Friday, April 1, 2011

Bezpečnosť software - porovnanie OSS vs. komerčný software vs. cloud

Priložená prezentácia obsahuje porovnanie bezpečnosti open source, komerčného a SaaS softvéru.
Prezentácia

No comments:

Post a Comment