Tuesday, May 1, 2012

Do jaké podoby se transformuje Business Intelligence?


Business Intelligence je na poli korporátní scény fenoménem posledních let. Firmy investují obrovské sumy peněz, aby měly své vlastní BI řešení. Jaké jsou hranice Business Intelligence? Umí Business Intelligence vytvářet business?

1. Jak vypadá Business Intelligence v současné době

„Business Intelligence (BI) je široká kategorie aplikací a technologií pro sběr, ukládání,analýzu a poskytování dat za účelem pomoci uživatelům dělat lepší podnikatelská rozhodnutí.
Aplikace BI zahrnují funkcionalitu systémů pro podporu rozhodování, dotazovacích a reportovacích systémů, OLAP systémů, statistické analýzy, prognostických systémů a úloh dolování dat. Aplikace BI mohou být:

·           jak tzv. „mission-critical“ ( tedy zahrnuty do klíčových a kritických systémů podniku), tak i podpůrné (pro podporu specifických požadavků),
·           celopodnikové nebo lokální pro jednu divizi, oddělení nebo projekt a
·           iniciovány centrálně nebo jednotlivě na základě požadavků uživatelů”.

Po přečtení výše uvedené definice a prohlédnutí Obr. 1 zobrazujícího standardní architekturu Business Intelligence docházím k závěru, že v dnešní době je BI značně širokým pojmem, pod kterým si lze představit všelicos. Zároveň vnímám BI jako výhradně IT záležitost.

Obr. 1: Standardní architektura BI

Softwarové firmy mají tendenci označovat jakýkoliv jejich produkt přílepkem BI, protože firmy dlouhodobě stále více do BI aplikace investují (viz. Obr. 2: Změny v rozpočtu CIO oproti minulému roku ). Dle mého názoru pod značkou BI, by měla být skupina analytických aplikací sloužící pro reporting, dashboarding a data mining. Ostatní podpůrné nástroje ETL, MDM, EAI, DWH by měly být pod jinou souhrnnou skupinou (např. DWH).

Obr. 2: Změny v rozpočtu CIO oproti minulému roku


2. 10 hlavních problémů současného Business Intelligence

1.         Dlouhá implementační doba nových business požadavků
2.         Kalkulace pouze interních dat
3.         Nemobilnost
4.         Pod záštitou IT útvaru/divize
5.         Relativně nízké využití BI nástrojů zaměstnanci firmy
6.         Snadnost použití - vysoké nároky na uživatele
7.         Strnulost, nízká míra inovace
8.         V malé míře vytváří nový business
9.         Výhradní většina BI architektur nefunguje real time
10.     Vysoké pořizovací náklady a údržba


3. Nejvýznamnější faktory ovlivňující Business Intelligence v nejbližších letech

V minulosti byly vždy nejnovější technologie využívané nejdříve v podnikání nebo vládou, v posledních letech převládá opačný trend, kdy nejnovější technologie běžně používají domácnosti. Firmy kvůli své časté strnulosti nedokážou jít s dobou, což může způsobit snížení konkurenceschopnosti. Zároveň zaměstnanci mohou cítit značnou frustraci v práci, když vidí jak těžkopádně a složitě jsou řešeny některé standardní úkony, které v pohodlí domova řeší skrz služby na internetu nebo v mobilním zařízení.

3.1.  Chytré telefony

Chytré telefony budou představovat bránu do světa podnikání. Oproti notebookům a jiným přenosným zařízením, mobil má vždy každý u sebe, to umožní mít přehled nad firmou vždy a všude. Zároveň to povede k vyššímu využití BI a k značnému nárůstu aktivních uživatelů.
Samozřejmě budou vznikat nové aplikace přímo určené pro mobilní telefony. V první fázi se bude jednat o aplikace vytvářející pouze propojení na reálné aplikace v podniku, tzn. půjde o statické aplikace. V druhé fázi se již budou nabízet plnohodnotné analytické nástroje umožňující provádět specifické analýzy a splnit specializované úkoly.

3.2.  Integrace nových analytických nástrojů

Funkcionalita BI se bude v následujících letech stále rozšiřovat. Dle Gartnera bude mít třetina implementovaných balíků v roce 2014 v sobě zahrnutou podporu analýzy nestrukturovaných dat, text mining, datové modelování, komplexní business pravidla a prediktivní analýzy. Přičemž tato přidaná funkcionalita bude považována za standard. Integrace nových nástrojů způsobí nárůst dat a zároveň se zvýší komplexnost kalkulací, proto bude brán zřetel na rychlost zpracování dat a rekalkulaci modelů.

3.3.  Cloud BI

Cloud v obecné rovině znamená naprostou revoluci v IT odvětví, stejné dopady čekají na BI. Z výzkumu společnosti Gartner pouze 30% respondentů používá nebo plánuje používat cloud BI a analytické nástroje v následujícím roce. Dále předpovídá, že vynaložené výdaje v roce 2014 za BI budou ze 40% tvořit platby poskytovatelům SAAS.

Díky mobilním platformám bude vyvíjen stále větší tlak na přístup odkudkoliv (mimo podnik) přes jakékoliv rozhraní, z těchto důvodů bude výhodnější mít uložená data a aplikace mimo podnik v Cloudu.
Myslím si, že BI SAAS využijí zejména malé a střední společnosti, které doposud z finančních důvodů nechtěly investovat do vlastního BI řešení. Velké společnosti se jistě v nejbližších letech nevzdají svých BI řešení, přesto mohou dokupovat přes BI SAAS doprovodné služby (analytické aplikace), za účelem snadné inovace svého in-house řešení. Poskytovatel BI SAAS by neměl nabízet pouze aplikační služby, ale současně by měl nabízet informační služby, u kterých vidím největší potenciál v získání si velkého zákazníka na svoji stranu. Příkladem informační služby může být porovnání konkurence v rámci odvětví v ČR a zahraničí, každá větší firma si analyzuje svoji konkurenci; sbírá data z výročních zpráv, ze specializovaných portálů (ČSÚ, OECD, ČNB, aj.) a následně si z těchto podkladů vytváří prezentace pro vedení.

3.4.  Nový rozměr v BI

Sociální sítě jsou "boomem" posledních let, kromě obrovské základny aktivních uživatelů nabízejí nepřeberné množství velice cenných informací, které samozřejmě společnosti lákají. Z těchto důvodů  dojde k vytvoření nového rozhodovacího prostředí složeného ze sociálních sítí, systémů na podporu spolupráce a BI analytických nástrojů. Společnosti mohou již dnes analyzovat příspěvky uživatelů, ve kterých se objevuje název společnosti, této analýze se říká analýza sentimentu, příspěvky jsou členěny na pozitivní / neutrální / negativní. Daleko větší potenciál vidím v možnosti propojení profilů sociálních sítí se zákaznickou bázi dané společnosti. Poznání zákazníkových preferencí a návyků znamená úspěšnější business.


4.     Seznamte se s Global Business Intelligence

Pokusím se vnést vlastní pohled jakým směrem se může Business Intelligence ubírat.

4.1.  Významný podíl mimopodnikových dat

V dnešní době jsou dashboardy, reporty připravovány výhradně na základě kalkulace vnitropodnikových dat, to si myslím, že se velmi brzy výrazně změní. Dokonce si myslím, že vznikne nový koncept "Global BI", kde kromě dnešních BI analytických aplikací, bude implementována problematika Competitive Intelligence, sociální sítě, GIS, analýza hlasu (telefonáty), makroekonomická a mikroekonomická data, případně i aktuální politické, kulturní, či globální události.

Koncept GBI vidím jako stěžejní důvod pro přechod na BI SAAS, protože integrace všech těchto dat in-house bude velice finančně náročná. I pro poskytovatele BI SAAS půjde o obrovské investice, proto si myslím, že tento koncept budou moci nabídnout pouze 3-4 nejvýznamnější hráči na poli BI.
Zároveň se změní pohled na vytváření business, protože analytické možnosti narostou do nevídaných rozměrů a budou ovlivňovat všechny činnosti, které později učiníme.

4.2.  Podoba dashboardů

Podoba dashboardů nebude obsahovat pouze "kokpit" auta se všemi interními budíky, ale bude obsahovat i výhled z auta na své okolí, konkurenty. Dojde k integraci hrozeb a příležitostí do dashboardu.
Navíc dojde k významnému zjednodušení dashboardů, z ohledem na intuitivní použití. Velký význam bude brán na grafickou stránku.

4.3.  Umělá inteligence

Budoucí BI (GBI) by nemělo mít pouze podobu interpretace firemních dat, ale mělo by umět na základě podnikových dat a externích dat zpracovávat doporučení, respektive mělo by v omezeném měřítku myslet:

·           Podle nastavených kritérií by mělo doporučovat investice,
·           upozorňovat na tahy konkurence a ohodnotit jak jsou nebezpečné/významné pro vlastní business,
·           po propojení firemních dat s sociálními sítěmi, může probíhat přesná segmentace, sdružování zákazníků,
·           nabízet služby zákazníkovi ve správný moment, kdy je potřebuje.

4.4.  Personalizované BI

Budoucnost BI vidím také v daleko vyšším využití zaměstnanci, kdy celé BI se stane personalizovanou službou nabízející informace, které zaměstnanec opravdu potřebuje.

4.5.  Real time zpracování dat

Real time zpracování dat umožní identifikovat a minimalizovat podvodná jednání, mít neustálý přehled nad business, sledovat a ovlivňovat chování zákazníků.


5.     Závěr

Dle mého názoru Business Intelligence, tak jak ho známe dnes, má ještě všechno před s sebou. Konečně se vyvine do nástroje, jenž dokáže vytvářet nový business a výrazně zdokonalovat stávající. V nejbližších letech koncept BI výrazně ovlivní masivní nástup chytrých telefonů a s tím spojený trend cloudu. Budoucnost bude patřit konsolidaci interní datové základny s nejrůznějšími externími daty, globálnímu pohledu na společnost, personalizaci a real time zpracování dat. Do jaké míry komerční sféra přijme výše uvedené trendy uvidíme v následujících letech. Každopádně vhodné využití těchto technologií bude znamenat obrovskou konkurenční výhodu.


6.     Zdroje

http://spotfireblog.tibco.com/?p=4779
http://tdwi.org/Articles/2011/11/09/FEATURE-Five-Emerging-Trends-in-Business-Intelligence-and-Analytics.aspx?Page=2
http://www.slideshare.net/HorizonWatching/analytics-a-horizonwatching-2012-trends-report
http://www.slideshare.net/aparvind/cognos-presentation-gartner-bi
https://www.experiencesaphana.com/community/try
http://timoelliott.com/blog/2011/09/affecto-corporate-iq-oslo.html
http://www.enterpriseappstoday.com/business-intelligence/gartners-2012-magic-quadrant-do-business-intelligence-vendors-lack-vision.html
http://timoelliott.com/blog/2010/07/presentation-the-future-of-business-intelligence.html
http://softwarestrategiesblog.com/2011/08/13/saas-based-analytics-and-business-intelligence-market-update-august-2011/

1 comment:

  1. Některé problémy se samy vyřešily. Třeba dlouhá doba implementace a nechuť s BI pracovat jsou negativa řízení projektů pomocí waterfall přístupu, ale když se BI implementuje agilně, tak první výsledky mohou být už za tři týdny a koncový uživatel dostane přesně to co potřebuje.

    IBM má teď Watsona, což je umělá inteligence, která byla v tomto článku předvídána. Watson sice ještě neběhá v ostrém provozu, ale i tak je to posun.

    ReplyDelete