Tuesday, April 26, 2011

Integrace jako služba

Integrace jako služba (IaaS)

V poslední době se objevují v IT oboru zcela nové pojmy a „Integrace jako služba“ je jeden z nich. V tomto článku představím IaaS jako jeden z distribučních modelů cloud computingu a přiblížím samotný význam integrace.

Ovšem ze začátku je nutné si vysvětlit základní pojmy a čtenáře uvést do dané problematiky.

Začněme tím, co spolu úzce souvisí:

• Integrace – stěžejní pojem. Integrace představuje „způsob jak různorodou množinu zdrojů propojit tak, aby podporovala cíle organizace a nově vzniklý celek přinesl organizaci novou přidanou hodnotu“
• Další na řadě je velmi módní pojem, a to cloud computing. Cloud computing je co do vysvětlení trochu těžší oříšek, protože nemá jednoznačnou definici. Svojí funkcionalitou by se dal přirovnat ke staršímu konceptu, který se již v oblasti IT objevil, konkrétně klient/server. Cloud computing označuje nějaký prostor na internetu, kde je ukryt výpočetní výkon a k jednotlivým aplikacím se přistupuje například jen pomocí tenkého klienta - webového prohlížeče.

• Software jako služba (SaaS) - „model dodávky ICT služeb, kde specializovaný subjekt (Application Service Provider, ASP) nabízí funkcionalitu aplikace, infrastrukturu potřebnou pro její provoz a další služby potřebné pro poskytování ICT služby zákazníkovi na bázi předplatného.“

Kdo hraje aktivní roli v oblasti cloudových řešení?

• Uživatelé SaaS

• Poskytovatelé SaaS

• Poskytovatelé IaaS

Uživatelé SaaS tvoří skupinu, která chce jednoduché řešení splňující požadovanou funkcionalitu. Poskytovatelé SaaS se zabývají samotnými službami a integrace SaaS nepatří mezi jejich core-bussines. Proto vzniká již zmíněná třetí skupina, a to poskytovatelé IaaS. Poskytovatelé SaaS a IaaS navzájem spolupracují a propojují jednotlivé aplikace.

Oblast integrace

Pro pochopení významu integrace si musíme uvědomit základní věc, a to že aplikace pracují nezávisle na sobě. Ať se jedná o software jako službu, či klasické podnikové informační systémy (PIS). Pro spolupráci aplikací a společnou výměnu dat, je nutné, aby mezi nimi existovalo rozhranní (API), které bude zprostředkovatelem této komunikace. API vytvářejí vývojáři softwaru a poskytuji svému okolí. Integrace může probíhat způsobem point-to-point, tedy každý s každým nebo formou integračních platforem, které nabízejí jednotlivé společnosti působící na trhu. Jsou tedy poskytovány konektory k nejznámějším SaaS a on-premise aplikacím, a také disponují průvodcem, jak tyto konektory konfigurovat bez nutnosti učit se samotné API.

Nejčastěji se integrují:

• SaaS aplikace mezi sebou

• SaaS a on-premise software

Na integraci se dá nahlížet z několika pohledů:

• Integrace na úrovni dat

• Integrace na úrovni procesů

• Integrace na úrovni uživatelského rozhranní

První úroveň znamená vzájemný přesun dat mezi systémy. Druhá propojuje aplikace v návaznosti na podnikové procesy – když skončí první část, je vykonána další, proces spouští další proces. Poslední, třetí úroveň má uživateli poskytnout takové rozhranní, které bude spojovat několik aplikací a tvořit celistvý celek (např. jednotné přihlašování do různých systémů).

V této části se dostávám k samotnému pojmu „Integrace jako služba“.

Jedná se o distribuční model, který přebírá funkcionalitu klasické systémové integrace a zasazuje jí do prostředí cloudu. Poskytuje transport dat mezi podnikovými systémy a třetí stranou (dodavatelé,…) on-demand (na požádání). Hlavními důvody, proč se prosazuje tento integrační model, jsou požadavky uživatelů, kteří chtějí jednoduché řešení a ne se zabývat mnohdy složitou integrací aplikací v jeden fungující celek.

IaaS se tedy zaměřuje jen na podstatné věci a odpadá nutnost psaní programového kódu.

Jsou to:

• Propojení aplikací

• Transformaci dat

• Workflow

• Management

Integrace jako služba je znovupoužitelné řešení, které je flexibilní (umožňuje rozšířit či omezit služby), a také rychlejší než klasická integrace softwaru. Zcela odpadá nutnost instalovat a testovat HW a SW, o což se stará poskytovatel řešení.


Jelikož je tento web a celý kurz 4IT466 zaměřen na obchodní modely, v následující části se zaměřím na analýzu a segmentaci trhu v oblasti integračních řešení.

Trh integračních řešení

O velikosti bychom se mohli dohadovat. Ještě před rokem byly známa hrubá čísla, že 20% tvoří klasické integrační řešení formou middleware, ESB, apod. a 80% jsou ručně zhotovená řešení point-to-point bez využití integrační platformy. Je logické, že tyto hodnoty jsou za uplynulou dobu trochu jiné, ovšem místo pro nové společnosti, či nové přístupy k integraci zde určitě existuje.

Jací jsou nejznámější dosavadní hráči, kteří rozšiřují své portfolio služeb?

Informatica - společnost, která vznikla začátkem 90. let v USA. Poskytuje nástroje podporující integraci dat podnikových projektů, datové sklady, migrace, konsolidace a archivace dat. Informatica v nedávné době zahájila spolupráci se společností Cleverlance a tím si zajistila také školící středisko v Bratislavě pro své produkty.

CastIron & IBM – CastIron převzata nedávno společností IBM. Nabízí integrační řešení založené na IBM WebSphere (aplikační a integrační middleware). Její řešení se nazývá CastIron OmniConnect, což je platforma pro integraci cloudu a poskytuje nástroje, aby podniky mohly integrovat jak veřejný, tak privátní cloud a on-premise aplikace.

Noví integrátoři na trhu:

Boomi - , integrační řešení od této společnosti se nazývá „Boomi Atomsphere Integration cloud“. Jedná se vlastně o integrační platformu (PaaS), která umožňuje klientům integrovat SaaS aplikace, cloud a on-premise. Kolik klient zaplatí, závisí na počtu propojených aplikací. Platí se měsíční paušál.
Integrovat dvě aplikace vyjde měsíčně na 550 $, propojit tři aplikace stojí 1,100 $ a konečně poslední řešení, které Boomi nabízí disponuje konektivitou 7 aplikací a vyjde na 5,500 $.

SnapLogic – Tato firma si nechává platit za počet konektorů k aplikacím, které nazývá snapy. Cena takového snapu se liší v závislosti na aplikaci, kterou zákazník požaduje propojit se svým software. Pokud například požadujeme propojit Youtube a disponovat detailními statistikami i ve svých programech, nezaplatíme nic. Naopak integrace s Google Analytics vyjde na 250 dolarů a ceny se mohou pohybovat až kolem několika tisíc dolarů, jako v případě propojení CRM Siebel (4 995$).

I v oblasti integrace existuje OpenSource řešení. To znamená, že samotná integrace aplikací je zdarma, zdrojový kód je volně dostupný. Za co zákazník platí při využití tohoto obchodního modelu, je technická podpora. Na OpenSource se specializuje například společnost Talend, či Jitterbit.

Talend - Talend byla založena v roce 2005 a byla první, která nabízela komeční open source integrační software . O jejich úspěchu svědčí fakt, že první produkt – Talend Open Studio si za první tři roky stáhlo přes 3 miliony uživatelů . Nástroje poskytované touto společností jsou tedy zdarma. Platí se za poskytnutou technickou podporu, a to za počet uživatelů. Ročně se částka pohybuje mezi 1200$ až 2500$.

Jitterbit - Jitterbit je společnost nabízející integrační platformu umožňující integrovat data, aplikace, SaaS a také integraci na úrovni obchodních procesů. Pravdou je, že ačkoliv tato společnost se hrdě prezentuje jako OpenSource integrátor, svojí verzi – tzv. „community edition“ již nepodporují a zaměřují se na „enterprise edition“, která je 30 dní zdarma a poté za poplatek.

Integrace jako služba je dalším logickým krokem v oblasti integračních řešení. Díky své jednoduchosti umožňuje podnikům soustředit se na svůj byznys a ušetřit náklady spojené se složitou instalací HW, SW a jejich následným testováním. Tyto výhody se samozřejmě ještě více projeví, pokud počet aplikací dodávaných jako služba bude v podniku narůstat. O tom jaký bude další vývoj i jaké nové obchodní modely vzniknou, ukáže až čas.


Odkaz na prezentaci: http://www.cernakomora.cz/iaas/prezentace_iaas3.pdf

-----------------

zdroje:

Licence COSS – Commercial open source software – kombinuje free open source software (FOSS) a proprietární.
[1] Techrunch.com, dostupné z internetu: < http://techcrunch.com/2009/01/26/more-validation-for-open-source-software-talend-raises-12-million/>, [on-line], [cit. 2011-4-13]

Tisková zpráva, dostupné z internetu: < http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/cleverlance-a-informatica-partnery/>, [on-line], [cit.2011-4-20]

[1] Ceník Snapstore, dostupné z internetu:< http://store.snaplogic.com/>, [on-line], [cit.2011-3-25]

L. Gála, J.Pour, Z. Šedivá – Podniková informatika, 2. Vydání, Praha: Grada Publishing, 2009, 353 str., ISBN: 978-80-247-2615-1

[1] J. Voříšek a kol. – Principy a modely řízení podnikové informatiky, Praha: Oeconomia, 2008, 51 str., ISBN: 978-80-245-1440-6

1 comment:

  1. Bluehost is ultimately one of the best website hosting company for any hosting plans you might require.

    ReplyDelete