Wednesday, February 16, 2011

Blog opět ožívá

Je zde opět nový ročník našeho předmětu Transformace podnikání v době SaaS. A protože se blog osvědčil, budeme v něm rádi pokračovat. Zaměření blogu zůstává stejné jako loni, kromě toho ale budeme zařazovat i zcela aktuální témata, která “hýbou” dnešním IT průmyslem. Jedním z prvních bude analýza spojenectví Nokie a Microsoftu a s tím souvisícího konce operačního systému Symbian.

Blog bude i nadále zrcadlem a popisem nové doby personalizovaných internetových služeb a strategie boje firem o zákazníka. Ale nezůstaneme omezeni pouze na ně. Na závěr možná přidáme i několik filosofičtěji laděných témat, diskutujících dlouhodobější důsledky informačních technologií .

Nelze si například nevšimnout zásadního rozporu, které dnes informační technologie přinášejí. Na jedné straně roste obrovským způsobem snadnost sdílení a vyhledávání informací; ještě nikdy nebylo tak jednoduché spolupracovat s odborníky i těch nejužších zaměření bez ohledu na geografické vzdálenosti. Ještě nikdy nebylo tak snadné vyhledat informace a myšlenky, které vymysleli jiní. To bude mít obrovský a pozitivní dopad na akceleraci vědeckého výzkumu a celého lidského poznání.

Na druhou stranu ale tyto výhody nebudou nijak atraktivní pro většinovou populaci. Většina lidí bude naopak šťastná ve světě, kdy budou moci stále více přemýšlení a duševní námahy přenechat počítačům a “dokonalým” službám. V dobách průmyslové revoluce jsme přenechali strojům fyzickou práci, dnes jim postupně přenecháváme práci duševní. Ať se počítače postarají nejen o náš denní život, o nákupy, ale i o naši zábavu! Ti lidé, kteří budou takto uvažovat, budou svým způsobem šťastní. A právě to je na celé vizi budoucnosti informačních technologií kruté.

To je ale naštěstí ještě daleko. Teď přeji příjemné čtení a věřím, že i zajímavou diskusi na našem blogu.

No comments:

Post a Comment