Saturday, May 19, 2012

Inteligentní dům

Inteligentní dům, byt, či bydlení je fenoménem, který spojuje znalosti a technologie z mnoha oborů – architektury, informačních systémů a elektrotechniky, designu a dalších. Cíl je jednoduchý – ulehčit a zjednodušit život doma. Definice inteligentního domu není zatím jasně vymezená, lze pod tímto pojmem chápat prakticky cokoli od domu, který využívá běžný bezpečnostní kamerový systém a kabelové rozvody pro počítačovou síť až po „domy budoucnosti“, kde se testuje nejnovější technika. Obor Inteligentních domů, kterému se například věnuje i navazující magisterský obor ČVUT Inteligentní budovy, je zatím v plenkách a inteligentní domy jsou zatím poměrně málo rozšířené a jsou zatím rozhodně spíše produktem luxusním, než běžně spotřebitelským.
       Definice: Inteligentní dům v obecném smyslu je „budova vybavená počítačovou a komunikační technikou, která předvídá a reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich komfort, pohodlí, snížit spotřebu energií, poskytnout bezpečí a zábavu pomocí řízení všech technologií v domě a jejich interakcí s vnějším světem.“ (http://www.iqdum.cz/cz/inteligentni-dum/)
Inteligentní dům je něco, co propojuje dosud izolované systémy: regulace teploty, ovládání osvětlení, klimatizace, žaluzií, kamerového systému a detektorů (pohybu, kouře, plynu…), multimediálních zařízení, elektrických pohonů (vrata od garáže, žaluzie, rolety, markýzy…) a dalších. V tom je hlavní podstata inteligentního domu – spojit tyto prvky v jeden funkční celek, který je centrálně ovladatelný a programovatelný. Jednotlivé funkce systém spojuje do složitějších funkcí, scénářů a automatických činností, které jsou pro člověka přirozenější. Jaké jsou hlavní přínosy takto vybaveného domu? 

Ovládání. Jednotnost, jednoduchost, intuitivnost, automatizace, programování. S rozvojem inteligentních domů lze očekávat také unifikaci ovládání (např. do několika standardů, které budou světově nejrozšířenější). Ovládání je to, čím se inteligentní dům odlišuje od domů, kde jsou jinak stejné nebo podobné komponenty, které ovšem nejsou vzájemně propojené (s centrálním počítačem). I při poměrně jednoduchých funkčních úkonech je za normálních okolností potřeba myslet na více věcí najednou, mít po ruce několik ovladačů atd. – například chceme-li odejít a zajistit dům, půjdeme nejprve zkontrolovat a vypnout všechny světla, vypnout televizi, zatáhnout rolety, vypnout klimatizaci, možná i ztlumit topení, Chceme-li sledovat film, musíme mít často při ruce několik ovladačů na televizi, set top box nebo dvd, audio systém apod. Tyto jednoduché funkce inteligentní dům umí udělat najednou, ihned – jedním tlačítkem na centrálním ovladači, mobilním telefonu či jiném rozhraní, anebo zcela automaticky - naprogramováním, či jako automatická reakce (např. otevřu okno, automaticky se mi pod ním vypne topení.

Úspora energie. Inteligentní domy mohou údajně ušetřit kolem 30% nákladů na energie (elektřinu, topení). Jde především o automatickou regulaci osvětlení, měření a optimalizaci topení a průtoků, ale také o efektivní využití případných vlastních výrobníků elektřiny. Je ovšem otázkou, jestli je výše zmiňovaných 30% úspory dosaženo pouze „chytrým řízením spotřeby a výroby energie“, nebo také relativně kvalitnějším zateplením oproti běžným domům. V tomto bodě je možná toto číslo potřeba brát spíše s rezervou, jako marketingový tah (nejde jen o pohodlí, ale i vám to ušetří provozní náklady), nicméně jisté procento úspory lze očekávat i samotným zavedením inteligentního domu.

Bezpečnost. Využití kamerové techniky, detektorů pohybu, možnost vzdálené kontroly nebo spuštění automatického alarmu a zavolání policie, jsou funkce, které nám mají zvýšit bezpečnost domu. Nicméně pravdou je, že pokud máte váš dům zabezpečený kamerovým systémem s detekcí pohybu, propojený s telefonním číslem a předplacenou kartou (u nás např. o2 nabízí tarif zero), pak je funkčnost i míra zabezpečení prakticky stejná. Jen se neovládá tak pohodlně – je např. nutné si pamatovat určité kódy a heslo na vzdálené řízení systému přes sms. Zajímavou funkcí ovšem u inteligentního domu může být simulace přítomnosti – automatické náhodné rozsvěcení světel, multimediálního systému apod. Na druhou stranu, představuje inteligentní dům z pohledu uživatele také jisté bezpečnostní riziko – už jen fakt, že váš dům lze odemknout a bezpečnostní systém vypnout přes internet nevyvolává právě pocit bezpečí. Tedy v tomto případě se jedná opět o trochu sporný bod, kdy ano – inteligentní dům v porovnání s domem bez bezpečnostního systému je jistě bezpečnější, ovšem v porovnání s izolovaným bezpečnostním systémem srovnatelných parametrů je výhoda spíše v pohodlném ovládání, než ve vyšší bezpečnosti a propojení se systémem samo o sobě představuje bezpečnostní hrozbu.

Nabízí se ovšem otázka: A kolik taková "legrace" stojí? V České republice je takové řešení řádově ve statisících korun a je poměrně drahé, i pokud porovnáme cenu se součtem jednotlivých komponent. Navíc máme velmi omezený výběr produktů. Například pokud chcete kompletní řešení českého dodavatele Insight, musíte si koupit také televizi za zhruba 90 tisíc korun. A pokud si takové řešení nekoupíte kompletní, ale jen určitý okruh funkcí, pak pochopitelně toto řešení poněkud ztrácí na efektivitě, vzhledem k tomu, že jeho hlavní předností je právě propojení a zastřešení celého systému v domě.

Jaká bude budoucnost a vývoj inteligentních domů? Inteligentní dům a jeho rozšíření coby standartu bydlení v civilizovaném světě, je zřejmě pouze otázkou času. Zatím tomu brání omezená nabídka a vysoké ceny. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je absence (nebo spíše nedostatečné rozšíření) standardů v oblasti inteligentních domů, které by např. jasně definovali rozhraní pro jednotlivé přístroje a spotřebiče tak, aby je šlo sestavit jako skládačku. Takový vlastní výběr vzájemně kompatibilních zařízení by měl tendenci tlačit ceny těchto řešení výrazně dolů, protože mezi těmi jednotlivými komponentami je poměrně velká konkurence (jako např. dnes u počítačových komponent, kde zisk výrobce se pohybuje v řádu desetin procenta ceny výrobku) a k instalaci mi postačí jakákoli firma zabývající se instalací. To bude mít následně vliv i na ceny kompaktních řešení, která jsou teď (a která možná budou i lépe fungovat jako celek) a umožní to masové rozšíření inteligentních domů. Technologie a prostředky v současné době nejsou limitujícím faktorem pro toto rozšíření. Navíc v době rozšíření již pravděpodobně budou zcela nové technologie, v každém případě ale budou současné technologie ještě výrazně levnější, než dnes.

Prezentace (prezi.com):
Youtube:

Zajímavé odkazy:

No comments:

Post a Comment