Saturday, April 30, 2011

Přednáška 10: Důsledky vývoje IT na bankovnictví a finanční instituce

V desáté přednášce se zabýváme důsledky vývoje IT na bankovnictví a finanční instituce. Diskutujeme otázku, proč jsou dnešní elektronické platby dražší než platby v hotovosti, a to přesto, že na rozdíl od hotovostních plateb probíhají automaticky a odpadá tam celá řada nákladných úkonů, jako je převoz, ostraha, přepočítávání bankovek atd. Vysvětlení najdeme ve dvou oblastech. Především, většinu činností potřebných pro platbu hotovými penězi zajišťuje centrální banka, účastníci je přímo neplatí. Nenesou tedy náklady tohoto systému – aspoň ne viditelně. Druhým faktorem pak je, že dnešní systémy elektronických plateb vznikaly v minulosti, a jsou tedy zatíženy mnohem vyššími náklady na technologie, než které by byly zapotřebí dnes. V době svého vzniku vyžadovaly platební systémy vývoj jednoúčelových platebních terminálů, stavbu vlastní komunikační sítě k jejich propojení do zpracovatelského centra, následné propojení tohoto centra s informačními systémy bank, vydávajícími karty. To vše bylo vytvářené na míru a bylo to velmi nákladné; nákladná byla i integrace systémů různých firem, které v tomto systému spolupracovaly.
Nyní se však objevují nové konkurenční technologie. Podle zprávy analytické firmy Juniper Research z 24.4.2011 bude do roku 2014 vybaven každý pátý mobilní telefon technologií NFC (Near Field Communication). Těchto telefonů se má na trh dostat 300 miliónů kusů. Tyto telefony jsou standardními, masově vyráběnými přístroji a oproti platebním terminálům se dají pořídit za zlomek ceny. Pokud na ně nahrajeme aplikaci, stane se z nich platební karta – ale taková, kterou uživatel může využívat i k telefonování a dalším činnostem, takže funkce platební karty je na nich vlastně navíc a je dosažitelná velmi levně. Pokud na ně nahrajeme jinou aplikaci, stane se z nich dokonce platební terminál. Tímto směrem míří například projekt Google, který začal budovat platební terminály v New Yorku a San Franciscu. Google je ale pouze jedním z řady nových konkurentů na platebním trhu. Na rozdíl od dedikovaných platebních terminálů, mobilní telefony využívají k přenosu dat standardní mobilní telekomunikační síť – opět není zapotřebí cokoliv budovat. Díky tomu je přenos dat za zlomek ceny dosažené na sítích budovaných na míru. A podobně i ke komunikaci s bankou či firmou vydávající platební karty je možné využít zcela standardní technologii: internet. Spolu s telefony NFC tak přichází platforma, která umožní vzniknout alternativním platebním systémům s výrazně levnějšími náklady. Ty pak nastartují na platebním trhu konkurenci, která povede k výraznému zlevnění bezhotovostních plateb. Bezhotovostní platby se díky tomu prosadí do každodenního života a budou použitelné pro platby velkých, ale i zcela drobných částek. Tento vývoj časem povede k zániku hotových peněz, ale i umělých konstrukcí, jako jsou "mikroplatby", elektronické peněženky a další. Vše bude nahrazeno elektronickým převodem peněz, který bude okamžitý, velmi levný a dostupný z řady mobilních zařízení.
Dalším rozvíjejím se oborem jsou biometrické identifikační metody. Díky nim mohou časem zaniknout i fyzické identifikační předměty, jako jsou kreditní karty a různé průkazy a být nahrazeny identifikací pomocí duhovky, rohovky či třeba podoby tváře - pro uživatele to bude nejen jednodušší, než sebou nosit a starat se o řadu karet, klíčů a dokladů, ale dokonce i bezpečnější. Samozřejmě příjemná bude i skutečnost, že uživatel již nebude moci "ztratit peněženku".
Závěrem pak diskutujeme roli bank v tomto novém prostředí s řadou nových konkurentů a klademe si otázku, jaké konkurenční výhody bankám zůstávají. Jednou z možností je využít  znalost zákazníka a "institucionální důvěryhodnost" k nabídce personalizovaných služeb překračujících obor financí.

No comments:

Post a Comment