Friday, February 19, 2010

Pojďme diskutovat o budoucnosti informačních technologií!

Vážení čtenáři,

málokterá oblast lidské činnosti prochází tak zásadními změnami, jako obor informačních technologií. Tou nejvýznamnější právě probíhající změnou je přechod od platformy osobních počítačů na platformu internetu a s ním probíhající zánik komerčního software a jeho transformace do podoby Software jako služba (SaaS).

Tento blog bude skutečně živým blogem. Mám totiž 59 motivovaných spolupracovníků – studentů předmětu Transformace podnikání v éře Software jako služby, který právě probíhá na Vysoké škole ekonomické v letním semestru školního roku 2009/2010. Příspěvky budou psát právě studenti tohoto předmětu, to ale neznamená, že by byl blog uzavřen ostatním čtenářům – právě naopak. Velmi uvítáme Vaše komentáře, názory i návrhy zajímavých diskusních témat.

Abychom poznali budoucnost, měli bychom nejprve poznat minulost. Blog proto bude – zejména zpočátku – obsahovat nejen názory na budoucí podobu oboru informačních technologií v době internetových služeb, ale i příspěvky popisující klíčové momenty dosavadního vývoje oboru (například kroky, které vedly ke vzniku komerčního software) a strategie hlavních současných firem oboru (například strategii Microsoftu pro vytvoření do té doby neexistujícího trhu operačních systémů). Postupně však budeme tento blog směřovat stále více do budoucna s cílem vytvořit platformu, ve které budeme společně diskutovat budoucí podobu oboru IT.

Zejména se budeme zaměřovat na následující tématické oblasti:

· Role systémových integrátorů v éře SaaS

· Role softwarových výrobců v éře SaaS

· Hodnotový řetězec IT v době PC

· Hodnotový řetězec IT v době SaaS

· Jak se změní role podnikové informatiky v době SaaS

· Role poskytovatelů obsahu v době SaaS

· Podoba hodnotového řetězce ve vybraných oborech (knižní průmysl, hudební průmysl, média, ale třeba i služby cestovních kanceláří)

· Strategie podpory úspěšné služby zařízením (Apple iTunes+iPod, Amazon Kindle Reader + eshop, Barnes and Noble Nook reader+ eshop) – je toto cesta do budoucna?

· Jak neudělat chybu při vstupu na masový trh

· Jak dlouhodobě udržet trh, na který se snaží vstoupit další konkurenti

Občas ovšem témata i odlehčíme. Už nyní se můžete například těšit na fejeton kritizující existenci veřejných knihoven napsaný v rétorice zarputilých bojovníků proti internetovému pirátství a věřím, že si počkáte i na další podobná překvapení.

Byl bych rád, kdyby Vás blog zaujal a zejména se těším na diskusi u těchto zajímavých témat, z nichž řada dosud nebyla v literatuře popsaná.

Nám všem bych pak rád popřál, aby se tento blog stal skutečnou platformou, která obohatí náš pohled na zásadní změny informačních technologií, kterými dnes procházíme.

No comments:

Post a Comment