verze OS taková, jak si uživatelé představovali.

Microsoft poprvé na trhu OS

Prvním významným krokem Microsoftu na trhu operačních systémů byla koupě systému 86-DOS v roce 1981. Tento systém byl vyvíjen firmou Seattle Computer Products. Microsoft tento systém upravil a vydal jako nový OS pod názvem MS-DOS 1.0 (Microsoft Disk Operating System) v roce 1982. S tímto jednoduchým operačním systémem, který se ovládal v textovém režimu pomocí příkazové řádky, Microsoft poprvé výrazně zasáhl trh operačních systémů.

Smlouva s IBM – odrazový můstek

Klíčovým faktorem prosazení MS-DOS na trhu byla smlouva mezi Microsoftem a IBM. IBM se chystala vydat na trh nové osobní počítače IBM PC. Aby byly tyto počítače úspěšné, musely být vybaveny operačním systémem, který umožnil uživatelům snadněji ovládat jeho funkce. Dodávka takového OS byla právě úkolem Microsoftu.

MS-DOS vládne trhu

Už v roce 1981 připravovala společnost Apple první OS s grafickým uživatelským rozhraním. Poprvé ho aplikovala v roce 1983 na počítači Lisa. Ten však nezaznamenal valný úspěch. Obchodně úspěšnější se stal až počítač Macintosh v roce 1984. Objevily se i další počítače, například Atari a Commodore Amiga. Žádná z těchto konkurenčních platforem ovšem neovládla trh tak jako PC. Bylo to z hned několika důvodů. PC byly mnohem levnější. Zároveň byly určeny jako počítače do kanceláře, zatímco ostatní platformy se snažily prosadit jako domácí počítače. PC neměly narozdíl od ostatních platforem jen jednoho výrobce. IBM umožnila vyrábět PC firmám, jako byly např. Compaq, Dell, HP a Digital. Díky těmto krokům PC během několika let ovládly počítačový trh a MS-DOS se stal nejrozšířenějším operačním systémem. To také přineslo nemalý výdělek Microsoftu, který dostával poplatky za každý počítač, kde byl tento OS nainstalován.

První Windows

Po systému MS-DOS následovala první verze Windows. Ta měla vyřešit hlavní problém MS-DOS, kterým byl textový režim. Nový OS Microsoftu měl již nabídnout větší komfort pro uživatele v podobě grafického rozhraní a tedy jednodušší práce s OS. Původně se nový OS měl jmenovat „Interface Manager“. V roce 1985 byl však vydán pod jménem Windows 1.0. Z jednoduchého důvodu. Microsoft se v té době inspiroval konkurencí a nový OS začal využívat dnes již známý koncept oken. Oproti současnosti s jedním velkým rozdílem. Okna v systému Windows 1.0 se nemohla překrývat (vyjma informačního dialogu) kvůli licenci na systém překrývajících oken, kterou vlastnila společnost Apple.

Z dnešního pohledu byl Windows 1.0 naprosto neschopný produkt, který obsahoval spoustu chyb, kterými trpěl již DOS. Nejednalo se totiž o zcela nový OS, ale pouze o nadstavbu stávajícího DOSu v podobě přívětivějšího GUI (Graphic User Interface). GUI tak částečně zmírnilo propastný rozdíl mezi PC a Macintoshem. Díky již zmíněné převaze PC na trhu a masivní marketingové kampani se ale i přes uvedené nedostatky staly Windows nejrozšířenějším OS.

Druhá verze Windows

Windows 2.0 vydaný v roce 1987 již umožňil překrývání oken a zavedl funkci minimalizace a maximalizace. Následovala žaloba společnosti Apple, kterou však nakonec soud neuznal s tím, že princip překrývaných oken nemůže být chráněn jako patent. Mimo nový příjemnější GUI popularitu Windows pozvedly ve verzi 2.0 také nové aplikace. Byly to například první verze editorů Word a Excel.

I druhá verze Windows však trpěla nedostatky systému DOS, na němž byla postavena. To si obě společnosti (Microsoft i IBM) uvědomovaly a proto ve vzájemné spolupráci vyvíjely zcela nový OS, který by těmito nedostatky netrpěl. Z této spolupráce vzešel nový operační systém OS/2 a to dokonce ve stejném roce vydání systému Windows 2.0. Tento operační systém se jevil jako OS budoucnosti. Nebyl zatížený vazbou na DOS a další spolupráce obou společností mohla přinést své ovoce. Objevil se ale Windows 3.0.

Windows do třetice – nečekaný úspěch

Během spolupráce s IBM vydal Microsoft v roce 1990 další verzi Windows 3.0. Ta si získala obrovskou popularitu. Bylo to zejména tím, že umožňovala spustit DOSové aplikace v okně. Aplikace pro DOS byly nesmírně rozšířené a v roce 1990 na ně bylo zvyklé již ohromné množství uživatelů. Tento fakt se stal velikým přínosem pro OS Windows 3.0. Systém Windows tak zaznamenal i větší zájem vývojářů, a to vedlo k vývoji většího počtu aplikací. Do roku 1992 se Microsoftu podařilo prodat okolo deseti miliónů kopií a OS Windows se stal pro firmu největším zdrojem příjmů. Úspěšný se stal i následně vydaný Windows 3.1, který přinesl vylepšení v podobě multimediálních aplikací, jako byl například přehrávač videozáznamu. Následně Microsoft vydal variantu Windows for Workgoups 3.1, která usnadňovala práci v počítačové síti. S řadou Windows 3.x popularita OS od Microsoftu rapidně vzrostla a Windows trh s OS jednoznačně ovládl.

Počítač pro každého

Dalším krokem, který se podílel na velkém rozšíření Windows, bylo zahájení prodeje nových počítačů s předinstalovaným operačním systémem. Tady už je jasně čitelná vize Billa Gatese, že počítač bude součástí každé domácnosti. Microsoft zahájil masivní marketingovou kampaň. V televizi proběhla série reklam a PC se začaly prodávat nejen do kanceláří, ale i jako osobní počítače pro obyčejné uživatele.

Konec spolupráce s IBM

Po velkém úspěchu Windows 3.x se Microsoft rozhodl přenést část tohoto systému do vyvíjeného OS/2. To se však nelíbilo IBM a vzájemná spolupráce skončila. Ve vývoji OS/2 se nadále pokračovalo, ale už odděleně. Microsoft OS/2, jak bylo jeho zvykem, přejmenoval a vydal Windows NT. OS/2 od IBM byl zpočátku vysoce kompatibilní s Windows NT, protože do něj bylo zapracováno stejné aplikační rozhraní. To byl jeden z důvodů, proč si i přes vydání nového Windows systém OS/2 udržel nemalou popularitu.

Windows NT byl určen jako OS pro náročné využití ve firmách a na serverech, kde byla vyžadována vysoká spolehlivost. Windows NT disponoval několika novými technologiemi, jako bylo víceuživatelské prostředí, nebo podpora více procesorů a multitaskingu. Velkým přínosem oproti starším OS od Microsoftu byla možnost plně využívat schopnosti 32bitových procesorů.

Poslední rána pro OS/2 – Windows 95

V roce 1995 vydal Microsoft Windows 95. Tento OS využíval nové aplikační rozhraní, které již nemohla IBM použít pro OS/2. Microsoft tak efektivně využil převahy na trhu osobních počítačů IBM PC a tudíž uživatelů, zvyklých na OS od Microsoftu. Vývoj systému OS/2 byl později pro nezájem zákazníků zcela zastaven. Windows 95 byl smíšený 16/32bitový systém. V systému byl ukrytý systém MS-DOS 7.0, který sloužil jako zavaděč pro chráněný mód jádra Windows. Windows 95 už nepodporoval jiné verze DOSu, což ještě více upevnilo postavení společnosti na trhu. Ve Window 95 se objevilo několik zásadních novinek. Bylo to především vylepšené GUI. Ovládací prvky jako tlačítko Start a panel pro přepínání aplikací používáme dodnes. Jako revoluční se ukázala také pracovní plocha s ikonami. Oceňována byla rovněž podpora dlouhých názvů souborů. Windows 95 získal navrch i díky větší stabilitě. Zajišťovala ji podpora preemptivního multitaskingu. Při současném běhu více aplikací už neznamenala chyba v jedné aplikaci pád celého systému. Pokud taková situace nastala, systém se snažil tuto aplikaci přerušit.

Spanilá jízda Windows

Od té doby si Microsoft na trhu OS jasně drží dominantní postavení. Zatímco jádro systému Windows 95 bylo použito pro další operační systém Windows 98 (ten poprvé v jádře obsahoval internetový prohlížeč) a Windows ME, pracoval Microsoft neustále na vývoji stabilnějšího jádra Windows NT. Na jejich jádře jsou postaveny všechny další OS Microsoftu, jako jsou Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 až po současný Windows 7.

Kde se ztratila konkurence?

Díky výhodné pozici, kterou si Microsoft na poli OS získal již s příchodem prvních IBM PC, všechny své konkurenty snadněji přetlačoval. Ze svých příjmů si Microsoft mohl dovolit propagovat výrobky masovým marketingem, zatímco konkurenec dělala chyby. Apple v 90. letech výrazně oslabil odchod Steva Jobse, který nesouhlasil s obchodní strategií firmy a založil vlastní firmu NeXT. Když v roce 1996 Apple koupila NeXT a Jobse znovu zaměstnala jako poradce ředitele, měl už Microsoft značný náskok. Mezitím totiž odpadly „rebelské“ platformy Atari a Amiga. Microsoft zaujímal vedoucí postavení na trhu a Apple se teprve znovu probouzel. Jediným konkurentem Windows na trhu po dobu jeho vývoje byl Unix – později Linux. Jeho vývojářská základna však byla naprosto decentralizovaná. Linux neměl přesně danou vývojovou linii. Byl vyvíjen programátory z celého světa a tak se stalo, že například vznikly dvě různé nadstavby pro Windows. Každý si vyvíjel a upravoval verze podle své představy, což nebylo pro budoucnost systému dobré. To si uvědomili i samotní zakladatelé Linuxu a snažili se o jeho standardizaci. Bohužel standardizace vznikly také dvě – UnitedLinux a Linux Standard Base (LSB). Linux tímto způsobem vývoje hodně ztrácel a jeho dospívání do fáze komerčního použití bylo velice dlouhé. Svoje uplatňení našel zejména mezi profesionály a na serverech v prostředí větších společností, či firem zabývajících se vývojem SW.

Zdroje:

http://www.microsoft.com/cze/billgates/milniky.mspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apple
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_1.0
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_2.0
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_3.0
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_3.x
http://cs.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://cs.wikipedia.org/wiki/Linux
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_95
http://www.emag.cz/historie-windows/
http://airborn.webz.cz/histos.html

No comments:

Post a Comment