Friday, April 8, 2011

Přednáška 8: Důsledek přechodu IT průmyslu k SaaS na oblast outsourcingu / Transformation of Outsourcing

V osmé přednášce diskutujeme tři podoby IT průmyslu: podobu v době sálových počítačů, podobu v době PC a podobu v době spotřební elektroniky. Diskutujeme budoucí podobu oboru outsourcingu.

Osnova:

  1. Diskuse o podobě IT průmyslu v době SaaS
  2. Vnímání přínosu IT v korporacích a důsledky pro strategii BPO firem
  3. Trendy v BPO - přechod od generických řešení k odvětvově specializovaným službám s vysokou přidanou hodnotou
  4. Příklad: Budoucnost služeb BPO v sektoru telekomunikací


Today we discussed the future shape of outsourcing industry in the SaaS era.

Agenda:

  1. Discussion of the IT industry landscape in the SaaS era
  2. The perception of (business) value from IT and its implications to BPO strategy
  3. Trends in BPO – move from generic IT outsourcing towards high value added services specialized on chosen industry
  4. Example: Future services of BPO specialized in telecommunication

No comments:

Post a Comment